<--  ... 1 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 73 ...  --> 

RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 9 notiks 2013.gada 28.augustā plkst.11.00 26.08.2013

DARBA KĀRTĪBA skatīt šeit ...

Vai Raunas vidusskolā būs mūzikas skolas filiāle?
21.08.2013

Smiltenes mūzikas skola lūdz atsaukties audzēkņus mūzikas skolas filiāles izveidei Raunas vidusskolā. Mūzikas skola piedāvā mācības Klavierspēles, Akordeona spēles, Vijoļspēles, Ģitāras spēles, Sitaminstrumentu spēles, Pūšaminstrumentu spēles un Kora klasē. Par klašu izveidi Raunas vidusskolā tiks lemts vadoties no saņemtajiem iesniegumiem. Sīkāka informācija pa tālr. 64773220 vai mob. t. 26716554. Iesniegumus līdz š.g. 6. septembrim lūgums nogādāt Raunas novada domē pie sekretāres Vidzemes ielā 2, Raunā.

Lasīt vairāk ...


Raunas novada dome aicina darbā enerģisku un uzņēmīgu JURISTU!
20.08.2013

Lasīt vairāk ...


Svinīgs svētbrīdis "Koklētājai" 80 19.08.2013

20. augustā plskst.19:00Lauksaimniekiem
19.08.2013

Sākusies projekta „Lauku saimniecību modernizācija” iesniegumu pieņemšana no š.g. 19.augusta līdz 17. septembrim. Atbalstam varēs pieteikties ražojošie lauksaimnieki visos Latvijas reģionos . Aktivitātes – ražas un lopbarības novākšanas tehnikas iegāde, kūtsmēslu krātuvju un kautuvju stacionāras mehanizācijas iekārtu iegāde un piena dzesēšanas iekārtu iegāde. Atbalsta likmes – 25% no attiecināmo izdevumu summas jaunu iekārtu,tehnikas un aprīkojuma iegādei un 40% no izmaksām būvniecībā . Vēl 10% ja mazāklabvēlīgs apvidus.Otrs pasākums „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” tāpat no 19.augusta līdz 17.septembrim.Atbalsta pretendenti>juridiska persona piena, gaļas vai graudu sektora pārstrādes uzņēmumi, kuri nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi vai juridiskas persona ,kas pēc projekta īstenošanas sāks nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi augļu un dārzeņu, gaļas vai graudu sektorā- bioloģiskai pārstrādei. Sīkāk; www.lad.gov.lv

Lasīt vairāk ...


Inese Galante SUMMERTIME 12.08.2013Izstāde – gadatirgus ar vērienu Izvēlies Piebalgu 10.08.2013

Ielūdz Jaunpiebalgas valsts izrīcības komiteja
Jaunpiebalgā 2013. gada 10. augustā

Lasīt vairāk...Franču tradicionālās dejas arī Vidzemē
06.08.2013

Lasīt vairāk ...


Apmācības Vidzemes reģionā par āra dzīves aktivitātēm kā pieeju jauniešu līdzdalības veicināšanai „Patiesība ir tur – Dabā!”
06.08.2013

Vai Tu vēlies apgūt jaunas zināšanas un metodes, lai veicinātu jauniešu aktivitāti? Vai Tev pietrūkst ideju izaicinošu piedzīvojumu pasākumu organizēšanai? Vai vēlies šajos pasākumos iesaistīt arī citus? Vai zini, kas ir āra dzīves aktivitātes? Vai vēlies tās apgūt? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem par āra dzīves aktivitātēm varēsi iegūt apmācībās „Patiesība ir tur – Dabā!”.

Lasīt vairāk ...


Projekta RIVERWAYS ietvaros aicina ūdenstūrisma uzņēmējus piedalīties konkursā
30.07.2013

Vidzemes plānošanas reģions projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvija un Igaunijā” (Riverways) ietvaros izsludina konkursu dalībai pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju, tādējādi sniedzot diviem ūdenstūrisma jomas uzņēmējiem iespēju iepazīties ar ūdenstūrisma attīstības tendencēm citās Eiropas valstīs. Konkursā aicināti piedalīties ūdenstūrisma jomas uzņēmēji, kas sniedz pakalpojumus Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā esošajās upēs.

Lasīt vairāk ...


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 8 2013.gada 31.jūlijā DARBA KĀRTĪBA
29.07.2013

Lasīt vairāk ...


ZAAO uzstāda papildus atkritumu šķirošanas konteinerus
29.07.2013

Pilnveidojoties cilvēku izpratnei par to, ka būtiski ir saudzēt dabu, samazinot sadzīves atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu, palielinās sašķiroto atkritumu apjoms. SIA ZAAO (ZAAO), vēl aktīvākas atkritumu šķirošanas veicināšanai, jūlijā uzstāda papildus konteinerus papīra, plastmasas, metāla un stikla iepakojuma dalītai savākšanai no iedzīvotājiem.

Lasīt vairāk ...


Uzsākts ETS programmu, tai skaitā Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. - 2020.gadam izstrādes process.
29.07.2013

Lasīt vairāk ...


Aktualitātes lauksaimniekiem
29.07.2013

Lasīt vairāk ...


Jauniešu centra informācija par nometni 01.07.2013

Nāc, pievienojies! JC ,,Pagrabiņš” aicina bērnus no 12 gadu vecuma 4.un 5. augustā uz nometni. Brauciens ar laivām pa Gauju un dažādām sportiskām aktivitātēm. Pieteikšanās līdz 25. jūlijam. Sīkāka informācija pa tālr: 26400296 (Mareks) , 28353440 ( Ilze), lindakrucane123@inbox.lvUzņēmējiem visā Latvijā ir iespēja saņemt atjaunoto bezmaksas darba aizsardzības rokasgrāmatu
01.07.2013

Lai palīdzētu jaunajiem komersantiem veidot drošus darba apstākļus sev un darbiniekiem, Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) ir atkārtoti atjaunojusi informatīvo materiālu „Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”. Materiāls ikvienam komersantam bezmaksas ir pieejams gan elektroniskā, gan iespiestā formātā.

Lasīt vairāk ...


Dziesmu un deju svētku karoga pacelšana Raunā! 30.06.2013

30.jūnijā plkst.13:30 Raunas centrā pie Jāņa Cimzes pieminekļa notika Dziesmu un deju svētku karoga pacelšana. Paldies, ka bijām kopā šajā skaistajā pasākumā, kurā savu veikumu rādīja deju kolektīvs un koris!Raunas novada dome aicina darbā enerģisku un uzņēmīgu JURISTU!
28.06.2013

Lasīt vairāk ...


Sāksies pievedceļa būvniecība uz poligonu "Daibe"
25.06.2013

SIA „ZAAO” (ZAAO) noslēdzis līgumu ar SIA „Limbažu ceļi” par poligona „Daibe” pievedceļa rekonstrukciju un paredzams, ka darbi sāksies jau nākammēnes. SIA „Limbažu ceļi” uzvarēja atklātā konkursā par būvdarbu veikšanu, un noslēgtais līgums paredz asfaltēt ceļu uz poligonu gandrīz 3 kilometru garumā, lai nodrošinātu videi draudzīgu atkritumu transportēšanu uz Vidzemē vienīgo legālo atkritumu noglabāšanas vietu, tā darbībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī lai samazinātu izmaksas ceļa uzturēšanai.

Lasīt vairāk ...


INFORMĀCIJA par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās
25.06.2013

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu pārvades gāzesvadiem ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt pārvades gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Savukārt drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 73 ...  --> 
Arhīvs
2018 (174)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)