52314

Raunas bibliotēkaAdrese: Rīgas iela 2,
Rauna, Raunas novads
LV-4131

Tālr. 64177360
e- pasts : raunasbiblioteka@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja: Vija Vaišļa
Bibliotekāre: Ruta Pavasare 

Informācija par krājumiem:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/11/home.aspx   

Darba laiks :
Pirmdiena
no 9:00 - 13:00  14:00 - 18:00
Otrdiena no 9:00 - 18:00 
Trešdiena no 9:00 - 18:00 
Ceturtdiena no 9:00 - 18:00 
Piektdiena no 9:00 - 18:00 
Sestdiena: no 9:00 - 13:00
Svētdiena: -

 

Raunas pagasta bibliotēka no 2015. gada 28. septembra atrodas Raunā, Rīgas ielā 2

 

Dati uz 01.01.2017.
Krājums - 5670
Lasītāji - 730
Apmeklējums – 9963
Izsniegums - 13725

Pakalpojumi

Informācija par bibliotēkas krājumu:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/11/home.aspx
Bezmaksas datu bāzes :
www.letonika.lv
www.news.lv
portāls:www.filmas.lv (latviešu filmas)

plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām;
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

 

 

Raunas bibliotēkas jaunumi

 

VARAM atzinības raksts bibliotēkai

Jaunumi

 1. Nesbē J. Asinis sniegā
 2. Čemberlena D. Sadragātie sapņi
 3. Kolbergs A. Bise un kapakmens
 4. Lorencs J. Ceļi un cilvēki
 5. Laba redze. Kā to saglabāt…
 6. Dreika D. Savējie
 7. Pārksa A. Brilles aklai mīlestībai
 8. Ēriksone K. Pazudušie
 9. Šepetis R. Jūras sāļums
 10. Vuds T. Ienaidnieks
 11. Bjorks S. Pūce vienmēr medī naktī
 12. Eņģele I. Sektors 18-08
 13. Auziņš A. Kad pūcei aste noziedēja
 14. Railija L. Ēnu māsa
 15. Grosmans L. Burvju karalis
 16. Saki, kāpēc tā?
 17. Vislabākais lācis pasaulē
 18. Judina D. Ceturtais kauliņš
 19. Eglīte B. Ceturtais bauslis
 20. Zoji Saga. Meitene tīmeklī dodas turnejā
 21. Kokle-Līviņa V. Dzīve mirkļu mainībā
 22. Kirovičs O. Spoguļu grāmata
 
 
 

Bērnu žūrijas grāmatas:

1.Cielēna.Bērzu ballīte
2.Riphāgena.Vieni paši mājās
3.Samauska. Muša, kura gribēja būt lidmašīna
4.Zandere.Lupatiņu rīts
5.Zvirgzdiņš. Lauvas rūciens
6.Bugavičute-Pēce.Mans vārds ir Klimpa…
7.Briedis.Saputrotā putra
8.Bleka. Dzelzs pārbaudījums
9.Ness. Septiņas minūtes pēc pusnakts  

 

 Afišas

 

 Izstādes

 

Vēsture

Par Raunas bibliotēkas dibināšanu vēsta Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņa. Raunas lauksaimniecības biedrības bibliotēka darbības uzsākšanai 1923.gadā saņēmusi Kultūras Fonda bibliotēku – 506 sējumus. Tā atradās Raunas lauksaimniecības biedrības namā, kas celts 1909.gadā, Rīgas ielā 1. No 1947. – 1955. gadam tā saucas Raunas pagasta bibliotēka.

No seniem bibliotēkas darbiniekiem ir ziņas, ka grāmatu fonds glabājies vienā skapī. Tad 1955.gadā tā pārvietota uz Raunas pagasta māju, kas celta 1875.gadā, Vidzemes ielā 2. Tur tā darbojās līdz 1994.gadam. Pašreizējā bibliotēkas adrese ir Valmieras iela 1 un atrodas ēkā, kas celta 1852.gadā.

Raunas pagasta bibliotēka ir kultūras un informācijas iestāde, kas tiek finansēta no Raunas pašvaldības. Vēl fonda komplektēšanai līdzekļi tiek piesaistīti no Valsts Kultūrkapitāla fonda.

Informācija par bibliotēku : www.rauna.lv, www.biblioteka.cesis.lv www.biblioteka.lv , „Raunas un Drustu Vēstīs”.

Bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka ”Raunas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” un „Maksas pakalpojumu veidi un tarifi”.

Aktivitātes

Bibliotēkā ir 2 lietotāju interešu grupas : ”Drellis”, „Puķu draugi”. Notiek tematiski un praktiski pasākumi, lekcijas, tikšanās ar dzejniekiem, interesantiem cilvēkiem, neklātienes ceļojumi,  lietišķās mākslas izstādes. Katru gadu piedalāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos: ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu attīstīšana - Bērnu žūrija”. Tiek apmeklētas izstādes, daiļdārzi, izdaiļota Rauna svētkos ar ziedu kompozīcijām. Jaunos lasītājus no bērnudārza gaidām ekskursijā. Iepazīstamies ar citu valstu bibliotēkām un to pieredzi.

Lai apgūtu aušanas prasmes, piedalījāmies VKK fonda projektā : „Mācies aust!”, Mācies aust 2!”.Tika realizēts Rietumu bankas labdarības projekts ”Sprīdis labākai dzīvei”- praktiskas rokdarbu nodarbības un grāmatu iegāde, un tika realizēts projekts "Tautas tradīciju un senču tikuma godā celšana" ( austi tautiskie brunči un villaines). Lai iekārtotu bibliotēkā bērnu rotaļu stūrītī, piedalījāmies projektu konkursā ”Sabiedrība ar dvēseli”.
      Atpakaļ