52316

Rozes bibliotēkaAdrese: Rozes k/n,
Raunas pagasts, Raunas novads
LV-4131

Tālr. 64164093 vai 26617582
e- pasts : rozesbiblioteka@rauna.lv

Bibliotēkas vadītāja: Digna Soboļeva 

Informācija par krājumiem:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx   

Darba laiks:
O,T,P
no 8:30-12:30  13:00-17:00
Sestdienās: no 8.30-12.30
Brīvdiena- pirmdiena, ceturtdiena, svētdiena.

  

Informācija par bibliotēkas krājumu:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
Bezmaksas datu bāzes :
www.letonika.lv
www.news.lv
portāls:www.filmas.lv (latviešu filmas)
plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta izdevumi).
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

 

  Pasūtītie periodiskie izdevumi

Laikraksti
Latvijas Avīze,Druva
Žurnāli
Dārza Pasaule, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas veselība, Ilustrētā Junioriem, 
LA tematiskā avīze, Mājas Viesis, Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis, Privātā Dzīve, 
100 labi padomi

 

Jaunākās grāmatas

1. After. 3.grām. Pēc kritiena  - Toda Anna
2. Asara zirnekļa tīklā - Robertsa Nora
3. Kad saulriets noskūpsta debesis - Robertsa Nora
4. Asinis sniegā - Nesbē Jū
5. Pusnakts saule - Nesbē Jū
6. Sarkankrūtītis - Nesbē Jū
7. Atspulgi akā - Zoldnere Dina
8. Cita meitene jeb Senā kāzu nakts - Dimante Inguna
9. Četru vēju tronis - Zīle Monika
10. Daudz laimes dzimšanas dienā - Šadre Daina
11. Vēstule - Kaijaks, Vladimirs
12. Zis iz ze rasol - Cine Ārija
13. Ievu kalni, ievu lejas - Jakubovska Māra
14. Kaislīgie rododendri - Butrima Danuta
15. Kā toreiz Virdžīnijā - Auziņš Arnolds
16. Eva. Langobardi - Mārtuža Eva
17. Dvēseļu pulcēšana. Iedzīvoju pasakā - Vanaga Melānija
18. Dvēseļu pulcēšana. Iedzīvoju pasakā - Vanaga Melānija
19. Gūtenmorgens (piRm'reiz) - Bērziņš Māris
20. Gūtenmorgens otrreiz - Bērziņš Māris
21. Ienaidnieks - Vuds Toms
22. Mednieks - Vuds Toms
23. Kolimas asiņainais zelts - Seleckis Vilis
24. Memoranda mednieki - Seleckis Vilis
25. Trīs - Ikstena Nora
26. Prinča līgava. 4.grām. Mantiniece - Kesa Kīra
27. Reiss - Loiko Sergejs
28. Tūkstoš avotu sala. 1.grām. Tūkstoš avotu sala - Larka Sāra
29. Sarkano mangrovju sala. 2.grām. Sarkano mangrovju sala - Larka Sāra
 
Grāmatas bērniem un skolēniem

1. Meža detektīvs - Jakubovska Māra
2. Rufis dodas dzīvē! - Jakubovska Māra
3. Pūcīte ar zeltainajām acīm - Stumbre Lelde
4. Muris un Vufs - Parvela Timo
5. Uzrodas Flata kungs!.1.grām.- Kuponss Žaume
6. Laika spēles - Rūmnieks Valdis
7. 14-14. - Edgāra Silēna
8. Samsona ceļojums - Mīrsva Anete
9. Sektors 18-08 - Eņģele Ilze

 

Bibliotēkas vēsture

Bibliotēka Rozēs darbojas no 1958.gada, un ilgu laiku tā atradās kolhoza ,,Zelta druva” kantora telpās ,,Svikās”, bet 1964.gadā to pārcēla uz jaunuzcelto kluba ēku, kur tā atrodas arī šobrīd. Pirmais bibliotēkas vadītājs ir Aldis Plūme. Pēc tam par bibliotēkas vadītāju ilgus gadus strādāja Rita Volosova. Vecajās inventāra grāmatās periodiski pavīd arī Bertas Ābeles, Velgas Znotas, Laimdotas Grīnbergas un Janīnas Mieriņas rokraksti. No 1995.gada bibliotēka ir Raunas pagasta padomes pakļautībā. 

  

 

 

Izstādes oktobrī 

Latviešu dzejniekam tulkotājam EDUARDAM VEIDENBAUMAM - 150;
Tēlniekam OJĀRAM FELDBERGAM – 70;
Rakstniekam EDVĪNAM TAURIŅAM – 80;
Bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam ALBERTAM KRONENBERGAM – 130
Tēlniecei, dzejniecei VIJAI GUNEI – 80;
Rakstniekam ALBERTAM CAUNEM – 100;
Grafiķim, instalāciju māksliniekam KRISTAPAM ĢELZIM – 55;
Itāliešu vijolniekam, komponistam NIKOLO PAGANĪNI – 235;
Rakstniecei LŪCIJAI ĶUZĀNEI – 90;
Zviedru rakstniekam AKSELAM MUNTEM – 160

 

 

Izbraukuma seminārs 

 
      Atpakaļ