Raunas novads

Kultūras afišas


*****

 

***** 

 

*****

 

*****

Drustu tautas namā
23. novembrī, plkst. 19.00
"Tēvs nakts"
Ieeja: 2.00 EUR 
 

 

*****

 

*****