83469

Latvijas Meža Programma 2018
12.01.2018


 

Latvijas Meža Programma 2018

23.februāra semināra plāns

Piektdiena,
23.februāris
 
Raunas novada domē,
Vidzemes2, Rauna
SEMINĀRS  RAUNAS NOVADĀ
 
Ilgtspējīga mežsaimniecība, Latvijas meža nozares atttīstības nosacījumi
 Vides un darba aizsardzība
Meliorācija
9.45 – 10.00
Ierašanās Raunas novada dome reģistrācija.
 
 
10.00 - 10.10
 
Semināra ievads. LMSP Latvijas Meža Programma 2018.
Latvijas Mežu  sertifikācijas padomes priekšsēdētājs,
Mg.Māris Liopa
10.10 – 11.45
 
 
Ilgtspējīga mežsaimniecība, tās priekšnosacījumi un  īstenošanas pasākumi. Latvijas meža nozares attīstība un sabiedrības intereses
 
Latvijas Mežu  sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, Latvijas Meža Programmas vadītājs
Mg.Māris Liopa
11.45 – 12.00
Kafijas pauze, diskusija
 
 
12.00 – 13.00
 
Vides un darba aizsardzība mežsaimniecībā
 
 
 
Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektors, sertifikācijas sistēmu auditors
Mg.Jānis Švirksts
 
13.00 – 14.00
 
Meliorācija - lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozare. Sistēmu renovācijas ietekme uz vidi
 
 
Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācijas izpilddirektore
Mg.Angelika Bondare

 

Seminārs ir bezmaksas. Informācija un pieteikšanās: Raunas novada dome  20113942 vai  ml@hs.lv , 25414008

 
      Atpakaļ