Raunas novads

Aktualitātes


77645

Dedzināt vai tomēr nē?
06.04.2017


 

Dedzināt vai tomēr nē?

Raunas novada pašvaldība saņēmusi iedzīvotāju ieteikumus ierobežot lapu un zaru dedzināšanu. Lapu un zaru sadedzināšana, protams, ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā no tiem atbrīvoties. Tomēr viens no labākajiem veidiem, kā utilizēt bioloģiskos atkritumus, ir veidot kompostu.

Raunas novada pašvaldībā pagaidām nav apstiprināti saistošie noteikumi, kas ierobežotu lapu un zaru dedzināšanu, tādēļ lūgums iedzīvotājiem, kuri vēlas sakopt teritoriju dedzinot zarus un lapas, tomēr ievērot arī pārējās sabiedrības intereses. Paskaidrojam- dedzināt tikai sausas lapas un zarus nelielos apjomos un atbilstošos laika apstākļos, lai to gruzdēšana neapgrūtinātu pārējos iedzīvotājus.

Pastāv dažādi veidi, kā apsaimniekot bioloģiskos atkritumus, kas ir organiskie atkritumi, kuru sadalīšanās procesus dabā nodrošina mikroorganismu darbība. Bioloģisko atkritumu masu var pārstrādāt arī izmantojot kontrolējamos biotehnoloģiskos paņēmienus. Bioloģiskos atkritumus kompostē sadzīves atkritumu poligonos vai vietās, kuras speciāli ierīkotas bioloģisko atkritumu kompostēšanai.

Paralēli informējam, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu koku lapas un zari, āboli, kartupeļi un citi augļi, dārzeņi ir bioloģiskie atkritumi, kurus nedrīkst mest citām atkritumu grupām paredzētajos konteineros.

Ar ierosinājumiem un viedokļiem iespējams griezties Raunas novada domē pie izpilddirektores (28397062) vai elektroniski novadadome@rauna.lv.

Būsim saprotoši un cienīsim apkārtējos!
      Atpakaļ