84872

Raunas pašvaldības darbiniece iegūst Starptautiskās programmas Award vadītāja apliecību 

Raunas pašvaldības darbiniece iegūst Starptautiskās programmas Award vadītāja apliecību

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību organizēja Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības, kuras norisinājās no š.g. 27-28. februārim, Rīgā. Tajās piedalijās 12 speciālisti, no biedrībām, nodibinājumiem, skolām un jauniešu centriem, kuri iesaistīti darbā ar jaunatni. Raunas Bērnu un jauniešu centra vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste, pēc apmācībām, kurās apguva programmas pamatprincipus, programmas līmeņu būtību un secifiku, guva priekšstatu par piedzīvojuma ceļojuma būtību, ieguva starptautisko Award vadītāja sertifikātu un Valsts izglītības satura centra apliecību par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.

Starptautiskās Edinburgas hercoga pašizaugsmes programmas (The Duke of Edinburgh’s Inter­national Award) princips ir vienkāršs – jaunietis ar uzticama un apmācīta pieaugušā atbalstu dažādās dzīves jomās izvirza līdz šim nesasniegtus mērķus, izveido plānu to īstenošanai un pēc paveiktā saņem godpilno apbalvojumu.

Reģistrējoties programmai, jaunietis kopā ar izvēlēto vadītāju izvirza sev noteiktā laikā sasniedzamu mērķi katrā no četrām vai, pretendējot uz Zelta sertifikātu, piecām, darbības jomām. Lai tiktu pie prestižā novērtējuma, censonim trijās jomās jāpiestrādā vismaz stunda nedēļā – šīs jomas ir brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība (piemēram, apgūt jāšanas sportu) un prasmes (piemēram, iemācīties spēlēt klavieres). Savukārt uzdevumā “Piedzī­vo­ju­mu ceļojums” programmas dalībnieku izaicinājums ir pavadīt vienu līdz pat trim diennaktīm dabā – doties pārgājienā ar teltīm un guļammaisiem bez pieaugušo palīdzības, protams, Award vadītāju uzraudzībā, turklāt jaunieši šim piedzīvojumam iepriekš tiek rūpīgi sagatavoti. Ja jaunietis ir apņēmības pilns iegūt augstāko šīs programmas novērtējumu, tad “Piedzīvojumu ceļojums” notiek ārpus Latvijas un starptautiskā komandā, dodot iespēju ne tikai audzināt sevī sadarbības prasmes, bet arī piespiežot pārvarēt valodas un kultūras barjeras. Zelta apbalvojuma pretendentiem arī jāīsteno kāds projekts sev mazpazīstamā vidē, piemēram, aktivitāšu rīkošana nometnē bērniem ar īpašām vajadzībām, ja iepriekš ar to nav bijusi saskarsme. Lai pieteiktos Bronzas sertifikātam, bērnam jābūt vismaz 14 gadu vecam un darbs savu mērķu piepildīšanā jāiegulda vismaz trīs mēnešus. Sudraba balvai jau ir nepieciešams vismaz pusgads intensīva darba un dalībniekam jābūt vismaz 15 gadu vecam. Savukārt Zelta apbalvojumam var pieteikties, sākot no 16 gadiem, un tad izvēlētajai prasmei, sportiskajām aktivitātēm, kā arī sabiedrībai lietderīgajam darbam jāvelta vesels gads. Programma visos apbalvojuma līmeņos paredzēta jauniešiem līdz 24 gadu vecumam.

Virzībā uz katru no paša jaunieša personīgi formulētajiem mērķiem viņa programmas vadītājs fiksē censoņa ieguldīto darbu īpašā dienasgrāmatā, kas noteiktā termiņa beigās tiek iesniegta līdz ar pieteikumu attiecīgajam apbalvojumam.
Dalība programmā ir bez maksas, taču, ja jaunietis izvirzījis sev mērķi, kam nepieciešamas apmaksātas privātstundas vai kādi specifiski piederumi, tas dalībniekam jāsedz no saviem līdzekļiem. Piedzīvojumu ceļojumam gan Award vadītāji un koordinatori palīdz ar tehniskā nodrošinājuma sagādāšanu.

Award piedāvā jaunietim iespēju ieraudzīt pašam sevi citā gaismā, caur piedzīvojumiem un nebijušu situāciju pārvarēšanu mācoties atrast spēju izaicināt sevi un šos izaicinājumus piepildīt.

Justīne Buliņa saka: “Award programma ir brīnišķīga iespēja palīdzēt pašam sev sasniegt to, ko vienmēr esi vēlējies, bet ir pietrūkuši iekšēji un ārēji resursi to realizēšanai. Mani uzrunāja programmas pamatbūtība – brīvprātība, katrs jaunietis ir aicināts pats pieņemt lēmumu un pats izvirzīt savus mērķus. Tagad, kad esmu ieguvusi vadītāja apliecību, esmu pilnībā apņēmusies būt par atbalstu ikvienam interesentam un no savas un pašvaldības puses darīt visu iespējamo, lai pieradītos tas, ka – ja vēlies, nekas nav nesiepējams! Aicinu vērsties pie manis ar jebkuru jautājumu un neskaidrību, kas radies saistībā ar programmu un esiet drosmīgi – piedalieties!” 
      Atpakaļ