<--  ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 65 ...  --> 

Raunas novada dome aicina darbā Raunas vidusskolas un Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes medicīnas māsu uz pilna darba laika slodzi
17.08.2017

Izglītības iestāžu māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītības iestāžu māsas vai ambulatorās aprūpes māsas sertifikātu. Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs

Lasīt vairāk ...


Paziņojums par dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmi
17.08.2017

Raunas novada dome informē, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme notiks 2017. gada 24.augustā plkst. 10.00 Raunas novada domes telpās Vidzemes iela 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā

Lasīt vairāk ...


Stāsies spēka Ugunsdrošības noteikumu prasības, kurām bija paredzēts pārejas laiks
17.08.2017

Šā gada 1.septembrī stāsies spēka trīs “Ugunsdrošības noteikumu” prasības, kurām bija noteikts gadu ilgs pārejas laiks, lai iedzīvotāji, uzņēmumu, iestāžu atbildīgās personas, kā arī ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji varētu sagatavoties jaunajām prasībām un nodrošināt to īstenošanu

Lasīt vairāk ...


Kas Tevī atmodina nacionālo identitāti? Latvijas iedzīvotājus aicina noteikt 10 skaistākos Vidzemes ainavu dārgumus
17.08.2017

No 15. augusta līdz 15. oktobrim vietnē www.ainavudargumi.lv ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja elektroniski balsot, izvēloties 10 skaistākās Vidzemes ainavas, tādējādi vienlaikus iesaistoties Latvijas ainavu dārgumu krātuves veidošanā. Balsotāji savas balsis varēs atdot vienu reizi, taču izvēlēties drīkstēs līdz pat 10

Lasīt vairāk ...


Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai
15.08.2017

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) maziem un vidējiem komersantiem atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai nodrošina inovāciju vaučeru programmas ietvaros. Šis ir viens no veidiem kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi

Lasīt vairāk ...


Iespēja izteikt viedokli Eiropas Komisijas rīkotajā aptaujā
15.08.2017

Iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokļus aptaujā “Sabiedriskā apspriešana par Eiropas pilsoņu iniciatīvu”

Lasīt vairāk ...


Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšana pagarināts līdz 15.septembrim
15.08.2017

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un novākt līdz 15. augustam

Lasīt vairāk ...


Vidzemes plānošanas reģions aicina novada uzņēmumus diskusijā "Produkta attīstība sadarbībā ar pētniekiem un zinātniekiem"
15.08.2017

Vidzemes plānošanas reģions kopā ar zinātnes un pētniecības institūtiem organizē tikšanos ar uzņēmējiem, lai prezentētu zinātnes un pētniecības institūciju piedāvājumu uzņēmējiem bioekonomikas jomā (koksnes izstrādājumi, veselīga pārtika un dzērieni, bioenerģija) un kopīgi diskutētu par sekojošiem jautājumiem

Lasīt vairāk ...


Raunas iedzīvotāja Keitija Dzenīte saņem „100 darbi Latvijai” balvu – jūras ceļojumu uz Stokholmu
14.08.2017

15.jūlijā vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” vēstnešu ceļojums pa Vidzemes un Latgales novadu svētkiem piestāja Raunā. Krāšņu ziedu un saules lutināti Latvijas puķu draugu saieta apmeklētāji pie vēstnešiem izspēlēja erudīcijas spēli un pārbaudīja savas zināšanas vides tematikā

Lasīt vairāk ...


Valsts nodrošinātais atbalsts
14.08.2017

Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību: Kādos gadījumos noziegumos cietušajiem ir tiesības uz valsts kompensāciju? Valsts kompensāciju izmaksā tīšos noziegumos cietušajiem, kuriem nodarīti smagi vai

Lasīt vairāk ...


LLKC Cēsu nodaļa 29.08.2017. rīko bezmaksas pieredzes apmaiņas braucienu “Bioloģiskā zivsaimniecība”
14.08.2017

Pieredzes apmaiņā dosimies uz Kurzemi, Skrundas novada Zemnieku saimniecību "Valti". Pieredzes brauciens papildināts ar izglītojošu semināru, kas norisināsies Z/S “Valti” semināru zālē

Lasīt vairāk ...


Nometne ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017"
14.08.2017

Izglītojoša un atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu talantīgajiem bērniem vecumā no 14 līdz 16 gadiem ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017" šogad aizritēja Jaunpiebalgas vidusskolā. Nometnes devīze bija - personības attīstību veido pašiniciatīva, drosme un radošums

Lasīt vairāk ...


DZĪVO VESELS! SPORTO VESELS! ĒD VESELS! STRĀDĀ VESELS!
07.08.2017

Raunas jauniešu centrā "Pagrabiņš" tika rīkota četru dienu vasaras skola bērniem no 31.jūlija - 3.augustam. Četru dienu saukļi - DZĪVO VESELS! SPORTO VESELS! ĒD VESELS! STRĀDĀ VESELS!

Lasīt vairāk ...


Vidzeme– ainavu dārgumiem bagātākais reģions Latvijā; saņemti 333 pieteikumi
07.08.2017

Pagājušajā nedēļā noslēdzās skaistāko Vidzemes ainavu pieteikšana Latvijas ainavu dārgumu krātuvei, un saņemto pieteikumu skaits apliecina – Vidzemē netrūkst vietu, ar kurām lepoties. No 928 pieteiktajām Latvijas ainavām 333 pieteikumi saņemti tieši Vidzemes plānošanas reģionā

Lasīt vairāk ...


Raunā ar lielu vērienu aizvadīts 40.Latvijas Puķu Draugu saiets.
17.07.2017

2017. gada 15. jūlijā, Raunā pulcējās 1916 dārzkopības profesionāļi un amatieri, puķu mīļotāji un puķu draugi gan no Raunas, gan no visas Latvijas. Dalībnieki apskatija skaistākos Raunas dārzus, to skaitā arī Raunas pērli - Raunas Staburagu. Visiem bija iespēja baudīt “40.

Lasīt vairāk ...


No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi
12.07.2017

Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgas platības izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes

Lasīt vairāk ...


Raunas novada dome izsludina konkursu uz Raunas vidusskolas direktora amata vakanci
05.07.2017

Prasības pretendentiem: pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību;

Lasīt vairāk ...


Raunas novada dome izsludina konkursu uz Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata vakanci
05.07.2017

Prasības pretendentiem: uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

Lasīt vairāk ...


Raunas novada dome izsludina konkursu uz Rozes bibliotēkas vadītāja amata vakanci
05.07.2017

Prasības pretendentiem: augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā; labas datorprasmes labas komunikācijas spējas.

Lasīt vairāk ...


Informācija par personas kodu un tā maiņu
03.07.2017

No 2017.gada 1.jūlija visām personām, par kurām tiks iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā (personas pirmuzskaite), tiks piešķirts individuāls personas kods, kas sākas ar cipariem “32”. Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 65 ...  --> 
Arhīvs
2018 (13)   
2017 (285)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)