52318

Gatartas bibliotēkaAdrese:
„Palejas”, Drustu pagasts, 
Raunas novads, LV-4132

Tālrunis, fakss: 27877794
E-pasts:  gatartab@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja:
Maira Strazdiņa

Telpu platība: 90 m2
Fonds: 9833 (uz 2015.g.01.01)
Lasītāju skaits 262

Darba laiks:
Pirmdien 15.00 – 19.00 
Otrdien  8.00 – 12.00 
Trešdien ----------- 
Ceturtdien 15.00 – 19.00 
Piektdien  - lasītāju apkalpošana mājas  
Sestdien 8.00 – 12.00  

Galvenie bibliotēkas darbības virzieni ir lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana.
Grāmatas un periodiku izsniedz uz mājām.
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.  
Kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Piekļuve datu bāzēm www.letonika.lv un www.nais.lv
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.
Bez maksas portālā 
www.filmas.lv  skatīties latviešu filmas. 
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv//home.aspx  šeit var apskatīties kādas grāmatas ir pieejamas Gatartas bibliotēkā, gan arī sameklēt sev interesējošo grāmatu un pasūtīt.

Lai pasūtītu grāmatu elektroniski ir nepieciešamas lietotājvārds un parole, ko izsniedz bibliotekārs. Laipni lūdzam izmantot šo iespēju!Gatartas bibliotēkā pieejamie preses izdevumi 2015. gadā

Latvijas avīze, Druva, Sestdiena, Mājas Viesis, Citāda pasaule, Dārza pasaule, Ilustrētā Pasaules vēsture, Ilustrētā zinātne, Kas jauns, Leģendas, Lilit, Māja, Nacionālā ģeogrāfija, Notikumi un fakti, 100 labi padomi, Veselība

 

Jaunākās grāmatas


      Atpakaļ