Raunas novada domes amatpersonām izmaksātais atalgojums

par 2017. gada februāra mēnesi

 

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds
Amats
Izmaksātais atalgojums (neto)
(EUR)
1
Evija Zurģe
Domes priekšsēdētāja
1214.86
2
Andris Neimanis
Domes priekšsēdētājas vietnieks
Deputāts
27.98
3
Aivars Damroze
Deputāts
12.40
4
Aleksandrs Katiševs
Deputāts
19.30
5
Uldis Kalniņš
Deputāts
41.00
6
Anita Lubūze
Deputāte
28.25
7
Dace Sarkane-Plijeva
Deputāte
22.05
8
Alda Raiskuma
Deputāte
36.87
9
Andris Abrāmovs
Deputāts
Raunas vidusskolas direktores vietnieks
14.47
-
10
Linda Zūdiņa-Sivko
Izpilddirektore
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
984.81
11
Edgars Plētiens
Muzeja vadītājs
616.12
12
Ieva Lejmalniece
Muzeja vadītāja
296.11
13
Ilze Podniece
Bērnu un jauniešu centra vadītāja
301.85
14
Ieva Ozola
Sociālā dienesta vadītāja
662.16
15
Solvita Bauere
Raunas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
340.80
16
Aiga Glaudiņa
Raunas novada bāriņtiesas locekle
389.38
17
Dana Zariņa
Raunas novada bāriņtiesas locekle
19.60
18
Gaida Brisa
Raunas novada bāriņtiesas locekle
19.89
19
Baiba Miezīte
Raunas novada bāriņtiesas locekle
9.80
20
Iluta Jermacāne
Raunas novada bāriņtiesas locekle
Raunas vidusskolas direktores vietniece
24.50
55.13
21
Guntars Rekmanis
Saimnieciskā dienesta vadītājs
799.75
22
Vija Vaišļa
Raunas bibliotēkas vadītāja
381.66
23
Ārija Kažura
Rozes bibliotēkas vadītāja
-
24
Maira Strazdiņa
Drustu un Gatartas bibliotēku vadītāja
353.93
25
Sergejs Sivko
Pilnvarotā persona zvejas kontrolē
343.88
26
Gita Feldmane
Administratīvās komisijas sekretāre
-
27
Jeļena Savicka
Iepirkuma komisijas locekle
9.30
28
Anita Neimane
Raunas vidusskolas direktore
Piemaksa par Raunas vidusskolas pirmsskolas iestādes vadīšanu
686.51
157.23
29
Ruta Slaidiņa
Raunas vidusskolas direktores vietniece
349.44
30
Aida Vašile
Drustu pamatskolas direktore
Piemaksa par Drustu pamatskolas pirmsskolas iestādes vadīšanu
476.05
102.92
31
Vēsma Lapiņa
Drustu pamatskolas direktores vietniece
68.48