<--  ... 1 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 ...  --> 

Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu pieņemšanu platību maksājumiem 2013.gadam
10.04.2013

Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu pieņemšanu platību maksājumiem 2013.gadam

Lasīt vairāk ...


Raunas novada vēlēšanu komisija deputātu kandidātus pieņems sekojošos laikos 03.04.2013

Cien. vēlētāji!

Raunas novada vēlēšanu komisija deputātu kandidātu sarakstus pašvaldības vēlēšanām pieņems Skolas iela 1, Raunas vidusskola, telpa 211.

16.04.      14.00 – 18.00

17.04.       9.00- 13.00

18.04.      14.00 – 18.00

22.04.      12.00 -18.00

·        Ieteicams iepriekš sazināties ar komisijas priekšsēdētāju (mob. 26120085)

·        Vienojoties ar priekšsēdētāju, sarakstus komisija pieņems arī ārpus norādītajiem laikiem  līdz 22.04. plkst.18.00

Novada vēlēšanu komisijaSociālais dienests informē par pieejamajiem asistenta pakalpojumiem pašvaldībā
02.04.2013

Lasīt vairāk ...


Par AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņas 2.posmu
28.03.2013

Dāvanu karšu „Elektrības norēķinu kartes – 53,70LVL” nodošanu mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem

Lasīt vairāk ...


Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes darba grupas locekļi un interesenti
27.03.2013

Aicinām Jūs piedalīties DARBA GRUPAS SANĀKSMĒ 2013. GADA 27. MARTĀ PLKST. 16.00

Lasīt vairāk ...


Pašvaldību vēlēšanas 2013.gada 1. jūnijā.
18.03.2013

Sakarā ar Pašvaldību vēlēšanām 2013.gada 1. jūnijā un saskaņā ar Latvijas Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu par Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, ir noteikts izveidot iecirkņu vēlēšanu komisiju.

Lasīt vairāk ...


Gaidām Tevi veikalā ELVI pēc rekonstrukcijas! 18.03.2013

2013.gada 22.martā plkst.14:00 Rīgas ielā 1, Raunā, Raunas novadā!LAUKU ATBALSTA DIENESTS EIROPAS E-PRASMJU NEDĒĻAS IETVAROS RĪKO SEMINĀRU 18.03.2013

LAUKU ATBALSTA DIENESTA PIEDĀVĀTIE E-PAKALPOJUMI OTRDIEN, 19.MARTĀ ZIEMEĻVIDZEMES REĢIONĀLAJĀ LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALDĒ MŪRMUIŽAS IELĀ 18, VALMIERĀ PLKST. 10:00 ________________________________________________________ NO 18.03.2013 – 24.03.2013 (DARBA LAIKĀ) VISI INTERESENTI AKTĪVI TIEK GAIDĪTI ZIEMEĻVIDZEMES RLP KLIENTU APKALPOŠANAS DAĻĀ UZ KONSULTĀCIJĀM PAR LAD E-PAKALPOJUMIEM www.eprasmes.lv TĀLR.: 64201500; 64201538; 64201540 ziemelvidzeme@lad.gov.lvMācību –pieredzes apmaiņas brauciens 18.03.2013

„Aitu šķirņu daudzveidība un veiksmīga darba pieredze Lielbritānijā” 2013. gada 3. – 10. jūnijs Jāpiesakās līdz š.g. 28.martam, tālr. 26564167Pavasarī aktuāli – kur likt lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu plēves?
18.03.2013

Domājot par dabas resursu taupīšanu un racionālu saimniekošanu, SIA „ZAAO” (ZAAO) jau vairākus gadus piedāvā savākt lauksaimniecībā izmantotās plēves – skābbarības sagatavošanai izlietotās ruļļu un bedru plēves. Šogad pakalpojums būs BEZ MAKSAS.

Lasīt vairāk ...


Jaunatne darbībā
15.03.2013

25. aprīlī Madonā 30 Vidzemes jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem uzsāks dalību projektā „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos”. Projekta laikā Vidzemes jaunieši, potenciālie uzņēmēji, attīstīs uzņēmējdarbības prasmes, radošu domāšanu un inovatīvu pieeju biznesa ideju izstrādē. Iegūtās zināšanas motivēs jauniešu veidot jaunus uzņēmumus Vidzemē un Latvijā.

Lasīt vairāk ...


Vidzemes plānošanas reģions izsludina projektu konkursu „Vidzemes kultūras programma 2013"
15.03.2013

Saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padomes apstiprināto nolikumu, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) 2013. gada 13. martā izsludina valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” finansētās Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Vidzemes kultūras programma 2013” projektu pieteikumu konkursu.

Lasīt vairāk ...


Izsludināta Vidzemes veiksmes stāstu meklēšana
15.03.2013

Visa pamatā ir mūsu Vidzemes veiksmes stāsti. Esam guvuši pārliecību, ka šeit dzīvo daudz radošu, aizrautīgu cilvēku, kas ar savu piemēru rāda, ka paliekot Vidzemē, savā dzimtajā pusē ir iespējams pilnveidoties, paraudzīties un darīt lietas citādāk, nebaidīties uzņemties risku, atrast sev sirdij tuvu nodarbošanos un sadarbojoties ar apkārtējiem attīstīt un kopt savu dzimto vietu. Tieši šādus stāstus mēs meklējam.

Lasīt vairāk ...


Kustība „Zaļākai Latvijai” aicina bērnus un jauniešus uz zaļajiem darbiem
15.03.2013

SIA „Zaļā josta” un Valsts izglītības satura centra rosinātā kustība „Zaļākai Latvijai” aicina bērnus un jauniešus no dažādām Latvijas vietām veidot tīru Latvijas vidi un sakopt savas dzīvesvietas apkārtni, iekopt dārzus, stādīt ziedus, veidot putnu būrīšus un paveikt citus darbus savas apkārtējās vides uzlabošanā. Šobrīd ir reģistrēti 30 zaļie darbi. Pašlaik aktīvākie ir Vidzemes un Zemgales reģiona, kā arī Liepājas rajona iedzīvotāji.

Lasīt vairāk ...


Jaunākā informācija - izsludinātie konkursi
11.03.2013

Lasīt vairāk ...


Izsludina sociālo vides reklāmu konkursu „Vide 2.0”
11.03.2013

SIA „Zaļā josta” izsludina vides aizsardzības plakātu konkursu „Vide 2.0”. Konkursa dalībnieki aicināti izstrādāt plakātus, tajos paužot savas idejas par vides saudzēšanu, sniedzot risinājumu vides problēmām un uzsverot zaļa un videi draudzīga dzīvesveida nepieciešamību mūsdienās.

Lasīt vairāk ...


Lauku aktualitātes
11.03.2013

Lasīt vairāk ...


Atkritumu konteineru tukšošanu varēs pieteikt un atteikt ar SMS starpniecību!
11.03.2013

Ņemot vērā SIA „ZAAO” (ZAAO) klientu aptaujā saņemtos priekšlikumus sadarbības uzlabošanai ar SMS jeb mobilās īsziņas starpniecību, uzņēmums ieviesis jaunu pakalpojumu – pieteikt papildus konteineru izvešanu vai atteikt konteinera izvešanu, sūtot īsziņu.

Lasīt vairāk ...


Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē
11.03.2013

Lasīt vairāk ...


RAUNAS NOVADA DOMES PAZIŅOJUMS 05.03.2013

Paziņojums par administratīvās ēkas Dīķa ielā 6 rekonstrukcijas skiču nodošanu publiskai apspriešanai

     Raunas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000057973, adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, nodod publiskai apspriešanai administratīvās ēkas Dīķa ielā 6, kadastra apzīmējums 4276 006 0470 018, rekonstrukcijas skices.

     Projektētājs SIA „Būvprojekts”, reģistrācijas Nr. 44102006392, adrese: Valmieras iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, atbildīgā persona Aivars Šmits, mob.t. 29259513.

     Ar rekonstrukcijas skicēm varēs iepazīties publiskās apspriešanas laikā no 2013.gada 6.marta līdz 2013.gada 4.aprīlim Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, katru  darba dienu no 8.00-13.00 un no 14.00-17.00.

     Publiskās apspriešanas sapulce notiks 2013.gada 21.martā plkst. 17.00 Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, 2. stāva zālē, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.

Tālruņa numurs uzziņām 64107343.
<--  ... 1 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 ...  --> 
Arhīvs
2018 (11)   
2017 (285)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)