Raunas novads

Kultūra


 


* * * * * * *

Raunas novada kultūras norišu plāns 2019.gadam 

 

20. janvāris

Barikāžu atceres diena. Teātra izrāde.

Raunas pagasta aktu zāle. Raunas muzejs.

20. janvāris, plkst.13.00

Barikāžu atceres diena

Drustu tautas nams.

 Drustu muzejs

26. janvāris, plkst.12.00

Pensionāru pasākums

Drustu tautas nams

28. janvāris,plkst. 16.00

Lekcija par stilu

Drustu tautas nams

Februāris

Sveču darbnīca

Drustu muzejs

9. februāris

Raunas novada uzņēmēju un lauksaimnieku gada balle

Raunas pagasta aktu zāle

16.februāris

Hokejs, koncerts ,balle

Drustu tautas nams

23. februāris

Deju koncerts

Raunas pagasta aktu zāle

24. februāris, plkst. 13.00

Lielizrāde (Ne)Pareizie dziesmu svētki

Drustu tautas nams

marts

Teātra izrāde

Raunas pagasta aktu zāle

marts

Koncerts

Drustu tautas nams

15. marts

Miega diena

Drustu tautas nams

22. marts

Raunas novada,,Cālis”, koncerts

Raunas pagasta aktu zāle

25. marts

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Drustu muzejs

25. marts

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Raunas muzejs

marts

Teātra diena

Drustu tautas nams

21. aprīlis

Lieldienas

Drustu vasaras estrādē

21. aprīlis

Lieldienas

Raunas pagastā

27. aprīlis

Lielā talka

Raunas pagasts, Drustu pagasts

aprīlis

Piemiņas pasākums,,Daiņkalnos”

Raunas pagasts

4. maijs

Velobrauciens ,,Brauc Brīvi”, Vienotības velobrauciens Rīga - Rauna

Raunas pagasts

4. maijs

Baltā galdauta svētki

Drustu tautas nams,

Drustu muzejs

25.maijs

Novada amatiermākslas kolektīvu koncerts

Drustu vasaras estrāde

14. jūnijs

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Drustu, Raunas muzeji

18. maijs

Viduslaiku diena Raunā- tirgus, aktivitātes, koncerts

Raunas pagasts

18. maijs

Muzeju nakts

Raunas muzejs

18. maijs

Muzeju nakts

Drustu muzejs

21.- 23. Jūnijs

Festivāls ,,Rodam Raunas novadā”

Tēma - Koks

21. jūnijs – Klusais koncerts Drustu pagasta Piltiņkalnā,

22. jūnijs – tirgus, teātra izrādes, aktivitātes Raunas pagastā,

23. jūnijs – Skaļais koncerts , balle Raunas pilsdrupu estrādē.

6. jūlijs

Rozes ciema svētki

Rozes ciems

jūlijs

Brīvdabas kino

Drustu vasaras estrādē

jūlijs

Radošās darbnīcas

Drustu muzejs

jūlijs

Sporta diena, aktivitātes uz ezera, balle

Drustu pagasts

28. jūlijs

Sporta svētki Raunā

Raunas pagasts

augusts

Velobrauciens

Drustu pagasts

19.- 24. augustam

Mākslas plenērs Raunā

Raunas pagasts

24. augusts

Rauna svin vārda dienu

Raunas pagasts

2. septembris

Zinību diena

Raunas pagasts, Drustu pagasts

Septembris

Mantojuma diena

Raunas muzejs

8. septembris

Tēvu diena

Drustu pagasts

septembris

Leļļu teātris

Drustu tautas nams

septembris

Amatu diena

Drustu muzejs

5. oktobris

Rudens gadatirgus

Raunas pagasts

oktobris

Skolotāju dienai veltīts pasākums

Raunas pagasts

11. oktobris

Olu diena

Drustu tautas nams

oktobris

Lekcija

Drustu tautas nams

11. novembris

Lāčplēša diena

Raunas pagasts

11. novembris

Lāčplēša diena

Drustu muzejs

17. novembris

Valsts svētku koncerts, balle

Drustu tautas nams

18. novembris

Valsts svētku pasākums

Raunas pagasts

30. novembris vai 7 decembris

Eglītes iedegšana Raunā

Raunas pagasts

decembris

Egles iedegšana Drustos

Drustu pagasts

13. decembris

Pensionāru atpūtas pasākums

Raunas pagasta aktu zāle

25. decembris

Ziemassvētku balle

Rozes ciema klubs

27. decembris

Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte

Raunas pagasta aktu zāle

decembris

Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte

Drustu tautas nams

31. decembris

Jaungada balle

Raunas pagasta aktu zāle

31.decembris,plkst.01.00

Jaungada balle

Drustu tautas nams


Linda Kručāne 
Raunas pagasta kultūras darba organizatore
Mob.tālr: 26590507, 64119904
e-pasts: kultura@rauna.lv


Inga Pērkone
Drustu pagasta tautas nama vadītāja
Mob.tālr: 27877249, 29626107
e-pasts: drustukultura@rauna.lv 

Raunas pagasta aktu zāle - Raunas novads, Raunas pagasts, Dīķa iela 6

"Kultūrai nav jēgas, ja neeksistē dvēsele un gars, kas uztver, patērē un izprot pastāvošās vērtības."Raunas pagasta kultūras pasākumi ziemas mēnešos norisinās pagasta aktu zālē, vasaras mēnešos Raunas pilsdrupu estrādē, Tanīsa kalnā, arī pagasta centrā.

Raunas pagasta kultūras pasākumi tiek veidoti daudzveidīgi un kvalitatīvi. Veidojam labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā. Raunas pagasta aktu zāles telpas izmanto Raunas amatiermākslas kolektīvi mēģinājumiem, Raunas vidusskola saviem pasākumiem, zāle pieejam arī nomā privāto pasākumu rīkošanai saskaņā ar Raunas novada domes apstiprinātu cenrādi.

 

Dalība amatierkolektīvos.

Raunas pagastā darbojas četri amatiermākslas kolektīvi – Raunas jauktais koris ,,Rauna“, jauniešu deju kolektīvs ,,Trejdeviņi“, dāmu deju kolektīvs ,,Kņopienes.lv“, Raunas pagasta amatierteātris. Amatiermākslas kolektīvi iesaistās vietējās, reģionālās un valsts kultūras norisēs. 

Raunas pagastā norisinās koncerti, izrādes, atpūtas un izklaides pasākumi.

Tradicionālie kultūras pasākumi: Festivāls ,,Rodam Raunas novadā“ kādā no vasaras mēnešiem, ,,Viduslaiku diena“, ,,Muzeju nakts“ – maija mēneša trešajā sestdienā, Raunas vārda dienas svinības, brīvdabas kino - augusta mēneša trešajā sestdienā.

 
Drustu Tautas nams

Raunas novads,Drusti.
Palsas iela-11
LV 4321
Drusu tautas nama ietilpība- 350
Drustu tautas nams atrodās pašā Drustu centrā.
Drustu Tautas nams dibināts 1925 gadā.
Drustu tautas nama – 90 gadu jubileja tika svinēta 2015.gada 17.oktobrī

Visi laipni aicināti ciemos!