Raunas novads

Aktualitātes


Par tīru Raunas upi!
11.04.2014


"" 

Par tīru Raunas upi!

Raunas vidusskolas projekta ,,Raunas upes funkcionalitātes atjaunošana, veidojot zaļās infrastruktūras un radot jaunus ekosistēmu pakalpojumus” ietvaros, kurā piesaistīts Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums,15. un 29. martā notika pirmās Raunas upes tīrīšanas talkas. 

 

Šīs upes tīrīšanas talkas notika upes posmā, kas atrodas pie apvedceļa Rauna – Cēsis, tilts pāri Raunas upei. Izdarīts liels darbs – iztīrīts 50 m garš upes posms no koku sanesumiem un sagāzumiem, kas aizsprostoja Raunas upes ūdensteci. Rezultātā upe atguvusi savu dabīgo gultni. Kā arī iztīrīts 160m garš upes posms ar atsevišķiem kritušiem kokiem. Kopā izvākts apmēram 60 kubikmetru koksnes.

 

Kopā mēs varam izdarīt lielus darbus! Liels paldies visiem, kas piedalījās!

 

Projekta ietvaros piesaistītais Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums paredzēts ne tikai upes tīrīšanas darbiem. Notikušas konsultācijas ar saldūdens biotopu ekspertu Andri Urtānu. 31. martā notika A. Urtāna lekcija „Raunas zemūdens gaitas”, kurā piedalījās bērnu un jauniešu centra „Pagrabiņš” jaunieši un Raunas vidusskolas skolēni. Maijā tiks rīkotas praktiskās nodarbības kopā ar A. Urtānu Raunas vidusskolas un Drustu pamatskolas skolēniem. Praktiskajās nodarbībās skolēni pētīs ūdens bioloģisko daudzveidību.

 

Nākamā upes talka – 12. aprīlī plkst. 10:00 pie Raunas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Upes gultne tiks atbrīvota no atsevišķiem kritušiem kokiem un koku sanesumiem, kā arī no bebru izveidotiem aizsprostiem. Sakopsim atpūtas vietu, ko varēs izmantot ūdenstūristi, kā arī vienkārši pastaigājoties gar upi.

 

Ielādēju...      Atpakaļ