80722

Erasmus+ projekta trešais posms: “Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” 

Erasmus+ projekta trešais posms: “Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”

Laika periodā no janvāra līdz maijam, astoņos sadarbības novados - Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā, tika organizētas trīs dienu tikšanās ar katra novada 30 jauniešiem un 3 jaunatnes lietu speciālistiem, Erasmus+ projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ietvaros. Raunas novadā šī tikšanās norisinājās no 21.-23.aprīlim, z/s “Jaun-Ieviņas”.

Tikšanās reizē jaunieši tika iepazīstināti ar projekta būtību, sasniedzamajiem mērķiem un veicamajiem uzdevumiem, projekta ieviešanas gaitu. Jauniešiem tika sniegts ieskats par vispārējiem rādītājiem darbam ar jaunatni pašvaldībā.

Semināra laikā jaunieši, darbojoties grupās, izvērtēja pašreizējo sistēmu darbā ar jaunatni Raunas novadā, definēja problēmas, kopīgi meklēja ceļus, izvirzot mērķus un veicamās rīcības, ko iekļaut jaunatnes politikas plānošanas dokumentā, kas nākotnē kļūs par pamatu darbam ar jaunatni pašvaldībā. Paralēli jaunieši apguva gan sociālās, gan sadarbības, gan publiskas uzstāšanās prasmes, kā arī ieguva jaunus draugus un domubiedrus. Un noteikti - pieredzi, kura noderēs dzīvē ne reizi vien.

Kā atzina semināra moderatori, tikšanās laikā darbs kopā ar jauniešiem bijis lietderīgs, izzinot tieši viņu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punktus.

Nākamā projekta aktivitāte jau jūnija sākumā, kad astoņu sadarbības novadu jaunieši tiksies forumā, lai prezentētu sistēmu darbā ar jaunatni savā novadā, runātu par nākotnes redzējumu, kā arī iepazītu citu novadu jauniešu izvirzītās prioritātes darbam ar jauniešiem, kas būtu iekļaujamas jaunatnes politikas stratēģijā. Kā arī turpmākajā projekta gaitā tiks veikta apjomīga pusaudžu un jauniešu anketēšana, kas arī kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām būtu jēgpilns un uz pētījumiem balstīts.

Paldies, Raunas novada jauniešiem, kas piedalījās un izteica savu viedokli!
      Atpakaļ