Raunas novads

Aktualitātes


65762

Lielā Talka Raunā un Drustos!
22.04.2016


 

Lielā Talka Raunā!
23. aprīlī plkst. 10.00
Tikšanās vieta – Raunas pilsdrupu estrāde
Talkošanas vietas-⁠⁠
• Pilsdrupu un parka nogāzes, pakrastes sakopšana( nozāģēto krūmu sakraušana kaudzēs, lielu, kritušu koku zāģēšana)
• Pilsdrupu estrādes deju grīdas demontāža( nepieciešams paņet lauzni, āmuru, cimdus)
• Mazākie talcinieki aicināti salasīt atkritumus parka teritorijā
• Īpašs aicinājums stipriem vīriem ar zāģiem( degviela un eļļa būs nodrošināta).
Būs siltas pusdienas!
Lielās Talkas koordinatore Raunā-⁠⁠ Linda Kručāne
mob. tālr. 26590507, kultura@rauna.lv

Lielā Talka Drustos!
23 aprīlī plkst 9.00
Tikšanās vieta -⁠ pie Drustu Tautas nama
Tautas nama pagraba sakopšana,
Doktorāta apkārtnes sakopšana.
Koordinators Drustos-⁠ Ziedonis Bratka 29365501

Aicināts ikviens novada iedzīvotājs piedalīties talkā!
      Atpakaļ