Raunas novads

Aktualitātes


Īstenos projektu videi draudzīga dzīves veida popularizēšanā
22.09.2014


Īstenos projektu videi draudzīga dzīves veida popularizēšanā


Izglītības veicināšanas biedrība PARIS ir noslēgusi līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju, kas paredz īstenot projektu - Vides dienu stafete „Zini, domā, rīkojies!”

Projekta laikā Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolā, Drustu pamatskolā un Rīgas centra daiļamatu pamatskolā tiks organizētas vides dienas, veicinot videi draudzīgu dzīves veida popularizēšanu, iekļaujot tēmas: Ūdens, Mežs, Patēriņa ieradumi. Projekta laikā tiks sagatavoti metodiskie materiāli atbilstoši projekta aktivitāšu tematiem un izplatīti projekta skolās Raunas un Vecpiebalgas novados.

Projekts noslēgsies ar kopīgu vides izglītības pasākumu, kurā dalībnieki dalīsies ar savu pieredzi.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu un bērnu izglītošanu , lai izprastu un apgūtu atbildīgu videi draudzīgu dzīvesveidu un reizē dažādotu neformālās sadarbības formas izglītības iestādēs.

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
      Atpakaļ