52316

Rozes bibliotēkaAdrese: Rozes k/n,
Raunas pagasts, Raunas novads
LV-4131

Tālr. 64164093
e- pasts : biblroze@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja: Ārija Kažura

Informācija par krājumiem:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx   

Darba laiks:
O,T,C,P
no 8:30-12:30  13:00-17:00
Sestdienās: no 8.30-12.30
Brīvdiena- pirmdiena, svētdiena.

  

Informācija par bibliotēkas krājumu:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
Bezmaksas datu bāzes :
www.letonika.lv
www.news.lv
portāls:www.filmas.lv (latviešu filmas)
plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta izdevumi).
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

 

  Pasūtītie periodiskie izdevumi

Laikraksti
Latvijas Avīze,Druva
Žurnāli
Dārza Pasaule, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas veselība, Ilustrētā Junioriem, 
LA tematiskā avīze, Mājas Viesis, Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis, Privātā Dzīve, 
100 labi padomi

 

Bibliotēkas vēsture

Bibliotēka Rozēs darbojas no 1958.gada, un ilgu laiku tā atradās kolhoza ,,Zelta druva” kantora telpās ,,Svikās”, bet 1964.gadā to pārcēla uz jaunuzcelto kluba ēku, kur tā atrodas arī šobrīd. Pirmais bibliotēkas vadītājs ir Aldis Plūme. Pēc tam par bibliotēkas vadītāju ilgus gadus strādāja Rita Volosova. Vecajās inventāra grāmatās periodiski pavīd arī Bertas Ābeles, Velgas Znotas, Laimdotas Grīnbergas un Janīnas Mieriņas rokraksti. No 1995.gada bibliotēka ir Raunas pagasta padomes pakļautībā. 

 

 

Izstādes

 ****

Izstādes bērniem 

 ****

Izbraukuma seminārs 

 
      Atpakaļ