<--  ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 64 ...  --> 

Iespēja izteikt viedokli Eiropas Komisijas rīkotajā aptaujā
15.08.2017

Iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokļus aptaujā “Sabiedriskā apspriešana par Eiropas pilsoņu iniciatīvu”

Lasīt vairāk ...


Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšana pagarināts līdz 15.septembrim
15.08.2017

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un novākt līdz 15. augustam

Lasīt vairāk ...


Vidzemes plānošanas reģions aicina novada uzņēmumus diskusijā "Produkta attīstība sadarbībā ar pētniekiem un zinātniekiem"
15.08.2017

Vidzemes plānošanas reģions kopā ar zinātnes un pētniecības institūtiem organizē tikšanos ar uzņēmējiem, lai prezentētu zinātnes un pētniecības institūciju piedāvājumu uzņēmējiem bioekonomikas jomā (koksnes izstrādājumi, veselīga pārtika un dzērieni, bioenerģija) un kopīgi diskutētu par sekojošiem jautājumiem

Lasīt vairāk ...


Raunas iedzīvotāja Keitija Dzenīte saņem „100 darbi Latvijai” balvu – jūras ceļojumu uz Stokholmu
14.08.2017

15.jūlijā vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” vēstnešu ceļojums pa Vidzemes un Latgales novadu svētkiem piestāja Raunā. Krāšņu ziedu un saules lutināti Latvijas puķu draugu saieta apmeklētāji pie vēstnešiem izspēlēja erudīcijas spēli un pārbaudīja savas zināšanas vides tematikā

Lasīt vairāk ...


Valsts nodrošinātais atbalsts
14.08.2017

Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību: Kādos gadījumos noziegumos cietušajiem ir tiesības uz valsts kompensāciju? Valsts kompensāciju izmaksā tīšos noziegumos cietušajiem, kuriem nodarīti smagi vai

Lasīt vairāk ...


LLKC Cēsu nodaļa 29.08.2017. rīko bezmaksas pieredzes apmaiņas braucienu “Bioloģiskā zivsaimniecība”
14.08.2017

Pieredzes apmaiņā dosimies uz Kurzemi, Skrundas novada Zemnieku saimniecību "Valti". Pieredzes brauciens papildināts ar izglītojošu semināru, kas norisināsies Z/S “Valti” semināru zālē

Lasīt vairāk ...


Nometne ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017"
14.08.2017

Izglītojoša un atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu talantīgajiem bērniem vecumā no 14 līdz 16 gadiem ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017" šogad aizritēja Jaunpiebalgas vidusskolā. Nometnes devīze bija - personības attīstību veido pašiniciatīva, drosme un radošums

Lasīt vairāk ...


DZĪVO VESELS! SPORTO VESELS! ĒD VESELS! STRĀDĀ VESELS!
07.08.2017

Raunas jauniešu centrā "Pagrabiņš" tika rīkota četru dienu vasaras skola bērniem no 31.jūlija - 3.augustam. Četru dienu saukļi - DZĪVO VESELS! SPORTO VESELS! ĒD VESELS! STRĀDĀ VESELS!

Lasīt vairāk ...


Vidzeme– ainavu dārgumiem bagātākais reģions Latvijā; saņemti 333 pieteikumi
07.08.2017

Pagājušajā nedēļā noslēdzās skaistāko Vidzemes ainavu pieteikšana Latvijas ainavu dārgumu krātuvei, un saņemto pieteikumu skaits apliecina – Vidzemē netrūkst vietu, ar kurām lepoties. No 928 pieteiktajām Latvijas ainavām 333 pieteikumi saņemti tieši Vidzemes plānošanas reģionā

Lasīt vairāk ...


Raunā ar lielu vērienu aizvadīts 40.Latvijas Puķu Draugu saiets.
17.07.2017

2017. gada 15. jūlijā, Raunā pulcējās 1916 dārzkopības profesionāļi un amatieri, puķu mīļotāji un puķu draugi gan no Raunas, gan no visas Latvijas. Dalībnieki apskatija skaistākos Raunas dārzus, to skaitā arī Raunas pērli - Raunas Staburagu. Visiem bija iespēja baudīt “40.

Lasīt vairāk ...


No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi
12.07.2017

Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgas platības izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes

Lasīt vairāk ...


Raunas novada dome izsludina konkursu uz Raunas vidusskolas direktora amata vakanci
05.07.2017

Prasības pretendentiem: pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību;

Lasīt vairāk ...


Raunas novada dome izsludina konkursu uz Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata vakanci
05.07.2017

Prasības pretendentiem: uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

Lasīt vairāk ...


Raunas novada dome izsludina konkursu uz Rozes bibliotēkas vadītāja amata vakanci
05.07.2017

Prasības pretendentiem: augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā; labas datorprasmes labas komunikācijas spējas.

Lasīt vairāk ...


Informācija par personas kodu un tā maiņu
03.07.2017

No 2017.gada 1.jūlija visām personām, par kurām tiks iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā (personas pirmuzskaite), tiks piešķirts individuāls personas kods, kas sākas ar cipariem “32”. Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos

Lasīt vairāk ...


VUGD pastiprināti pārbaudīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
30.06.2017

Sakarā ar šā gada jūnijā Londonā notikušo ugunsgrēku daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijā liela daļa ugunsgrēku izceļas tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izlases kārtībā organizēs ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamās mājās

Lasīt vairāk ...


Raunā pārbūvēs tiltu
27.06.2017

Šonedēļ Raunā sāks pārbūvēt tiltu pār Raunas upi un uz trim mēnešiem tiks slēgta satiksme pār to. Apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot apvedceļu (skat. pievienotajā shēmā), bet gājējiem upes šķērsošanai tiks izbūvēts pagaidu tilts

Lasīt vairāk ...


Raunas novada domes sēde Nr.8, 2017.gada 28.jūnijā
27.06.2017

Raunas novada domes sēde Nr.8 notiks 2017.gada 28.jūnijā plkst. 16.00 Raunas novada domes telpās Vidzemes ielā 2, Raunā

Lasīt vairāk ...


DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA TIEK PAGARINĀTA LĪDZ 2017. gada 3. JŪLIJAM
22.06.2017

Lasīt vairāk ...


Raunas novada jaunievēlētās domes pirmā sēde
21.06.2017

Sēdes darba kārtībā bija jautājums par Raunas novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. A.Damroze izvirzīja iepriekšējo domes priekšsēdētāju E.Zurģi, kura guva vienbalsīgu atbalstu

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 64 ...  --> 
Arhīvs
2017 (273)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)