<--  ... 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 65 ...  --> 

Meklējam kolēģi- uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultantu patstāvīgam darbam Raunas novada domē.
25.01.2017

Pieteikumus vakancei- CV un pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi Raunas novada domē Vidzemes ielā 2 vai sūtīt uz e-pastu novadadome@rauna.lv līdz 10.februārim.

Lasīt vairāk ...


Informatīvais seminārs lauksaimniekiem
24.01.2017

LLKC Cēsu nodaļa 2017. gada 2. februārī, Priekuļos, Dārza ielā 12, pulksten 10.00 (2. stāva zālē)

Lasīt vairāk ...


Par valsts vietējo autoceļu V187 Valmiera-Rauna
23.01.2017

2017.gada 4.janvārī Raunas novada dome nosūtīja Satiksmes ministrijai vēstuli ar lūgumu paredzēt Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2017.-2023.gadam valsts autoceļa V187 Valmiera-Rauna pārbūvi

Lasīt vairāk ...


Iespēja saņemt Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi
19.01.2017

Lasīt vairāk ...


Ar 2017. gada 1. janvāri visiem suņiem jābūt mikročipotiem un reģistrētiem
13.01.2017

Ministru kabineta noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" paredz, ka sunim, kas sasniedzis sešu mēnešu vecumu, jābūt mikročipotam (jābūt implantētai mikroshēmai), un tas jāreģistrē Lauksaimniecības Datu centra datu bāzē.

Lasīt vairāk ...


Drustu kauss hokejā 2017
13.01.2017

Lasīt vairāk ...


Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu VID pieņems no 1. marta
10.01.2017

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem šogad ne tikai elektroniski, bet arī papīra formātā būs iespējams iesniegt no 2017. gada 1. marta.

Lasīt vairāk ...


Informācija lauksaimniekiem!
09.01.2017

Ar lauksaimniecības atbalsta maksājumu saņemšanu saistās vidi saudzējošu prasību kopums.

Lasīt vairāk ...


Nolietotu elektrotehniku iespējams ērti nodot pārstrādei
09.01.2017

SIA ZAAO (ZAAO) piedāvā vairākas iespējas, kā ērti un dabai draudzīgi atbrīvoties no nolietotās un nevajadzīgās elektrotehnikas. Jaunā gada sākumā šis pakalpojums ir aktuāls daudziem, jo svētku dāvanās saņemtas jaunas elektropreces, bet no savu laiku nokalpojušajām nepieciešams atbrīvoties.

Lasīt vairāk ...


Ziemas pārgājiens - Pa Beverīnas ceļiem uz Raunu!
09.01.2017

15. janvārī norisināsies ziemas pārgājiens no Priekuļiem uz Raunu. Maršruts šķērsos Baterija lauku, Vaives dzirnavas un Vaives upi, satekā šķērsojot Rauni, ceļu turpināsim pa Raunas upes krastu līdz pat Tanīsa kalnam Raunā.

Lasīt vairāk ...


Jaunatnes darbinieku tikšanās
06.01.2017

Turpinās Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061 īstenošana, sadarbojoties Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldībām.

Lasīt vairāk ...


No radiniekiem ārvalstīs saņemtajai naudai nodoklis netiek piemērots
05.01.2017

Lai kliedētu publiskajā telpā izskanējušo nepilnīgo un bieži vien arī nekorekto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) sniedz skaidrojumu,

Lasīt vairāk ...


Palielinās E-veselības sistēmas lietotāju skaits
03.01.2017

Palielinās ārstniecības iestāžu un aptieku skaits, kas ir noslēgušas līgumu ar valsti par E-veselības sistēmas lietošanu. Kopumā līdz 2017. gada sākumam ir noslēgti vairāk nekā 900 līgumu, tajā skaitā nepilni 200 līgumi ar aptiekām un aptieku tīkliem.

Lasīt vairāk ...


ATGĀDINĀJUMS pašvaldības zemes nomniekiem
02.01.2017

Raunas novada dome lūdz zemes nomniekus vēlreiz pārskatīt noslēgtos zemes nomas līgumus ar Raunas novada domi par iznomāto zemi mazdārziņiem/lauksaimniecības vajadzībām –

Lasīt vairāk ...


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA (NĪN) PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA
02.01.2017

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA (NĪN) PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA RAUNAS NOVADA TERITORIJĀ SĀKOT AR 2017.GADU UN CITI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SAISTĪTIE JAUTĀJUMI

Lasīt vairāk ...


Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā
14.12.2016

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā", "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" un "Tirdzniecības pasākumi".

Lasīt vairāk ...


Valsts policija izstrādājusi jaunas funkcijas aplikācijā „Mana drošība“
07.12.2016

Valsts policijas izstrādātā aplikācija “Mana drošība” paredzēta jebkuram, kas ikdienā pārvietojas ceļu satiksmē – gan gājējiem, gan velosipēdistiem, gan autovadītājiem.

Lasīt vairāk ...


Akcija "Eņģeļi pār Raunu" ir noslēgusies.
05.12.2016

Ziedojumu lāde ir piepildījusies ar mīļām, saldām, pašdarinātām paciņām un mēs varēsim iepriecināt 114 Raunas novada seniorus.

Lasīt vairāk ...


LIAA uzsāk projektu pieņemšanu 15 biznesa inkubatoros visā Latvijā
02.12.2016

Š.g. 1.decembrī sākas projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā. Plānots, ka septembrī darbu uzsākušie inkubatori veicinās auglīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi gan attīstot Latvijas ekonomiku, gan veicinot reģionālo izaugsmi.

Lasīt vairāk ...


Izmaiņas no 2017.gada infografiki
02.12.2016

Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem no 2017.gada un Izmaiņas minimālo sociālo iemaksu piemērošanā 2017.gadā

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 65 ...  --> 
Arhīvs
2018 (10)   
2017 (285)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)