Linda Kručāne 
Raunas pagasta kultūras darba organizatore
Mob.tālr: 26590507, 64119904
e-pasts: kultura@rauna.lv


Inga Pērkone
Drustu pagasta tautas nama vadītāja
Mob.tālr: 27877249
e-pasts: drustukultura@rauna.lv 

Kultūras norišu plāns 2017. gadam Raunā

18. februāris
Uzņēmēju un Lauksaimnieku pasākums
10. marts
“Sieviešu diena” balle
25.marts
Genocīda upuru piemiņas diena
31. marts
Raunas novada “Cālis 2017”
16. aprīlis
Lieldienu pasākums
aprīlis
Piemiņas pasākums “Daiņkalnos”
29.aprīlis
Lielā talka
29.aprīlis
Dziesma manai paaudzei 20 gadu jubilejas koncerts un balle
4. maijs
Velobrauciens “”Brauc brīvi”
20.maijs
Viduslaiku gadatirgus Ronnenburgā, Muzeju nakts
14.jūnijs
Genocīdu upuru piemiņas diena
23.jūnijs
Līgo zaļumballe
14. un 15. jūlijs
Festivāls “Rodam Raunas novadā,” tēma: puķes
15.jūlijs
40. Vislatvijas “Puķu draugu saiets”
5.augusts
Sporta svētki
17.-19. augusts
Mākslas foto plenērs Raunā
18. un 19. Augusts
Raunas vārda dienas svinības
1.septembris
Radošas un jautras aktivitātes bērniem
6.oktobris
Skolotāju diena
7.oktobris
Rudens gadatirgus
11. novembris
Lāčplēša diena
18.novembris
LR neatkarības proklomēšanas gadadiena
3.decembris
Egles iedegšana
15.decembris
Pensionāru pasākums
25.decembris
Ziemassvētku balle
28. vai 29.decembris
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
31.decembris
Jaungada balle

Raunas pagasta aktu zāle - Raunas novads, Raunas pagasts, Dīķa iela 6

"Kultūrai nav jēgas, ja neeksistē dvēsele un gars, kas uztver, patērē un izprot pastāvošās vērtības."Raunas pagasta kultūras pasākumi ziemas mēnešos norisinās pagasta aktu zālē, vasaras mēnešos Raunas pilsdrupu estrādē, Tanīsa kalnā, arī pagasta centrā.

Raunas pagasta kultūras pasākumi tiek veidoti daudzveidīgi un kvalitatīvi. Veidojam labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā. Raunas pagasta aktu zāles telpas izmanto Raunas amatiermākslas kolektīvi mēģinājumiem, Raunas vidusskola saviem pasākumiem, zāle pieejam arī nomā privāto pasākumu rīkošanai saskaņā ar Raunas novada domes apstiprinātu cenrādi.

 

Dalība amatierkolektīvos.

Raunas pagastā darbojas četri amatiermākslas kolektīvi – Raunas jauktais koris ,,Rauna“, jauniešu deju kolektīvs ,,Trejdeviņi“, dāmu deju kolektīvs ,,Kņopienes.lv“, Raunas pagasta amatierteātris. Amatiermākslas kolektīvi iesaistās vietējās, reģionālās un valsts kultūras norisēs. 

Raunas pagastā norisinās koncerti, izrādes, atpūtas un izklaides pasākumi.

Tradicionālie kultūras pasākumi: Festivāls ,,Rodam Raunas novadā“ kādā no vasaras mēnešiem, ,,Viduslaiku diena“, ,,Muzeju nakts“ – maija mēneša trešajā sestdienā, Raunas vārda dienas svinības, brīvdabas kino - augusta mēneša trešajā sestdienā.

 Kultūras norišu plāns 2016. gadam Drustos

1.janvāris
Jaungada balle
20 janvāris
Barikāžu aizstāvju atceres pasākums
30.janvāris
Pensionāru,invalīdu viņu radu un draugu pēcpusdiena
13. februāris
Valentīndienas balle- Pop iela
22.februāris
Leļļu teātra izrāde
7.marts
Koncerts
24. marts
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
18.marts
Novada Cālis (Raunā)
27. marts
Lieldienas
1.aprīlis
Koncerts-Diskotēka
23.aprīlis
Talka
21.maijs
Muzeju naktis 
30.maijs
Bērnu aizsardzības dienas pasākums
3. jūnijs
Festivāls ,,Rodam Raunas novadā – Alus” Klusais koncerts-Raunā Tanīsa kalnā
4. jūnijs
Festivāls ,,Rodam Raunas novadā – Alus” Skaļais koncerts u.t.t. 
Drustu vasaras estrādē
23. jūnijs
„Līgo” zaļumballe
23.jūlijs
Sporta svētki. Balle
 augusts
Novada bērnu -Bērnības svētki (pieteikšanās)
23.septembris
Kristaps Rasims monoizrāde “Personības dalīšanās”
 oktobris
Dzejas dienas,izstāde
29. oktobris
Novada pašdarbnieku atpūtas vakars
 31. oktobris Helovīns (ciemojās Z(in)OO centrs) 
11. novembris
Lāčplēša diena
17. novembris
LR neatkarības proklamēšanas gadadienas koncerts,balle
 decembris
Ziemassvētku egles iedegšana
decembris
Ziemassvētku koncerts
26.decembris
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
1.janvāris-2017
Jaungada balle

 
Drustu Tautas nams

Raunas novads,Drusti.
Palsas iela-11
LV 4321
Drusu tautas nama ietilpība- 350
Drustu tautas nams atrodās pašā Drustu centrā.
Drustu Tautas nams dibināts 1925 gadā.
Drustu tautas nama – 90 gadu jubileja tiks svinēta 2015.gada 17.oktobrī

Visi laipni aicināti ciemos!