Raunas novads

Aktualitātes


77765

Aicina pieteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus darbam Raunas novada vēlēšanu iecirkņos
30.03.2017


 

Aicina pieteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus darbam Raunas novada vēlēšanu iecirkņos

Raunas novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātus darbam pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 3.jūnijā.

Raunas novadā ir divi vēlēšanu iecirkņi:
Nr.382 – RAUNAS VIDUSSKOLA, Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads;
Nr.370 – TAUTAS NAMS, Palsas iela 11, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads.
 

Katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai nepieciešami septiņi komisijas locekļi.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3) novada vēlēšanu komisijas loceklim.
 
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vidējā izglītība,
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
5) nav citas vēlēšanu komisijas vai vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.
 

Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa pieteikuma anketas veidlapu var saņemt un līdz 2017.gada 24.martam personīgi iesniegt Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads- Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Pieteikuma anketas veidlapa pieejama arī pielikumā un Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Darbs vēlēšanu iecirknī”.

Pieteikums 

Tālrunis informācijai: 28397062
      Atpakaļ