Raunas novads

Aktualitātes


77988

Papildini savas zināšanas starptautiskā vidē
19.04.2017


 

Papildini savas zināšanas starptautiskā vidē

Lai stiprinātu darbu ar jaunatni un sniegtu atbalstu jaunatnes darbā strādājošajiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra arī šomēnes aicina pieteikties starptautiskām apmācībām par jaunatnes darbā aktuālām tēmām. Pašlaik iespējams pieteikties uz 6 dažādām mācībām un semināriem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finanšu līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā (ja mācību norises vieta ir ārpus Latvijas). Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībniekam jāapņemas kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes, nodrošinot vismaz vienu publikāciju medijos un sešu nedēļu laikā pēc mācībām organizējot rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personām).

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina iepazīties ar pašlaik aktuālajām starptautiskajām mācībām un pieteikties tām, kas šķiet vispiemērotākās. Dalībnieki tiek izvēlēti konkursa kārtībā.

Passion for learning – kā labāk atbalstīt jauniešus viņu mācību procesā

Šo mācību laikā jaunatnes darbiniekiem būs iespēja izzināt, kas motivē jauniešu mācīšanās procesu, kādu lomu tajā ieņem tieši jaunatnes darbinieks, kā uzlabot jaunatnes darba kvalitāti, strādājot ikdienā, kā padarīt mācība procesa fasilitēšanu par ikdienas rutīnu, kā arī uzzināt vairāk par Youthpass sertifikātu.

Mācības norisināsies Latvijā, no 25. līdz 31. maijam.

Pieteikšanās līdz 19. aprīlim (šodien vēl pēdējā diena!).

Plašāka informācija: šeit..

IT rīki jauniešu neformālajai izglītībai

Mācību “IT tools in non-formal education of young people” mērķis ir sniegt jaunatnes darbiniekiem atbalstu darbā ar jaunajiem IT rīkiem, šādi dodot iespēju atraktīvi un mūsdienīgi uzrunāt jauniešus iesaistīties viņiem paredzētajās aktivitātēs.

Mācības notiks no 4. līdz 8. jūnijam Polijā (Konstancina-Jezjorna).

Pieteikšanās līdz 26. aprīlim.

Plašāka informācija: šeit..

Esi gatavs sākt?: neformālā izglītība kā metode uzņēmējdarbības prasmju stiprināšanai

Mācību mērķis ir apkopot dažādas neformālās izglītības metodes, ar kuru palīdzību tiek attīstītas uzņēmējdarbības spējas.

Mācības norisināsies no 26. līdz 31. maijam Turcijā (Stambulā).

Pieteikšanās līdz 30. aprīlim.

Plašāka informācija: šeit.. 

Kā strādāt ar jauniešiem, kuriem ir mācīšanās problēmas?

Četru dienu starpsektoru sadarbības seminārā "Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning" notiks labās prakses pieredzes apmaiņa, jaunāko metožu un pētījumu izzināšana, kas noderēs darbā ar jauniešu grupām, kurām ir mācīšanās problēmas.

Seminārs norisināsies no 19. līdz 22. jūnijam Lielbritānijā (Līdsā).

Pieteikšanās līdz 30. aprīlim.

Plašāka informācija: šeit..

Kā īstenot kopīgus projektus ar jauniešiem ar invaliditāti?

Vai esi kādreiz vēlējies uzzināt, kā ir neredzēt, bet spēt lasīt? Vai esi kādreiz iedomājies, kā ir nedzirdēt, bet muzicēt? Vai zini, ka ir jaunieši, kas nespēj staigāt, bet var dejot? Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra piedāvā iespēju organizācijām, kas ir īstenojušas daudz un dažādus projektus “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā, pieņemt izaicinājumu un iesaistīties ilgtermiņa sociālās iekļaušanas projektā “Būt kopā”. Tā ietvaros uzzināsiet, kā izmantot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” piedāvātās iespējas citādāk kā ierasts, kā arī dalīsimies praktiskos un reālos ieteikumos, kā izstrādāt un īstenot projektus kopā ar jauniešiem, kuriem ir invaliditāte.

Seminārs notiks Rīgā, ES Mājā, 28. aprīlī.

Pieteikšanās līdz 21. aprīlim.

Plašāka informācija: šeit..

Mūzikas skaņas III

Ar mūzikas starpniecību var ne tikai atpūsties, bet arī iesaistīt, veicināt sadarbošanos un uzlabot mācīšanās procesu. Šajās mācībās jaunatnes darbinieki izzinās mūzikas spēku neformālās izglītības aktivitātēs.

Mācības notiks no 24. līdz 31. jūlijam Spānijā.

Pieteikšanās līdz 28. maijam.

Plašāka informācija: šeit..

Par SALTO Resursu centru

SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā “Support, Advanced Learning and Training Opportunities”, kas latviešu valodā nozīmē “Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas.” Tas ir tīkls, kurā ir astoņi resursu centri, kuri darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv      Atpakaļ