Raunas novads

Aktualitātes


Informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem!
28.06.2016


 

Informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem!

Uzmanību bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājiem!!!

Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam ietver pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ). Īstenojot šo aktivitāti tiek veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās. Piesakoties BDUZ atbalstam, lauksaimnieks uzņemas daudzgadu saistības par katru pieteikto platības vienību, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu. 

Šogad ir pēdējais gads, kad BVZ atbalsta saņēmējam, kuram 2016.gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē un zālājs ir novērtēts kā 1.-4.klase, jāapmeklē 2 dienu apmācības kursi par ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm. (Lai BVZ saņemtu maksājumu no LAD.)

Mācību norisi plāno SIA LLKC Cēsu nodaļa 2016.gada augustā, lūgums pieteikties līdz 20.jūlijam Cēsu konsultāciju birojā, tel. 28381477 Dace ; 26360434 Gunda.

IESPĒJAS:

• Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā", apakšpasākumos: 

  • Meža ieaudzēšana;
  • Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana;
  • Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.

Iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam.

• Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (arī tūrisma aktivitātēm).

• Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem".

• Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā".

Iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 11. jūlija līdz 2016. gada 15. decembrim.

Vairāk informācijas par projektiem www.lad.gov.lv

SEMINĀRI/IZGLĪTĪBA:

• 30. jūnijā, Vaidavas pagasta “Silkalnos” seminārs “Ievācamie ārstniecības augi mežā, to izmantošanas iespējas”. Programma šeit. 

• 5. jūlijā, Priekuļos, Selekcijas stacijā, Zinātnes ielā 2 “Lauku dienas” – agronomu biedrības kongress, izmēģinājumu lauku un tehnikas apskate un demonstrējumi u.c. Programma šeit. 

Sagatavoja:
Raunas novada Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante
Līga Salmane,
t. 20113942,
liga.salmane@rauna.lv      Atpakaļ