<--  ... 1 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 71 ...  --> 

Raunas novada domes Sociālais dienests savam kolektīvam uz noteiktu laiku aicina pievienoties SOCIĀLO DARBINIEKU
15.05.2014

Lasīt vairāk ...


No šī gada 1.jūnija – algas nodokļa grāmatiņa visiem tikai elektroniskā formā
15.05.2014

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) informē, ka no 2014.gada 1.jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS). Līdz 2014.gada 1.jūnijam papīra formātā izsniegtās algas nodokļa grāmatiņas pēc 2014.gada 1.jūnija vairs nebūs derīgas un izmantojamas. Algas nodokļa grāmatiņa papīra formātā, kas paliek darba devēja vai citas institūcijas īpašumā, ir jāglabā 75 gadus, savukārt tās, kas ir fiziskās personas rīcībā – piecus gadus.

Lasīt vairāk ...


No 1.jūnija varēs kļūt par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju, neslēdzot līgumu ar VID
15.05.2014

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk - EDS) lietotāju, vairs nebūs jāslēdz līgums „Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus”. Arī iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta. Minētās izmaiņas neattiecas uz muitas un akcīzes informācijas sistēmām.

Lasīt vairāk ...


24.maijs- Eiropas Parlamenta vēlēšanu diena
14.05.2014

Vēlēšanu iecirkņi šajā dienā atvērti no 7.00 – 20.00

Lasīt vairāk ...


Vidzemes pašvaldību pārstāvji diskutēs par pakalpojumu pieejamību reģionā
14.05.2014

15. maijā Vidzemes plānošanas reģions rīko kārtējo tematisko darba grupu projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa „Pakalpojumu pieejamība Vidzemē”.

Lasīt vairāk ...


Par domes deputātu un darbinieku tikšanos ar iedzīvotājiem
13.05.2014

Raunas novada dome aicina novada iedzīvotājus uz tikšanos ar Raunas novada domes deputātiem un darbiniekiem š.g. 28.maijā plkst.17.00 Drustu tautas namā.

Lasīt vairāk ...


Biznesa plānu konkurss Raunas novadā
10.05.2014

Raunas novada dome izsludina pieteikšanos biznesa plānu konkursam.

Lasīt vairāk ...


Velobrauciens pa Raunas kalniem
10.05.2014

Sacensību rezultāti

Lasīt vairāk ...


Vidzemes Uzņēmēju dienas 2014
09.05.2014

Vidzemes Uzņēmēju dienās piedalīsies uzņēmēji, amatnieki un mājražotāji no astoņiem Vidzemes novadiem.

Lasīt vairāk ...


Turpinās platību maksājumu iesniegumu pieņemšana
09.05.2014

Lauku atbalsta dienests (LAD) turpina pieņemt Platību maksājumu iesniegumus gan Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), gan arī papīra formātā. Līdz 2014.gada 1.maijam LAD kopumā bija saņēmis 12800 pieteikumus; 5040 no tiem tika iesniegti EPS, bet 7760 - papīra formātā.

Lasīt vairāk ...


VPR kultūras koordinatori smeļas idejas turpmākai sadarbībai ar Pleskavas apgabala kultūras darbiniekiem
09.05.2014

No 7.-8.maijam Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību kultūras koordinatori devās divu dienu izbraukuma seminārā uz Pleskavas apgabalu (Krievijā), lai iepazītos ar kultūras mantojuma saglabāšanas iespējām, apgūstot zināšanas par jaunu kultūras produktu izveidi un amatiermākslas darbību Pleskavas apgabalā (Krievijā).

Lasīt vairāk ...


Izrāde "Latviešu kāzas"
29.04.2014

4. jūlijā plkst. 19.00; 5. jūlijā plkst. 17.00; 6., 8., 9., 10., 11., 12. jūlijā plkst. 20.00.

Lasīt vairāk ...


Apgrieztā ceturtdiena.
28.04.2014

24. aprīlī Lielās Talkas organizatori aicināja uz ietalkošanas pasākumu Rīgā. Šī pasākuma ietvaros notika Lielās Talkas pašvaldību koordinatoru konkursa ,,Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”apbalvošana.

Lasīt vairāk ...


Par skaistu festivāla noformējumu novadā
28.04.2014

Festivāla ,,Rodam Raunas novadā” ietvaros sadarbībā ar Raunas tūrisma informācijas centru tiek izsludināts konkurss.

Lasīt vairāk ...


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 5 2014.gada 30.aprīlī
28.04.2014

DARBA KĀRTĪBA

Lasīt vairāk ...


Dzintara stāsti Drustos 17. maijā
28.04.2014

Informācija par pasākuma norisi

Lasīt vairāk ...


Projekts- Kas Es Esmu Eiropā
28.04.2014

Projekts „Kas Es Esmu Eiropā” (Nr. LV-51-E6-2013-R3) Amatas, Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Līgatnes novadu jauniešiem, lai veicinātu jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu, it īpaši - Eiropas pilsonisko apziņu, rosinot viņus uzņemties aktīvāku līdzdalību vietējā sabiedrībā, identificējot sevi kā daļu no vietējās kopienas, kas veido nākotnes Eiropas vērtības un dod ieguldījumu ilgtspējīgas, sociāli un ekonomiski stabilas sabiedrības izveidē. No katra novada apmācībās ir iespēja piedalīties 4 jauniešiem vecumā no 15 – 18 gadiem.

Lasīt vairāk ...


Lielā Talka Raunā!
28.04.2014

26.aprīlī raunēnieši pulcējās Tanīsa kalnā. Tika sakopts kalns, kalna pakāje, izzāģēti krūmi, apzāģēti noliekušies zari. Daļa aktīvistu devās pa Raunas upi , lai pārliecinātos, ka upē neatrodas nekādu šķēršļu, kā arī tika vākti atkritumi. Tehniskie darbinieki pulcējās pilsdrupās, lai sagrābtu pērno zāli un sadedzinātu zarus, talkoja arī parka teritorijā.

Lasīt vairāk ...


Lauku atbalsta dienests informē
24.04.2014

Izsludina pieteikšanos kūtsmēslu krātuvju būvniecības, rekonstrukcijas, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei atbalstam pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” no 2014.gada 9.05 – 9.06.

Lasīt vairāk ...


Par ūdens padeves pārtraukumu
24.04.2014

Raunas novada domes Saimnieciskais dienests informē

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 71 ...  --> 
Arhīvs
2018 (119)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)