Saldējums ar lielajiem 

Saldējums ar lielajiem

            Ideja par to, ka bērni varētu tikties ar politiķiem neformālā vidē, ir aizgūta no Zviedrijas, kur šādas diskusijas dod iespēju bērnus jau sākumskolas un pamatskolas vecumā iepazīstināt ar pašvaldības deputātiem un viņu darbu. Ir svarīgi bērniem parādīt, ka pašvaldībā strādā cilvēki, ar kuriem var veidot sarunu, kuriem var uzdot jautājumus un nākotnē sadarboties, lai kopīgi veidotu labāku un draudzīgāku vietu dzīvošanai.

            23.oktobrī JC „Pagrabiņš” 23 skolēni no 1.-6.klsei sagaidīja ciemos Raunas novada domes priekšsēdētāju Eviju Zurģi, deputātus Aleksandru Katiševu, Uldi Kalniņu, Aldu Raiskumu, Aivaru Damrozi, Ilmāru Vecgaili un Daci Sarkani-Plijevu. Jau nedēļu pirms pasākuma skolēni ar klašu audzinātāju atbalstu sagatavoja jautājumus deputātiem un iesniedza diskusijas vadītājam Marekam Dombrovskim.

            Deputātiem nācās krietni pasvīst, atbildot uz bērnu jautājumiem.

            Diskusijas pirmajā daļā Raunas novada domes deputāti iepazīstināja ar sevi, saviem hobijiem, bērnības sapņiem, skolas gaitām. Izrādās, ka mūsu deputāti bērnībā ir gājuši skolā, priecājušies, bēdājušies, blēņojušies un sapņojuši kļūt par kosmonautiem, aktieriem, zivkopjiem, vetārstiem, lidotājiem, policistiem. Gluži tāpat kā bērniem, arī deputātiem tuvi un mīļi ir mājdzīvnieki-suņi un kaķi. Dažiem to mājās esot pat vairāk par vienu. Neiztrūkstoša šīs sarunas daļa bija saldējuma ēšana, jo tā ir lieta, kas garšo visiem.

            Sarunas otrajā daļā deputāti sniedza atbildes uz tādiem grūtiem jautājumiem kā- kāpēc jūs gribējāt kļūt par deputātiem; kādi pienākumi ir deputātiem un vai tos ir grūti izpildīt; kā cīnīties ar ēku sienu apzīmētājiem, puķu dobju postītājiem; kāpēc Raunā ir tik daudz piedzērušos cilvēku; kā varētu palīdzēt veciem cilvēkiem; vai Raunā būs sporta centrs, mūzikas skola un mākslas skola; kāpēc nevar nojaukt neuzcelto daudzstāvu māju (tautā saukto būvīti); kādi plāni deputātiem ir nākamajam gadam utt. Šoreiz bija iespēja iegūt atbildes tikai uz daļu no visiem jautājumiem, bet otra puse jautājumu tika atstāti uz nākamo tikšanās reizi, kad skolēni dosies ciemos pie deputātiem uz viņu darbavietu – novada domi.

            Diskusijas nobeigumā gan deputāti, gan bērni zīmēja Raunu nākotnē.

            Rauna nākotnē būs pilsēta ar attīstītu rūpniecību, daudz darbavietām, tīru un sakoptu vidi. Raunā dzims daudz bērnu, kuri mācīsies Raunas vidusskolā pēc mācībām papildus izglītosies mūzikas un mākslas skolās, apmeklēs jaunuzcelto sporta centru un brīvo laiku pavadīs jautrās un izglītojošās nodarbēs paplašinātajā jauniešu centrā.

            Paldies 1.-6.klašu audzinātājām par atsaucību, gatavojot bērnus diskusijai! Paldies deputātiem par drosmi!

            Tiksimies nākamajā diskusijā „Kafija ar politiķi”, kurā sev interesējošus jautājumus uzdos 7.-12.klašu skolēni.

      Atpakaļ