Raunas novads

Aktualitātes


Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana
04.04.2017


 

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana

Raunas novada vēlēšanu komisijas darba laiki kandidātu sarakstu pieņemšanai 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām:

18.aprīlī no plkst.10:00 - 13:00
19.aprīlī no plkst.14:00 - 16:00
20.aprīlī no plkst.13:00 - 15:00
21.aprīlī no plkst.10:00 - 12:00
24.aprīlī no plkst.14:00 - 18:00
 

Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā – 2017.gada 24.aprīlī – kandidātu sarakstus pieņems no tiem partiju, apvienību pārstāvjiem, kuri būs ieradušies vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.

Kandidātu sarakstu pieņemšana Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads.

Iepriekš vienojoties, iespējama arī sarakstu iesniegšana ārpus norādītā darba laika, saskaņojot konkrētu laiku ar Raunas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Lindu Zūdiņu-Sivko, tel.nr.28397062; 64107723.

Drošības nauda par katru kandidātu sarakstu Raunas novada domes vēlēšanām ir EUR 120,-.

Konts drošības naudas iemaksai:
Saņēmējs: Raunas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000057973
SEB banka
Konta Nr. LV79UNLA0050020533553 
Bankas kods UNLALV2X
 
 

Raunas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Linda Zūdiņa-Sivko
      Atpakaļ