Raunas novads

Rozes bibliotēka


Adrese: Rozes k/n,
Raunas pagasts, Raunas novads
LV-4131

Tālr. 64164093 vai 26617582
e- pasts : rozesbiblioteka@rauna.lv

Bibliotēkas vadītāja: Digna Soboļeva 

Informācija par krājumiem:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx   

DARBA LAIKS:  
(01.06. – 31.08.)
Pirmdien, Otrdien 8:30 – 17:00
Trešdien 10:30 – 19:00
Ceturtdien 8.30 – 17:00
Piektdien 8:00 – 12:00
Sestdien, svētdien  - slēgta
Pusdienas pārtraukums 12:30 – 13:00
 
(01.09. - 31.05.)
Otrdien, Trešdien, Piektdien 8:30 – 17:00
Ceturtdien Novadpētniecības diena
Sestdien 8:00 - 12:00
Svētdien, pirmdien  - slēgta
Pusdienas pārtraukums 12:30 – 13:00

  

Informācija par bibliotēkas krājumu:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
Bezmaksas datu bāzes :
www.letonika.lv
www.news.lv
portāls:www.filmas.lv (latviešu filmas)
plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta izdevumi).
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

Dati par Rozes bibliotēku uz 01.01.2018.
Aktīvo lasītāju skaits – 76, tajā skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 24
Fizisko apmeklējumu kopskaits - 822
Pieaugušie – 451
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem  - 371
Izsniegumu kopskaits – 1088, tajā skaitā bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem – 50
Čaklākie lasītāji - Vilis Kārkliņš, Olga Meiriša, Silvija Zurģe
 
LASĪTĀKĀS GRĀMATAS Raunas pagasta Rozes  bibliotēkā 2017. Gadā
 
 
Jaunākās Grāmatas
Latviešu
1. Klavierkoncerts – Jana Veinberga
2. Mans draugs Mārtiņš Freimanis – Daiga Mazvērsīte
3. Skolotāji – Andris Akmentiņš
4. Uzraksti man…Vakar – Dace Judina
5. Varēt. Solvita Āboltiņa – Juris Lorencs
6. Vieta, kur sirds silst – Dzintra Žuravska
 
Lata romāni
1. Aina no cita laika – Madara Fridrihsone
2. Divi džokeri un papardes zieds – Inguna Dimante
3. Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs – Ēriks Kūlis
4. Pusnakts saules hronikas – Ilze Eņģele
5. Pārdotais saules kalns – Helma Judīte Hansone
 
Ārzemju
1. Farmaceits. Divi patiesības veidi – Maikls Konelijs
2. Ilūzijas gūstā – Nora Robertsa
3. Labie puiši ne vienmēr ierodas pirmie – Čingizs Abdullajevs
4. Medus garša – Santa Montefjore
5. Misters Ročesters – Sāra Šūmeikere
6. Paganīni likums – Lars Keplers
7. Rotaļlaukums - Lars Keplers
 
Bērniem, jauniešiem
1. Pasakas Pupiņu valodā – Sanita Tiltiņa-Balode
2. Putniņa Toma stāstu grāmata – Juta Stīla
3. Runcis Puncis atkal skolā! – Laura Bergena
4. Labo blēņu vasara – Dzintars Tilaks
 
Ielādēju...
 
 Raunas pagasta Rozes bibliotēkā abonēti preses izdevumi 2018.gadā:
 Druva
 Latvijas Avīze
 Mājas Viesis
 Praktiskais Latvietis
 Dārza pasaule
 Citāda Pasaule
 Ievas māja
 Ievas stāsti
 Ievas veselība
 Ilustrētā Zinātne
 Ilustrētā vēsture
 Ilustrētā Junioriem
 Patiesā dzīve
 Privātā dzīve
 100 labi padomi
 Pūcīte

 
Oktobris Rozes bibliotēkā
 
Pasākumi
16.10. – 20.10.2018. Rudens radošā darbnīca. Gatavosim rudenīgas dekorācijas telpām.
16.10. – 27.10.2018. Zīmējumu konkurss – „Uzzīmē savu pieminekli!”
27.10. - 10.11.2018. Zīmējumu konkurss „Rozes - Mana Latvija simtgadē”
 
Literatūras izstādes
03.10. - 31.10.2018. Aktierim ULDIM DUMPIM – 75 (1943)
06.10 – 03.11.2018. Rakstniekam ALBERTAM BELAM – 80 (1938)
11.10. – 08.11.2018. Dramaturgam, aktierim, režisoram ĀDOLFAM ALUNĀNAM – 170 (1848 – 1912)
19.10. – 16.11.2018. Rakstniecei, tulkotājai ELĪNAI ZĀLĪTEI  - 120 (1898 – 1955)
27.10. – 24.11.2018. Tēlniekam KĀRLIM ZĀLEM – 130 (1888 – 1942)
 
Tematiskās izstādes
27.10. – 24.11.2018. Zīmējumu konkursa „Uzzīmē savu pieminekli!” izstāde. Izstāde kā veltījums tēlniekam Kārlim Zālem.
 
Ielādēju...Bibliotēkas vēsture

Bibliotēka Rozēs darbojas no 1958.gada, un ilgu laiku tā atradās kolhoza ,,Zelta druva” kantora telpās ,,Svikās”, bet 1964.gadā to pārcēla uz jaunuzcelto kluba ēku, kur tā atrodas arī šobrīd. Pirmais bibliotēkas vadītājs ir Aldis Plūme. Pēc tam par bibliotēkas vadītāju ilgus gadus strādāja Rita Volosova. Vecajās inventāra grāmatās periodiski pavīd arī Bertas Ābeles, Velgas Znotas, Laimdotas Grīnbergas un Janīnas Mieriņas rokraksti. No 1995.gada bibliotēka ir Raunas pagasta padomes pakļautībā.