Paziņojuma

datums

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma

iesniegšanas

termiņš

Pielikumi/Piezīmes

04.07.2017.

Raunas novada dome

Sporta aprīkojuma piegāde un montāža Raunas novada vidusskolas sporta zālei

13.07.2017., plkst.10.00

Uzaicinājums
Darbu apjomi 

05.08.2016.

Raunas novada pašvaldība

Raunas pilsdrupu ziemeļu korpusa konservācija, Rauna,Raunas pagasts,Raunas novads

11.08.2016., plkst.10.00

Uzaicinājums
Darbu apjomi