Linda Kručāne 
Raunas pagasta kultūras darba organizatore
Mob.tālr: 26590507, 64119904
e-pasts: kultura@rauna.lv


Inga Pērkone
Drustu pagasta tautas nama vadītāja
Mob.tālr: 27877249
e-pasts: drustukultura@rauna.lv 

Kultūras norišu plāns 2017. gadam Raunā

18. februāris
Uzņēmēju un Lauksaimnieku pasākums
10. marts
“Sieviešu diena” balle
25.marts
Genocīda upuru piemiņas diena
31. marts
Raunas novada “Cālis 2017”
16. aprīlis
Lieldienu pasākums
aprīlis
Piemiņas pasākums “Daiņkalnos”
29.aprīlis
Lielā talka
29.aprīlis
Dziesma manai paaudzei 20 gadu jubilejas koncerts un balle
4. maijs
Velobrauciens “”Brauc brīvi”
20.maijs
Viduslaiku gadatirgus Ronnenburgā, Muzeju nakts
14.jūnijs
Genocīdu upuru piemiņas diena
23.jūnijs
Līgo zaļumballe
14. un 15. jūlijs
Festivāls “Rodam Raunas novadā,” tēma: puķes
15.jūlijs
40. Vislatvijas “Puķu draugu saiets”
5.augusts
Sporta svētki
17.-19. augusts
Mākslas foto plenērs Raunā
18. un 19. Augusts
Raunas vārda dienas svinības
1.septembris
Radošas un jautras aktivitātes bērniem
6.oktobris
Skolotāju diena
7.oktobris
Rudens gadatirgus
11. novembris
Lāčplēša diena
18.novembris
LR neatkarības proklomēšanas gadadiena
3.decembris
Egles iedegšana
15.decembris
Pensionāru pasākums
25.decembris
Ziemassvētku balle
28. vai 29.decembris
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
31.decembris
Jaungada balle

Raunas pagasta aktu zāle - Raunas novads, Raunas pagasts, Dīķa iela 6

"Kultūrai nav jēgas, ja neeksistē dvēsele un gars, kas uztver, patērē un izprot pastāvošās vērtības."Raunas pagasta kultūras pasākumi ziemas mēnešos norisinās pagasta aktu zālē, vasaras mēnešos Raunas pilsdrupu estrādē, Tanīsa kalnā, arī pagasta centrā.

Raunas pagasta kultūras pasākumi tiek veidoti daudzveidīgi un kvalitatīvi. Veidojam labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā. Raunas pagasta aktu zāles telpas izmanto Raunas amatiermākslas kolektīvi mēģinājumiem, Raunas vidusskola saviem pasākumiem, zāle pieejam arī nomā privāto pasākumu rīkošanai saskaņā ar Raunas novada domes apstiprinātu cenrādi.

 

Dalība amatierkolektīvos.

Raunas pagastā darbojas četri amatiermākslas kolektīvi – Raunas jauktais koris ,,Rauna“, jauniešu deju kolektīvs ,,Trejdeviņi“, dāmu deju kolektīvs ,,Kņopienes.lv“, Raunas pagasta amatierteātris. Amatiermākslas kolektīvi iesaistās vietējās, reģionālās un valsts kultūras norisēs. 

Raunas pagastā norisinās koncerti, izrādes, atpūtas un izklaides pasākumi.

Tradicionālie kultūras pasākumi: Festivāls ,,Rodam Raunas novadā“ kādā no vasaras mēnešiem, ,,Viduslaiku diena“, ,,Muzeju nakts“ – maija mēneša trešajā sestdienā, Raunas vārda dienas svinības, brīvdabas kino - augusta mēneša trešajā sestdienā.

 Kultūras norišu plāns 2018. gadam Drustos

1.janvāris
Jaungada balle
27.janvāris
Pensionāru,invalīdu viņu radu un draugu pēcpusdiena
20.janvāris
Barikāžu piemiņas pasākums (muzejs)
 
Koncerts
27.janvāris
    Hokejs(sports)
 
      Makšķerēšana(sports)
10. februāris
Valentīndienas balle
 marts
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena(muzejs)
 
Izstāde
aprīlis
Bibliotēku nedēļai veltīts pasākums(bibliotēka)
aprīlis
Lieldienu lustes
aprīlis
Leļļu teātra izrāde
aprīlis
Talka
4.maijs
Baltā galdauta- svētku pasākums (muzejs)
 
Amatierteātra izrāde  (Sadraudzības pasākums)
maijs
Muzeju naktis(muzejs)
31.maijs
Bērnu aizsardzības dienas- svētku pasākums
 
Kursi,lekcijas (par iedzīvotājiem interesējošām tēmām)
14.jūnijs
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena(muzejs)
   
23.jūnijs
Sadziedāšanās, zaļumballe
24,25 augusts
Festivāls ,,Rodam Raunas novadā –Ķiploks ” -Klusais koncerts-Raunā ,Drustu vasaras estrādē,-skaļais koncerts,tirgus
jūlijā
Drustu sporta svētki (sports), balle
11.augusts
Pasākums “Simtgades Zaļumballe”
augusts
Velosvētki- Drustos( rīko velobraucēji)
 
Kursi,lekcijas (par iedzīvotājiem interesējošām tēmām)
 septembris
Dzejas dienas pasākums(bibliotēka) ,izstādes
31.oktobris
Helovīna pasākums
11. novembris
Lāčplēša diena(muzejs)
17. novembris
LR neatkarības proklamēšanas simtgades koncerts,balle 
 decembris
Ziemassvētku egles iedegšana
decembris
Ziemassvētku pateicības koncerts(muzejs)
decembris
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

 
Drustu Tautas nams

Raunas novads,Drusti.
Palsas iela-11
LV 4321
Drusu tautas nama ietilpība- 350
Drustu tautas nams atrodās pašā Drustu centrā.
Drustu Tautas nams dibināts 1925 gadā.
Drustu tautas nama – 90 gadu jubileja tika svinēta 2015.gada 17.oktobrī

Visi laipni aicināti ciemos!