Raunas novads

Aktualitātes


84013

ĒNU DIENA RAUNAS NOVADĀ - “No Ēnas par līderi!”
08.02.2018


 
ĒNU DIENA RAUNAS NOVADĀ
 
“No Ēnas par līderi!”
 
Raunas bērnu un jauniešu centrs piedāvā īpaši izvēlētas vakances Raunas novadā, lai šī diena būtu iespēja ikvienam interesenta kļūt – No Ēnas par līderi!” Ikvienam bērnam un jaunietim būs iespēja iejusties katras profesijas pārstāvja lomā un izpildītu kādu speciāli sagatavotu uzdevumu. 
 
Raunas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Linda Zūdiņa -  Sivko 
Tel.28397062
Iepazīsties ar Raunas novada dzimtsarakstu nodaļas darbību un izstrādā laulību ceremonijas scenāriju.
 
Raunas novada kultūras darba organizatore Linda Kručāne
Tel.26590507
Iepazīsties ar kultūras darbu novadā un piedalies Cālis 2018 plānošanā un organizēšanā.
 
Raunas bērnu un jauniešu centra jauniešu lietu speciāliste Solvita Auziņa
Tel.22019026
Iepazīsties ar jauniešu centra telpām, pieejamajiem resursiem, izstrādā un novadi izklaides pēcpusdienu jauniešu centrā.
 
Raunas novada sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Lācis
Tel.26122392
Uzzini kas ir sabiedriskās attiecības un piedalies Raunas novada darbinieku publicitātes informatīvo kartiņu izstrādē, veido aprakstus un uzņem fotogrāfijas.
 
Raunas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Justīne Buliņa
Tel.29346541
Seko tūrisma organizatora ikdienai, esi klātesošs ikdienas darbā un izstrādā savu orģinālo ekskursiju piedāvājumu Raunā.
 
Drustu novadpētniecības muzeja vadītāja Ieva Lejmalniece
Tel.22047515
Atklāj Drustu vēsturiskos noslēpumus un piedalies vēstures krājuma veidošanā.
 
Drustu bibliotēkas bibliotekāre Aija Ciguze
Tel.29414628
Iepazīsties ar vēl neatklātiem bibliotēkas noslēpumiem.
 
*Ēnu dienas laikā ir iespēja iepazīt arī citu profesiju pārstāvju darbu Raunas novada pašvaldībā, arī ārpus šīs piedāvātās programmas, kā piemēram, Drustu pasta nodaļā, Gatartas pansionātā, Raunas novada domes grāmatvedībā, Raunas muzejā, sociālajā dienastā, saimnieciskajā dienastā u.c., pašiem iepriekš sazinoties ar interesējošo darbinieku.       Atpakaļ