Raunas novads

Aktualitātes


ATBALSTS UZŅĒMUMU RADĪŠANAI UN ATTĪSTĪBAI
09.02.2012


   Laukos līdz šim ir  bijis ne tik daudz  iespēju un  arī finansējuma attīstīt nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību, kā arī veidot darbavietas sev un citiem.

   Lai atbalstītu uzņēmējdarbību, šī gada pavasarī būs pieejams  jauns projektu konkurss Lauku attīstības plāna pasākumam Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.

   Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Īpašs seminārs  notiks 2012.gada 28.februārī , pl.11.00

Agrocentrā , Priekuļos, Dārza ielā 12, 2.stāva zālē;

 

 

Aktivitāšu un iespēju atslēga laukos-
ATBALSTS UZŅĒMUMU RADĪŠANAI UN ATTĪSTĪBAI
 

1.   Lauku attīstības plāna programma “Atbalsts  uzņēmumu radīšanai un attīstībai nelauksaimnieciskās jomās” 2012.gadā.

          Anna Vītola-Helviga, Lauku Atbalsta  dienesta direktore.


2. Uzņēmējdarbības veicināšana- Lauku labumu tirdziņš Straupē.

                     Baiba Smilga, uzņēmēja, Pārgaujas novads.


3.  Lauku uzņēmēju  sadarbība ar novada domi attīstību veicinošos projektos.

        Jānis Ronis, uzņēmējs, Porcelāna fabrika, Vecpiebalgas novads.


4.  Diskusija par projektu  īstenošanu, grūtībām, risinājumiem.

  Uz semināru  aicināti  visi interesenti!

 

Vairāk informācijas  par semināru variet iegūt Cēsu zemnieku apvienībā

pie izpilddirektores Daces Kalniņas, tālr. 28381477

 

 
      Atpakaļ