<--  ... 1 67 68 69 70 71 72 73 74 ...  --> 

Izstādē Ražots Baltijā 2012 - inovatīvas idejas un jauninājumi
04.04.2012

Šogad izstādē Ražots Baltijā 2012 tiks pārstāvēts īpaši plašs un daudzpusīgs nozaru klāsts. Izstādē piedalīsies dalībnieki, kas pārstāvēs gan jau par tradīcijām kļuvušās nozares - pārtikas, vieglās rūpniecības un citas nozares, bet tāpat šogad izstādē īpaši būs padomāts arī par inovatīvām idejām dizainā un citur, kas reprezentēs visas trīs Baltijas valstis.

Lasīt vairāk ...


Vidzemes reģiona jaunieši vecumā no 17-25 gadiem – tas domāts tieši Jums! Aicinām pieteikties bezmaksas apmācībām „Ar uzņēmību pret bezdar(bī)bu” Vidzemes reģiona jauniešus, kuri šobrīd nestrādā un nemācās un ir no lauku reģioniem.
02.04.2012

Piesakies, ja uzskati, ka: -vēlies attīstīt un pilnveidot savu radošumu un uzņēmīgumu, sākot īstenot sen iecerētu ideju savā vidē; - darbojoties kopā vēl ar 22 Vidzemes jauniešiem spēsiet apzināt savu potenciālu, kopīgās intereses un izvirzīt savus personīgos mācīšanās mērķus; - apzinoties stereotipus, aizspriedumus un mītus par jauniešu uzņēmību - tu tos vēlies lauzst! - vēlies lieliski pavadīt laiku, iegūstot vērtīgu pieredzi un noderīgu informāciju! Apmācību laikā spēsi labāk izprast sevi, uzzināsi kādi resursi atrodas tev blakus un kā tos var izmantot savu mērķu sasniegšanai! Pieteikšanās termiņš 2012. gada 13. aprīlis. Rezultātus paziņosim 17.04.2012.

Lasīt vairāk ...


HEPROGRESS
02.04.2012

Lasīt vairāk ...


Nāc talkā Latvijai!
20.03.2012

1. 2. Vāc PET pudeļu korķus Iemet tos šajā kastē Vairāk informācijas - www.talkas.lv

Lasīt vairāk ...


Lauku atbalsta dienests informē par iespējām iepazīties ar piedāvātajiem e-pakalpojumiem
20.03.2012

Lasīt vairāk ...


Projektu konkurss "Sabiedrība ar dvēseli 2012"
16.03.2012

Projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2012” organizē Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”, sadarbībā ar Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij - Karalisko Holandiešu Viršu Biedrību. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju privāto iniciatīvu un iesaistīšanos sabiedriskā darbā talku vai darba grupu veidā, paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti infrastruktūras un sociālajā jomā, tādējādi dodot labumu sabiedrībā kopumā un stiprinot iedzīvotāju grupu un organizāciju piederību un atbildību par savu dzīves vidi.

Lasīt vairāk ...


Meklē „Pagasta bibliotekāru - Gaismas nesēju”
16.03.2012

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) jau sesto gadu izsludinājusi konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”. Šogad balvas saņems bibliotekāri, kuri izveidojuši bibliotēku par sava pagasta „gaismas pili”. LNB Atbalsta biedrība aicina bibliotēku lasītājus un apmeklētājus konkursam pieteikt bibliotekārus, kuri laipni un pacietīgi konsultē apmeklētājus, organizē aktivitātes dažādu vecumu un interešu iedzīvotājiem, veido bibliotēku par radošuma centru un rūpējas par mājīgu bibliotēkas vidi, kur labprāt pulcējas un pavada brīvo laiku pagasta iedzīvotāji. No katra Latvijas reģiona – Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales tiks apbalvots viens bibliotekārs – Gaismas nesējs.

Lasīt vairāk ...


Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir vienkārši!
12.03.2012

Sadaļa "Mans nekustamā īpašuma nodoklis" ir izveidota sadarbībā ar ar SIA ZZ Dats un tās mērķis ir nodrošināt piekļuvi e-pakalpojumiem portālā www.epakalpojumi.lv visiem Swedbank internetbankas lietotājiem. Šie visi pakalpojumi ir bezmaksas!

Lasīt vairāk ...


Juridiskās konsultācijas Priekuļos.
12.03.2012

No 2012. gada 15. marta Priekuļos, Dārza ielā 12 („Agrocentra” ēkā), 126. kab. (1. stāvs), pieejamas juriskonsultes dipl. iur., mg. sc. env. Ilonas Tenisones maksas konsultācijas un pakalpojumi vides pārvaldības un juridiskajos jautājumos.

Lasīt vairāk ...


Lauku atbalsta dienests informē par pieteikšanās termiņu valsts atbalsta pasākumā kredīta procentu daļējai dzēšanai
09.03.2012

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 2012.gada 8.martā stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” un aicina lauksaimniekus pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Lasīt vairāk ...


Valsts Ieņēmumu dienests informē
09.03.2012

No 2012.gada 1.marta iedzīvotāji var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2012.gada 1.marta iedzīvotāji var sākt iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas. Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz fiziskajām personām, kuras uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00 bija uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem .

Lasīt vairāk ...


RAUNAS NOVADĀ NORISINĀSIES APTAUJA PAR SABIEDRĪBAS VESELĪBU UN VIDI
06.03.2012

Amatas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā „Sabiedrības veselības aptaujas veikšana par ar veselību saistītiem faktoriem, kas ietekmē iedzīvotāju sociālo un dzimumu nevienlīdzību un ierobežo sociālekonomisko līdzdalību” par uzvarētāju atzīts SIA „SOCIOLOĢISKO PĒTĪJUMU INSTITŪTS”. Sabiedrības veselības aptauja norisināsies Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas un Cēsu novada pašvaldību administratīvajās teritorijās, aptaujāti tiks iedzīvotāji darbaspējas un pēc darbaspējas vecumā no 16 – 79 gadiem.

Lasīt vairāk ...


Ja nepieciešama steidzama mediciīniskā palīdzība
06.03.2012

Ārstniecības iestāžu saraksti, kurās pieejami dežūrārsti.

Lasīt vairāk ...


„Zaļā josta” sekmēs bērnu izpratni par dzērienu kartona iepakojuma pārstrādes iespējām un nepieciešamību
21.02.2012

Sākot ar š.g. 20. februāri „Zaļā josta” ar AS „ Rīgas Piena Kombināts” un SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” līdzdalību uzsāk jaunu konkursu ar mērķi veicināt bērnu izpratni par kartona dzērienu iepakojuma dzīves ciklu un otrreizējo izejmateriālu praktiskām pielietošanas iespējām jaunu izstrādājumu ražošanā.

Lasīt vairāk ...


Tautas nobalsošanas 2012.gada 18.februāra rezultāti novadā
20.02.2012

Lasīt vairāk ...


Dabā neesošas palīgēkas no Kadastra reģistra var dzēst bez maksas
16.02.2012

Tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc var tikt aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 1.oktobrim ir iespējams dzēst no reģistra bez maksas. Lai ikviens nodokļu maksātājs varētu iegūt nepastarpinātu un objektīvu informāciju par dabā neesošu palīgēku dzēšanu no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni 67 038 677, pa kuru ikvienam interesentam tiks sniegta informācija par viņa īpašumā esošām būvēm un par dabā neesošu palīgēku dzēšanas procesu.

Lasīt vairāk ...


ATBALSTS UZŅĒMUMU RADĪŠANAI UN ATTĪSTĪBAI
09.02.2012

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. Īpašs seminārs notiks 2012.gada 28.februārī , pl.11.00 Agrocentrā , Priekuļos, Dārza ielā 12, 2.stāva zālē;

Lasīt vairāk ...


Paziņojums par Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadiem 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu
01.02.2012

Paziņojums par Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadiem 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu 1. Saskaņā ar Raunas novada domes 2011. gada 28. decembra lēmumu „Par Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu” (domes sēdes protokols Nr.13., 4.p.), ir nolemts: 1.1. Nodot Raunas novada teritorijas plānojuma 2012-2024. gadiem 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai: 1.2. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012. gada 23. janvāra līdz 5. martam.

Lasīt vairāk ...


Balsojam par Raunas novada karoga izskatu!
Apskatīt komentārus


30.01.2012

Raunas novada dome nodod iedzīvotāju apspriešanai trīs mākslinieku izstrādātus novada karoga variantus. Aptauja notiek no 06.02. līdz 20.03.

Balso par Raunas novada karoga variantiem nodaļā [Balso par karogu!]22.02.2012. BEZMAKSAS SEMINĀRS „Grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem ir risinājumi!”
26.01.2012

Latvijas Kredītņēmēju apvienība (LAKRA) jau vairāk kā 3 gadus sniedz visa veida konsultācijas kredītņēmējiem, kas ir nonākuši grūtībās un bieži vien informācijas trūkuma dēļ neredz izeju no savas situācijas. Mēs droši varam apgalvot – ir problēma, ir arī risinājums! Mēs arī labi apzināmies, ka ne visi kredītņēmēji var atbraukt uz Rīgu, tāpēc mēs esam gatavi braukt uz Latvijas pilsētām, lai dalītos savā pieredzē. Raunā seminārs notiks 22.februārī plkst.18.00

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 67 68 69 70 71 72 73 74 ...  --> 
Arhīvs
2018 (191)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)