Raunas novads

Kultūra


 

Raunas novada pasākumu plāns 2018.gadam

20. janvāris
Barikāžu atceres pasākums
Raunas pagasts
 
Pensionāru, invalīdu, viņu radu un draugu pēcpusdiena
Drustu pagasts
 
Barikāžu piemiņas pasākums
Drustu pagasts
 
Hokejs
Drustu pagasts
 
Makšķerēšana
Drustu pagasts
10. februāris
Valentīndienas balle
Drustu pagasts
10. februāris
Raunas novada uzņēmēju un lauksaimnieku “Gada balle 2018”
Raunas pagasts
9. marts
Sieviešu dienas balle
Raunas pagasts
23. marts
Raunas novada “Cālis 2018”
Raunas pagasts
25.  marts
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Drustu pagasts
25. marts
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Raunas muzejs
aprīlis
Bibliotēku nedēļai veltīts pasākums
Drustu pagasts
aprīlis
Rokdarbu izstāde Lieldienās,
Raunas bibliotēkas vēsture
Raunas pagasts
1.aprīlis
Lieldienu koncerts, radošas aktivitātes
Raunas pagasts, Rozes
aprīlis
Lieldienu lustes
Drustu pagasts
aprīlis
Leļļu teātra izrāde
Drustu pagasts
5. aprīlis
Teātra izrāde “Sarkangalvīte un vilks”
Raunas pagasts
13. aprīlis
Piemiņas pasākums “Daiņkalnos”
Raunas pagasts
28.aprīlis
Lielā Talka
Drustu pagastā,
Raunas pagastā
4.maijs
Baltā galdauta - svētku pasākums
Drustu pagasts
4.maijs
Kopības velobrauciens
Raunas pagasts
4.maijs
Velobrauciens “Brauc brīvi”
Raunas pagasts
4. maijs
Baltā galdauta svētki
Raunas pagasts
 
Amatierteātra izrāde  
(Sadraudzības pasākums)
Drustu pagasts
19. maijs
Viduslaiku diena Ronnenburgā
Muzeju nakts “Šūpulis”, 
Koncerts uz dīķa, 
LV 100 “Latvijas goda aplis”
Uzņēmumu atvērtās durvis
Raunas pagasts
20.maijs
Muzeju naktis
Drustu pagasts
31.maijs
Bērnu aizsardzības dienas - svētku pasākums
Drustu pagasts
 
Kursi,lekcijas (par iedzīvotājiem interesējošām tēmām)
 
2.jūnijs
Auto rallijs
“Vidzemes šosejas piedzīvojumu pieturas” atklāšanas posms
Raunas pagasts
14.jūnijs
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Drustu pagasts
23.jūnijs
Sadziedāšanās, zaļumballe
Drustu pagasts
23. jūnijs
Līgo zaļumballe
Raunas pagasts
14. jūlijs
Rozes ciema svētki
Raunas pagasts, Rozes
21.jūlijs
Izturības skrējiens “Rauna plūst”;
Nakts pludmales volejbols “Rauna var-24!”
Raunas pagasts
28. jūlijs
Raunas pagasta sporta svētki
Raunas pagasts
18. augusts
Festivāls “Rodam Raunas novadā” 
Tēma: Ķiploks
Raunas pagasts
20. – 24. augustam
Glezniecības plenērs Raunā
Raunas pagasts
23. augusts
Raunas brīvības piemineklim
“Koklētaja” 85
Raunas pagasts
24. augusts
Festivāls “Rodam Raunas novadā–Ķiploks ” (Klusais koncerts)
Raunas pagasts
25. augusts
Festivāls “Rodam Raunas novadā–Ķiploks”
 (Skaļais koncerts, tirgus)
Drustu pagasts
jūlijā
Drustu sporta svētki, balle
Drustu pagasts
11.augusts
Pasākums “Simtgades Zaļumballe”
Drustu pagasts
augusts
Velosvētki – Drustos (rīko velobraucēji)
Drustu pagasts
 
Kursi, lekcijas (par iedzīvotājiem interesējošām tēmām)
 
septembris
Dzejas dienas pasākums, izstādes
Drustu pagasts
septembris
Dzejas dienas
Raunas pagasts
1.septembris
Zinību dienas pasākums
Raunas pagasts
6. oktobris
Rudens gadatirgus
Raunas pagasts
oktobris
Raunas novada skolotāju dienai veltīts pasākums
Raunas pagasts
31.oktobris
Helovīnu pasākums
Drustu pagasts
novembris
Izstāde “Raunas gadsimts”
(Raunas muzeja veidota izstāde par spilgtākajiem pēdējās simtgades notikumiem un ikdienas dzīvi Raunas pagastā)
Raunas pagasts
11. novembris
Lāčplēša diena
Drustu pagasts
11. novembris
Lāčplēša diena
Raunas pagasts
17. novembris
LR neatkarības proklamēšanas simtgades koncerts
Raunas pagasts
17. novembris
LR neatkarības proklamēšanas simtgades koncerts, balle
Drustu pagasts
decembris
Ziemassvētku rokdarbu izstāde
Raunas pagasts
1.decembris
Raunas pagasta eglītes iedegšanas pasākums
Raunas pagasts
decembris
Ziemassvētku egles iedegšana
Drustu pagasts
14. decembris
Raunas pagasta pensionāru Ziemassvētku atpūtas vakars
Raunas pagasts
decembris
Ziemassvētku pateicības koncerts
Drustu pagasts
25. decembris
Ziemassvētku balle
Raunas pagasts, Rozes
decembris
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
Drustu pagasts
27. vai 28. decembrī
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
Raunas pagasts
31. decembris
Jaungada balle
Raunas pagasts


Linda Kručāne 
Raunas pagasta kultūras darba organizatore
Mob.tālr: 26590507, 64119904
e-pasts: kultura@rauna.lv


Inga Pērkone
Drustu pagasta tautas nama vadītāja
Mob.tālr: 27877249
e-pasts: drustukultura@rauna.lv 

Raunas pagasta aktu zāle - Raunas novads, Raunas pagasts, Dīķa iela 6

"Kultūrai nav jēgas, ja neeksistē dvēsele un gars, kas uztver, patērē un izprot pastāvošās vērtības."Raunas pagasta kultūras pasākumi ziemas mēnešos norisinās pagasta aktu zālē, vasaras mēnešos Raunas pilsdrupu estrādē, Tanīsa kalnā, arī pagasta centrā.

Raunas pagasta kultūras pasākumi tiek veidoti daudzveidīgi un kvalitatīvi. Veidojam labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā. Raunas pagasta aktu zāles telpas izmanto Raunas amatiermākslas kolektīvi mēģinājumiem, Raunas vidusskola saviem pasākumiem, zāle pieejam arī nomā privāto pasākumu rīkošanai saskaņā ar Raunas novada domes apstiprinātu cenrādi.

 

Dalība amatierkolektīvos.

Raunas pagastā darbojas četri amatiermākslas kolektīvi – Raunas jauktais koris ,,Rauna“, jauniešu deju kolektīvs ,,Trejdeviņi“, dāmu deju kolektīvs ,,Kņopienes.lv“, Raunas pagasta amatierteātris. Amatiermākslas kolektīvi iesaistās vietējās, reģionālās un valsts kultūras norisēs. 

Raunas pagastā norisinās koncerti, izrādes, atpūtas un izklaides pasākumi.

Tradicionālie kultūras pasākumi: Festivāls ,,Rodam Raunas novadā“ kādā no vasaras mēnešiem, ,,Viduslaiku diena“, ,,Muzeju nakts“ – maija mēneša trešajā sestdienā, Raunas vārda dienas svinības, brīvdabas kino - augusta mēneša trešajā sestdienā.

 
Drustu Tautas nams

Raunas novads,Drusti.
Palsas iela-11
LV 4321
Drusu tautas nama ietilpība- 350
Drustu tautas nams atrodās pašā Drustu centrā.
Drustu Tautas nams dibināts 1925 gadā.
Drustu tautas nama – 90 gadu jubileja tika svinēta 2015.gada 17.oktobrī

Visi laipni aicināti ciemos!