52316

Rozes bibliotēkaAdrese: Rozes k/n,
Raunas pagasts, Raunas novads
LV-4131

Tālr. 64164093 vai 26617582
e- pasts : rozesbiblioteka@rauna.lv

Bibliotēkas vadītāja: Digna Soboļeva 

Informācija par krājumiem:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx   

DARBA LAIKS:  
PIRMDIENA - Slēgts
OTRDIENA no 8:30 - 17:00
TREŠDIENA no 8:30 - 17:00
CETURTDIENA – Novadpētniecības diena
PIEKTDIENA no 8:30 - 17:00
pusdienas pārtraukums no 12:30 - 13:00
SESTDIENA no 8:00 - 12:00
SVĒTDIENA - Slēgts

  

Informācija par bibliotēkas krājumu:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
Bezmaksas datu bāzes :
www.letonika.lv
www.news.lv
portāls:www.filmas.lv (latviešu filmas)
plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta izdevumi).
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

Dati par Rozes bibliotēku uz 01.01.2018.
Aktīvo lasītāju skaits – 76, tajā skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 24
Fizisko apmeklējumu kopskaits - 822
Pieaugušie – 451
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem  - 371
Izsniegumu kopskaits – 1088, tajā skaitā bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem – 50
Čaklākie lasītāji - Vilis Kārkliņš, Olga Meiriša, Silvija Zurģe
 
LASĪTĀKĀS GRĀMATAS Raunas pagasta Rozes  bibliotēkā 2017. Gadā
 
 
Jaunākās Grāmatas
1. Guntars Račs  -  365. 2.daļa
2. Anna Toda -  After 4. Laimīgi mūžu mūžos
3. Dace Judina -  Ceturtais kauliņš
4. Dace Judina - Gredzens
5. Dace Judina - Kad klusums kliedz
6. Karīna Račko – Debesis pelnos
7. Ieva Sīmane - Svētlaimes medniece
8. Līga Blaua  - Indra Briķe. Krodera aktrise
9. Iveta Salgrāve - Kaut ko padarīt (Lata romāns)
10. Daina Avotiņa - Liktenim tīk pajokot (Lata romāns)
11. Gunārs Tirzītis - Livonijas saulriets (Lata romāns)
12. Aija Mikele - Kritušais eņģelis
13. Anna Deivisa -  Kurpju karaliene
14. Ilze Freimane  - Magones laiks
15. Ketija Kellija - Medus karaliene
16. Ketrina Krofta - Meitene bez pagātnes
17. Ēriks Kūlis - Nelūdz sudrabkaija
18. Māra Zālīte - Paradīzes putni
19. Abbāss Hiders - Pļauka
20. Paulu Koeljū - Sānsolis
21. A.DŽ.Finns - Sieviete logā
22. Agata Kristi - Slepkavība austrumu ekspresī
23. Deivids Morels  - Slepkavība kā smalka māksla
24. Lulū Teilore -  Sniega eņģelis
25. Gunita Lagzdiņa - Spēlītes
26. Ella Mārča Čeisa - Troņa cena, māsu Greju liktenis
27. Kārena Vaita  - Ūdens atmiņa
28. Egons Līvs -  Velnakaula dvīņi
29. Amanda Kvika - Zilās medūzas noslēpums
 
Bērnu un jauniešu grāmatas
1. Timo Parvela -  Ella un draugi
2. Timo Parvela -  Ella un draugi 2
3. Timo Parvela - Pauls raksta blogu
4. Timo Parvela - Pauls spēlē futbolu
5. Robs Skotons - Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata
6. Robs Skotons -  Runča Punča skolas superbrauciens
7. Māra Cielēna - Pētera vaigi
8. Kristīna Olsone -  Sudraba puisēns
9. Kristīna Olsone -  Hesterhillas noslēpums
10. Kristīna Olsone - Stikla bērni
 
Ielādēju...
 
 Raunas pagasta Rozes bibliotēkā abonēti preses izdevumi 2018.gadā:
 Druva
 Latvijas Avīze
 Mājas Viesis
 Praktiskais Latvietis
 Dārza pasaule
 Citāda Pasaule
 Ievas māja
 Ievas stāsti
 Ievas veselība
 Ilustrētā Zinātne
 Ilustrētā vēsture
 Ilustrētā Junioriem
 Patiesā dzīve
 Privātā dzīve
 100 labi padomi
 Pūcīte

 

Marts Rozes bibliotēkā


Pasākumi
07.03. plkst 15:00 Gatavosim apsveikumus Sieviešu dienai
30.03. plkst. 16:00 Lieldienu darbnīca. Gatavosim Lieldienu rotājumus, zīmēsim, līmēsim.
 
Literatūras izstādes 
01.03.–15.03.18. Aktrisei OLGAI DREĢEI – 80 (1938)
08.03.–23.03.18. Rakstniekam KĀRLIM IEVIŅAM – 130 (1888–1977)
17.03.–31.03.18. Dramaturgam GUNĀRAM PRIEDEM – 90 (1928-2000)
20.03.–04.04.18. Norvēģu dramaturgam HENRIKAM IBSENAM – 190 (1828-1906)
28.03.–11.04.18. Krievu rakstniekam MAKSIMAM GORKIJAM – 150 (1868-1936)
 
Tematiskās izstādes
01.03.–15.03.18. Grāmatas kuru nosaukumā ietverts vārds sieviete
27.03.–10.04.18. Lieldienu zīmējumu izstāde  
30.–31.03.18. Lieldienu olu izstāde
 
Bibliotēkas vēsture

Bibliotēka Rozēs darbojas no 1958.gada, un ilgu laiku tā atradās kolhoza ,,Zelta druva” kantora telpās ,,Svikās”, bet 1964.gadā to pārcēla uz jaunuzcelto kluba ēku, kur tā atrodas arī šobrīd. Pirmais bibliotēkas vadītājs ir Aldis Plūme. Pēc tam par bibliotēkas vadītāju ilgus gadus strādāja Rita Volosova. Vecajās inventāra grāmatās periodiski pavīd arī Bertas Ābeles, Velgas Znotas, Laimdotas Grīnbergas un Janīnas Mieriņas rokraksti. No 1995.gada bibliotēka ir Raunas pagasta padomes pakļautībā. 

  

 

 

       Atpakaļ