Raunas novads

Aktualitātes


66880

Iedzīvotāju ievērībai!
21.06.2016


 

Iedzīvotāju ievērībai!

Ar jaunās komunālās programmas ieviešanu, Raunas novada dome informē, ka turpmāk rēķini tiks izrakstīti par iepriekšējo mēnesi (piemēram, jūlijā izrakstīs par jūniju).

Kā arī visi skaitītāja rādījumi (ūdens, kanalizācija, elektrība) ir jānoziņo līdz katra mēneša 25. datumam (vineta.rude@rauna.lv; tel. nr. 64177107, mob. 29412063). Arī iedzīvotājiem, kuri maksājumus veic izmantojot internetbanku, skaitītāja rādījumi ir jānodod, tikai tad- pēc rēķinu saņemšanas, var veikt rēķinu apmaksu, norādot jauno klienta kodu. 

Rēķinu elektroniskai saņemšanai pieteikties e-pastā: jelena.savicka@rauna.lv 

Maksājumus iespējams veikt kasē Parka iela 4C (blakus ZAAO šķiroto atkritumu pieņemšanas punktam).

Informējam iedzīvotājus, ka līdz katra mēneša 5. datumam maksu par komunālajiem pakalpojumiem nevarēs veikt kasē.
      Atpakaļ