Raunas novads

Rozes bibliotēka


Adrese: Rozes k/n,
Raunas pagasts, Raunas novads
LV-4131

Tālr. 64164093 vai 26617582
e- pasts : rozesbiblioteka@rauna.lv

Bibliotēkas vadītāja: Digna Soboļeva 

Informācija par krājumiem:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx   

DARBA LAIKS:  
(01.06. – 31.08.)
Pirmdien, Otrdien 8:30 – 17:00
Trešdien 10:30 – 19:00
Ceturtdien 8.30 – 17:00
Piektdien 8:00 – 12:00
Sestdien, svētdien  - slēgta
Pusdienas pārtraukums 12:30 – 13:00
 
(01.09. - 31.05.)
Otrdien, Trešdien, Piektdien 8:30 – 17:00
Ceturtdien Novadpētniecības diena
Sestdien 8:00 - 12:00
Svētdien, pirmdien  - slēgta
Pusdienas pārtraukums 12:30 – 13:00

  

Informācija par bibliotēkas krājumu:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
Bezmaksas datu bāzes :
www.letonika.lv
www.news.lv
portāls:www.filmas.lv (latviešu filmas)
plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta izdevumi).
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

 
 
 
Dati par Rozes bibliotēku uz 01.01.2019.
Aktīvo lasītāju skaits – 128 , tajā skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 37
Fizisko apmeklējumu kopskaits – 2286
Pieaugušie – 1324, tajā skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem  - 962
Izsniegumu kopskaits – 2596, tajā skaitā bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem  - 267
 
LASĪTĀKĀS GRĀMATAS Raunas pagasta Rozes  bibliotēkā 2018. gadā:
 

 
 
Jaunākās Grāmatas
Latviešu
1. Klavierkoncerts – Jana Veinberga
2. Mans draugs Mārtiņš Freimanis – Daiga Mazvērsīte
3. Skolotāji – Andris Akmentiņš
4. Uzraksti man…Vakar – Dace Judina
5. Varēt. Solvita Āboltiņa – Juris Lorencs
6. Vieta, kur sirds silst – Dzintra Žuravska
 
Lata romāni
1. Aina no cita laika – Madara Fridrihsone
2. Divi džokeri un papardes zieds – Inguna Dimante
3. Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs – Ēriks Kūlis
4. Pusnakts saules hronikas – Ilze Eņģele
5. Pārdotais saules kalns – Helma Judīte Hansone
 
Ārzemju
1. Farmaceits. Divi patiesības veidi – Maikls Konelijs
2. Ilūzijas gūstā – Nora Robertsa
3. Labie puiši ne vienmēr ierodas pirmie – Čingizs Abdullajevs
4. Medus garša – Santa Montefjore
5. Misters Ročesters – Sāra Šūmeikere
6. Paganīni likums – Lars Keplers
7. Rotaļlaukums - Lars Keplers
 
Bērniem, jauniešiem
1. Pasakas Pupiņu valodā – Sanita Tiltiņa-Balode
2. Putniņa Toma stāstu grāmata – Juta Stīla
3. Runcis Puncis atkal skolā! – Laura Bergena
4. Labo blēņu vasara – Dzintars Tilaks
 
Ielādēju...
 
Raunas pagasta Rozes bibliotēkā abonēti preses izdevumi 2019.gadā:
Druva
Latvijas Avīze
Mājas Viesis
Praktiskais Latvietis
100 Labi padomi
Citāda Pasaule
Dārza Pasaule
Patiesā Dzīve
Privātā Dzīve
Ieva
Ievas stāsti
Ievas Māja
Ievas Veselība
Ilustrētā Zinātne
Pasaules Vēsture
Ilustrētā Junioriem
Pūcīte
Un dāvinājums žurnāls IR
 

 

Janvāris Rozes bibliotēkā

Literatūras izstādes
06.01. – 26.01.2019. Rakstniekam Jānim Lejiņam - 65 (1954) 
18.01. – 16.02.2019.Dzejniekam, tulkotājam – JĀNIM ELSBERGAM – 50 (1969)
19.01. – 16.02.2019.Amerikāņu rakstniekam Edgaram Alanam Po - 210 (1809-1849)
31.01. – 28.02.2019.Rakstniekam Antonam Austriņam - 135 (1884-1934)
 
Tematiskās izstādes
01.12. - 31.01.2019. Balto grāmatu izstāde. Tiks izstādītas bibliotēkas krājumā esošās grāmatas, kuru apvākojums ir BALTĀ krāsā.
15.01.2018. – 16.02.2019. Kas ir ziema? 
Tiks izstādītas grāmatas par un ap ziemas tēmu.
Ielādēju...Bibliotēkas vēsture

Bibliotēka Rozēs darbojas no 1958.gada, un ilgu laiku tā atradās kolhoza ,,Zelta druva” kantora telpās ,,Svikās”, bet 1964.gadā to pārcēla uz jaunuzcelto kluba ēku, kur tā atrodas arī šobrīd. Pirmais bibliotēkas vadītājs ir Aldis Plūme. Pēc tam par bibliotēkas vadītāju ilgus gadus strādāja Rita Volosova. Vecajās inventāra grāmatās periodiski pavīd arī Bertas Ābeles, Velgas Znotas, Laimdotas Grīnbergas un Janīnas Mieriņas rokraksti. No 1995.gada bibliotēka ir Raunas pagasta padomes pakļautībā.