Raunas novads

Aktualitātes


87149

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju tikšanās ar ALTUM šī gada 14. augustā
24.07.2018


 

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju tikšanās ar ALTUM šī gada 14. augustā

Pēc apkures sezonas beigšanas, Raunas novada dome organizēja tikšanos ar daudzdzīvokļu māju vecākajiem, dzīvokļu īpašniekiem, valdītājiem, īrniekiem par ēku apsaimniekošanu un ar to saistītiem jautājumiem. Iedzīvotāju interese un jautājumi par energoefektīvāku namu apsaimniekošanu bija intensīva, tādēļ vienojāmies, ka tiks uzaicināti valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārstāvji, lai sniegtu skaidrojumu un sniegtu ieskatu iespējās, kā iespējams efektīvāk apsaimniekot savus īpašumus, lai ekonomētu ne tikai enerģiju, bet arī finanšu resursus ilgtermiņā.

ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija. Tā ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums.

Uz tikšanos aicināti visi interesenti šī gada 14.augustā plkst.18.00 Raunas novada aktu zālē.

Neesiet vienaldzīgi un iesaistieties savas un savu bērnu nākotnes veidošanā!

Raunas novada domes izpilddirektore Linda Zūdiņa
      Atpakaļ