Raunas novads

Aktualitātes


22.02.2012. BEZMAKSAS SEMINĀRS „Grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem ir risinājumi!”
26.01.2012


Latvijas Kredītņēmēju apvienība (LAKRA) jau vairāk kā 3 gadus sniedz visa veida konsultācijas kredītņēmējiem, kas ir nonākuši grūtībās un bieži vien informācijas trūkuma dēļ neredz izeju no savas situācijas. Mēs droši varam apgalvot – ir problēma, ir arī risinājums!
Mēs arī labi apzināmies, ka ne visi kredītņēmēji var atbraukt uz Rīgu, tāpēc mēs esam gatavi braukt uz Latvijas pilsētām, lai dalītos savā pieredzē.

Semināra norise  Raunā 22.februārī plkst. 18:00 – 21:00:

1. daļa. Tipiskākās problēmsituācijas grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem
    - šī brīža tendences kredītiestāžu politikā,
    - tipiskākie gadījumi pārslēdzot aizdevuma līgumus,
    - parādnieka tiesības sarunās ar ārpustiesas parādu piedziņas uzņēmumiem,
    - parādnieka tiesības, ja piedziņu ir sācis zvērināts tiesu izpildītājs/-ji.
*Lektors LAKRA konsultants Aivars Rudi, plānotais lekcijas laiks 40 min., jautājumiem 20 min.

Pauze (~20 min.)

2. daļa. Fiziskās personas maksātnespējas process Latvijā
    - ko realitātē nozīmē maksātnespējas process,
    - kas var kvalificēties procesam,
    - populārākie maksātnespējas procesa atteikuma iemesli.
*Lektors LAKRA jurists Jānis Āboliņš, plānotais lekcijas laiks 40 min., jautājumiem 20 min.


Finanšu jautājumu konsultants Aivars Rudi

Aivaram Rudi ir septiņu gadu darba pieredze banku sektorā, joprojām darbojas arī privātajā biznesā. Vairāk kā 3 gadus darbojas Latvijas Kredītņēmēju apvienībā konsultanta amatā un šī gada laikā ir sniedzis vairāk kā 5000 konsultācijas grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem. Pieredze banku darbībā ļauj apzināt abas puses – gan no bankas interešu puses, gan no kredītņēmēju interešu puses.
Piedalījies “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” rīkotajos semināros un skaidrojis kredītu ņemšanas riskus tieši no kredītņēmēju puses.

Maksātnespējas jautājumu konsultants Jānis Āboliņš

Jānis Āboliņš ir praktizējošs jurists. Pirmais Latvijā uzsāka fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu. Piedalījies vairāk kā 100 fizisko personas maksātnespējas procesa lietās. Prakse tiesāšanās procesā ļauj kā vienam no pirmajiem uzzināt visus būtiskākos paņēmienus, kurus bankas mēģina izspēlēt pret kredītņēmējiem.
Piedalījies Jaunā Maksātnespējas likuma (stājās spēkā 01.11.2011.) izstrādē, apkopo informāciju par maksātnespējas procesu Lielbritānijā.

Papildus informācija:
Sanita Mičule
LAKRA sabiedrisko attiecību koordinatore
GSM: + 371 20042039
media@kreditnemeji.lv
www.kreditnemeji.lv

      Atpakaļ