<--  ... 1 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 ...  --> 

Sāksies pievedceļa būvniecība uz poligonu "Daibe"
25.06.2013

SIA „ZAAO” (ZAAO) noslēdzis līgumu ar SIA „Limbažu ceļi” par poligona „Daibe” pievedceļa rekonstrukciju un paredzams, ka darbi sāksies jau nākammēnes. SIA „Limbažu ceļi” uzvarēja atklātā konkursā par būvdarbu veikšanu, un noslēgtais līgums paredz asfaltēt ceļu uz poligonu gandrīz 3 kilometru garumā, lai nodrošinātu videi draudzīgu atkritumu transportēšanu uz Vidzemē vienīgo legālo atkritumu noglabāšanas vietu, tā darbībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī lai samazinātu izmaksas ceļa uzturēšanai.

Lasīt vairāk ...


INFORMĀCIJA par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās
25.06.2013

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu pārvades gāzesvadiem ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt pārvades gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Savukārt drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību.

Lasīt vairāk ...


INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem
25.06.2013

Cienījamie iedzīvotāji! Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības, akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” sniedz informāciju par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem.

Lasīt vairāk ...


ZEMENES
19.06.2013

Mīļi gaidīti uz jaukāko īsākās nakts pasākumu!

Lasīt vairāk ...


Atbalsta stipendiju konkurss „Topošais profesionālis”
17.06.2013

Kam: topošajiem RTU studentiem Sadarbībā ar: AS „Olainfarm”, Pētera Avena labdarības fonds „Paaudze” Apjoms: 100 LVL/mēn. Skaits: 16 ikmēneša stipendija Laika periods: 2013. gada septembris līdz 2014. gada jūnijam Pieteikšanās termiņš: 2013.gada 19.jūlijs Sadarbībā ar AS "Olainfarm" un Pētera Avena labdarības fondu „Paaudze” nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju konkursu topošajiem Rīgas Tehniskās universitātes studentiem ar mērķi atbalstīt skolēnus no trūcīgām ģimenēm, kuri ir uzrādījuši izcilas sekmes mācībās un vēlas studēt Rīgas Tehniskajā universitātē.

Lasīt vairāk ...


Ģimenes ārsta Sanitas Jansones pacientu ievērībai! 04.06.2013

Pacientu ievērībai! Ģimenes ārste Sanita Jansone informē, ka no 2013.gada 2.jūlija līdz 31.jūlijam (ieskaitot) ārste Sanita Jansone un medmāsa Ziedīte Židava būs atvaļinājumā. Atvaļinājuma laikā strādās 11.un 25.jūlijā no plkst.9:00-13:00. Šajā laikā ārsti Sanitu Jansoni aizvietos ģimenes ārste Līga Purmale, tālrunis informācijai par pieņemšanu 64177599. Lūgums savlaicīgi apmeklēt ārstu, lai izrakstītu medikamentus hronisko slimību ārstēšanai!Par veterināro uzraudzību 2013 gadā.
04.06.2013

Mājlopu pārbaude uz leikozi veicama reizi trijos gados pēc noteikta plāna. Šogad visi izmeklējumus apmaksā īpašnieks. Svarīgi pārbaudi veikt laikā, pretējā gadījumā netiks saglabāts leikozes brīvās saimniecības statuss. Suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu ir obligāta, par visu atbild dzīvnieku īpašnieki.

Lasīt vairāk ...


2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultāti.
04.06.2013

Raunas novadā balsstiesīgo personu skaits 3070. Raunas iecirknī balsstiesīgo personu skaits 2332, vēlēšanās piedalījās 43.8 % jeb 1021 vēlētājs, bet par derīgām tika atzītas 999 zīmes (nederīgas ir saplēstas, tukšas aploksnes, vienā aploksnē vairākas zīmes). Drustu iecirknī balsstiesīgo personu skaits 738 ,vēlēšanās piedalījās 39% jeb 290 vēlētāji, derīgās zīmes 277.

Lasīt vairāk ...


Uzmanību, lauksaimniek!
28.05.2013

Lasīt vairāk ...


Informācija lauksaimniekiem!
10.05.2013

Lasīt vairāk ...


Izdota dakteres Rezebergas rokasgrāmata „Gribu būt māmiņa”
09.05.2013

Lasīt vairāk ...


Valsts vides dienests poligona Daibe pārbaudē pārkāpumus nekonstatē
09.05.2013

Lasīt vairāk ...


Bērnu sapnis par veloceliņu!
07.05.2013

Projekta pirmā kārta ir noslēgusies, tādeļ nu ir laiks iesaistīties visie iedzīvotājiem! Nobalso par projektu "Sapnis par veloceliņu" www.labiedarbi.lv (SMS ir bezmaksas)vai no sava www.draugiem.lv profila. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam sasniegt vairāk!

Lasīt vairāk ...


Cienījamie Raunas novada iedzīvotāji!!! 02.05.2013

Pašvaldību vēlēšanām pieteikto vēlētāju apvienību "RAUNA" un "LAIKS PĀRMAIŅĀM" tikšanās ar novada iedzīvotājiem: 15.maijā plkst.18:00 Raunas novada Aktu zālē; 20. maijā plkst.18:00 Drustu Tautas namā. Laipni gaidīti visi!Vēlēšanas gaidot!
29.04.2013

1.jūnijs pašvaldību vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi šinī dienā atvērti no 7.00 – 22.00 Raunā iecirknis Nr. 382 - Raunas vidusskolā, Skolas ielā 1 (varēs nobalsot tikai Raunas pagastā deklarētie pilsoņi) Drustos iecirknis Nr. 370 – Drustu pagasta Tautas namā (varēs nobalsot tikai Drustu pagastā deklarētie pilsoņi).

Lasīt vairāk ...


Raunas novadā reģistrētie vēlētāju apvienību kandidātu saraksti un programmas.
29.04.2013

Lasīt vairāk ...


Prasīs nodrošināt vienādus noteikumus atkritumu apsaimniekošanā
29.04.2013

Saskaņā ar SIA „ZAAO” (ZAAO) īpašnieku – pašvaldību – lēmumu uzņēmums vērsīsies LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un citās valsts pārvaldes iestādēs ar lūgumu nodrošināt vienādu vides aizsardzību regulējošo normatīvu prasību ievērošanu visā Latvijas teritorijā, tostarp nodrošināt, lai maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiktu noteikta pēc vienotiem pakalpojumu kvalitātes kritērijiem.

Lasīt vairāk ...


Piedāvājums Swedbank klientiem!
24.04.2013

Raunas novada iedzīvotājiem ir iespēja mācīties internetbanku. Ko sniedz Jums internetbanka?

Lasīt vairāk ...


Piedzīvojumu sacensības : Raunas Rogainings 2013.
24.04.2013

Lasīt vairāk ...


ZAAO aicina klientus informēt par neizbraucamiem ceļiem 18.04.2013

Līdz ar pavasara iestāšanos, paaugstinoties ūdens līmenim, šobrīd daudzviet zemes ceļi ir grūti izbraucami, un dažkārt atkritumu savākšanas transportam faktiski nav iespēju piekļūt mājām, īpaši laukos, lai iztukšotu konteinerus. Līdz ar to uzņēmums lūdz viensētās dzīvojošos klientus nodrošināt konteineru izvilkšanu pie tāda ceļa, pa kuru transports var piebraukt, nesabojājot ceļa segumu. Ja tas nav iespējams, lūgums informēt ZAAO, ka ceļš nav izbraucams, lai varētu vienoties par citu konteinera tukšošanas dienu. Aicinām klientus būt atsaucīgiem, novērtēt reālo piebraucamā ceļa stāvokli, un nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālruni 64281250.<--  ... 1 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 ...  --> 
Arhīvs
2018 (74)   
2017 (285)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)