Par jauniešu centru “Pagrabiņš”
Raunas novada Bērnu un jauniešu centrs “Pagrabiņš” dibināts 2011.gadā 15. septembrī ar mērķi organizēt bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, īstenot neformālās izglītības attīstību un tālākizglītību.  

 

Saskaņā ar nolikumu, Raunas novada darbības mērķi ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvu attieksmju veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām un jauniešu līdzdalības veicināšana sabiedrības attīstības procesos.

Raunas novada Jauniešu centrs ietver sevī gan Drustu, gan arī Rozes Jauniešu centrus.

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies” /Rainis/


Arī Raunas JC „Pagrabiņš” pārvēršas, lai pastāvētu, attīstītos un pilnveidotu Raunas sabiedrisko dzīvi. Mūsu nosaukums atspoguļo tādas īpašības, kuras katrs jaunietis var iegūt piedaloties „Pagrabiņa” dzīvē:

 • P –progresīvi;

 • A – aizrautīgi;

 • G – gaumīgi;

 • R – radikāli;

 • A – atraktīvi;

 • B – brīvprātīgi;

 • I – intelektuāli;

 • Ņ – ņipri;

 • Š – šķautņaini.  


jauniešu centrs:

 1. Nodrošina mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un kultūras pasākumos;

 2. Īsteno darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar citiem jauniešu centriem, jauniešu organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm;

 3. Iesaista Centra darbībā bērnus un jauniešus no sociālā riska grupām, kā arī pansionātu;

 4. Organizē starptautiskos, valsts, novada un Centra interešu izglītības pasākumus;

Izaicinājumi mums nav šķērslis!


Mēs pieņemam visus izaicinājumus, ko mums sniedz. Iesaistāmies dažādos konkursos, projektos, pasākumos un notikumu veidošanā. Un parādām sevi kā apņēmīgus un aktīvus jauniešus.

Ja vēlies būt aktīvs jaunietis un aizpildīt savu brīvo laiku – Nāc un pievienojies! Un kļūsti tāds kādi esam mēs!


Jauniešu centra vadītāja


Linda Kručāne
26590507
kultura@rauna.lv  

Jauniešu centra nolikums
      Atpakaļ