Ceļā uz Dziesmu svētkiem

Jauktais koris „Rauna” 17.februāra pēcpusdienā devās uz Jaunpiebalgu, lai piedalītos mazos sadziedāšanās svētkos kopā ar Jaunpiebalgas kori, Cēsu jaukto kori „Wenden”, Amatas novada vīru kori „Cēsis”, Līgatnes novada jaukto kori „Līgatne” un Stradu pagasta sieviešu vokālo ansambli „Pieskāriens”. Iesākām šo gadu ar pirmo skanīgo koncertu. Noķērām jau pirmās šī gada svētku sajūtas – it sevišķi, kad tika izdziedātas kopdziesmas. Koncerta kulminācijā, kad diriģenti kāpa uz podesta, lai diriģētu „Karoga dziesmu”, fragmentus no rokoperas „Lāčplēsis” - Uz krustcelēm mazs bērniņš/ Tas ir laiks, „Manai dzimtenei” un visbeidzot „Pūt Vējiņi” dažam pat bija kamols kaklā un noritēja pa asariņai. Lūk cik spēcīgas ir mūsu Latviešu dziesmas! Dziesmā tiešām ir spēks!  

Koriste Digna

 

 


Jauktais koris” Rauna”

Diriģentes Sarma Bērziņa un Dace Ābrama.

Laika ratam griežoties un turpinot tik sen aizsāktās kora dziedāšanas tradīcijas Raunā, mēs izdziedam arvien jaunas dziesmas! Dziesma uz brīdi paceļ spārnos, liek piemirst ikdienas steigu, satraukumu! Mēs dziedam dažādu komponistu darbus, priekšroku dodot jauniem skaņdarbiem!

Korī dzied dažādu profesiju pārstāvji un mūs visus vieno mīlestība uz dziesmu!

Jauktais koris „Rauna” labprāt piedalās sava novada rīkotajos pasākumos, Latvijā organizētos koru koncertos! Neaizmirstami mirkļi pavadīti dziedot Mežaparka estrādē!

Ja arī Tev sirdī ir vēlme dziedāt, tad atceries, mēs Tevi gaidām!

Mēģinājumi ceturtdienā 19.00 Aktu zālē.