Raunas novads

Aktualitātes


67708

Latvija sniedz atbalstu Moldovas reģionu līdzsvarotai un integrētai attīstībai
24.07.2016


 

 Latvija sniedz atbalstu Moldovas reģionu līdzsvarotai un integrētai attīstībai

No 2016. gada 24. līdz 30. jūlijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu organizē vasaras skolu-nometni Moldovas kolēģiem.

Vasaras skolas-nometnes mērķis stiprināt Moldovas reģionu, pašvaldību un NVO speciālistu profesionālo kapacitāti, sniedzot metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādei uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības jautājumos reģionālā un vietējā līmenī, kā arī veicināt Latvijas un Moldovas reģionu un pašvaldību sadarbību. Vasaras skolas-nometnes dalībnieki – Moldovas Ziemeļu, Centrālā, Dienvidu, Gagauzijas reģionu, to pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji.

Vizītes pirmajās dienās delegācijas pārstāvji dalīsies grupās un dosies pieredzes apmaiņā uz 12 Latvijas novadiem – Dundagas, Dobeles, Tērvetes, Limbažu, Pārgaujas, Raunas, Madonas, Jelgavas, Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas un Bauskas novadu. Būs iespēja pēc individuāli izstrādātām programmām iepazīties un pārņemt labās prakses piemērus un uzklausīt Latvijas ekspertu padomus uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā, pašvaldību darba organizēšanā un pakalpojumu sniegšanā. Tiks pārrunātas arī Moldovas un Latvijas reģionu un pašvaldību sadarbības iespējas.

Raunas novadā Moldovas kolēģi ieradīsies pirmdien, kad iepazīsies ar pašvaldības darbību, Jauniešu centra aktivitātēm un sociālā dienesta projektiem jauniešu iekļaušanai darba tirgū un NVO aktivitātēs. Divās dienās viesus plānots iepazīstināt ar vietējo uzņēmēju aktivitātēm tūrisma un ražošanas jomās, ar nozīmīgākajiem novada tūrisma objektiem.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
 
                         Atpakaļ