52317

Drustu bibliotēkaAdrese:
Palsas 11, Drustu pagasts,
Raunas novads, LV-4132
Tālrunis, fakss   64129749  
E-pasts: drustubiblio@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja Maira Strazdiņa(27877794)
Bibliotekāre Aija Ciguze(29414628)

Drustu bibliotēkas darba laiks:

No 1. septembra līdz 31. maijam
Pirmdien no 8.00 – 13.00
Otrdien no 8.00 – 18.00
Trešdien no 9.00 – 17.00
Ceturtdien no 8.00 – 18.00
Piektdien no 10.00 – 18.00
Sestdien no 9.00 – 12.00

Drustu bibliotēkā pieejamie maksas pakalpojumi.

Kopēšana:

Formāts

Veids

Daudzums

Cena, EUR(t.sk.PVN)

A4

melnbalta

1 lapa

0.08

A4

krāsaina

1 lapa

0.13

A4

melnbalta

1 lapa abas puses

0.14

A4

krāsaina

1 lapa abas puses

0.26

A3

melnbalta

1 lapa

0.15

A3

krāsaina

1 lapa

0.27

A3

melnbalta

1 lapa abas puses

0.29

A3

krāsaina

1 lapa abas puses

0.52

 

Izdruka (printēšana):
Melnbalta 1 lapa EUR 0.14 (t.sk. PVN)
Krāsaina 1 lapa EUR 0.36 (t.sk. PVN)

Skenēšana:
1 lapa EUR 0.14 (t.sk. PVN)

Dati par bibliotēku uz 2016. gada 1. janvāri
Lasītāju kopskaits 310, tajā skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 117
Grāmatu krājums 6334
Apmeklējumu skaits klātienē 6151
Virtuālais apmeklējums 1388
Izsniegums 5876


Bibliotēka atrodas pašā Drustu centrā, ēkā, kura celta 19. gadsimta beigās. 20. gadsimta 20. un 50. gados pārbūvēta
un paplašināta. Drustu bibliotēka dibināta 1897.gadā.
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx  šeit var apskatīties kādas jaunākās grāmatas ir pieejamas Drustu
bibliotēkā, gan arī sameklēt sev interesējošo grāmatu un pasūtīt.
Lai pasūtītu grāmatu elektroniski ir nepieciešamas lietotājvārds un parole, ko izsniedz bibliotekārs. Laipni lūdzam
izmantot šo iespēju! 
Galvenie bibliotēkas darbības virzieni ir lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana. Grāmatas un periodiku
izsniedz uz mājām. 


Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Piekļuve datu bāzēmwww.letonika.lv un www.news.lv
Kopēšanas, melnbaltās un krāsu printēšanas, skenēšanas  pakalpojumi.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām;
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.
Bez maksas portālāwww.filmas.lv  skatīties latviešu filmas. Arhīvs 

  


Drustu bibliotēkā pieejamie preses izdevumi 2017. gadā:

Druva, Latvijas Avīze, Praktiskais Latvietis, 36,6, Annas psiholoģija, Dārza pasaule, Geo, Ieva, Ievas māja, Ievas stāsti, Ievas veselība, Nezināmā vēsture, Patiesā dzīve + Speciālizlaidumi, Privātā dzīve, Praktiskie rokdarbi, 100 labi padomi, Una, Avene 

Jaunākās grāmatas
 
  
10 lasītākās grāmatas Drustu bibliotēkā 2016. gadā
 
Roze G. 101. kilometrs
Gudvina D. Pūra mednieks
Ikstena N. Mātes piens
Bērziņš M. Svina garša
Helberga O. Sonjas pēdējā vēlēšanās
Forsaita K. Rūgtais mīlas kauss
Bauere I. Grēksūdze
Kesa K. Prinča līgava
Mortone K. Aizmirstais dārzs
Fenvika L. Nams Kornvolā
 
Bērniem un jauniešiem
 
Lāgerkranca R. Kad pēdējoreiz es biju vialaimīgākā
Žutaute L. Kika Mika lielā tumsa
Zandere I. Lupatiņu rīts
Vīdmarks M. Monstru akadēmija
Vīdmarks M. Dimantu noslēpums
Bugavičute-Pēce R. Mans vārds ir Klimpa
Zvirgzdiņš J. Lauvas rūciens
Olsone K. Stikla bērni
Cielēna M. Bērzu ballīte
Lāgerkranca R. Mana sirsniņa lēkā un smejas
 
Pieprasītākie žurnāli
 
Praktiskais Latvietis
Privātā dzīve
Ieva
Ievas māja
Ievas stāsti
Patiesā dzīve
Ievas veselība
 

 
      Atpakaļ