Raunas novads

Aktualitātes


78236

Mācību gada olimpiāžu noslēguma pasākums
26.04.2017


 

Amatas novada pašvaldības Apvienotā izglītības pārvalde šodien-25.aprīlī rīkoja šī mācību gada olimpiāžu noslēguma pasākumu, kurā par godalgotām vietām olimpiādēs tika apbalvoti Amatas, Līgatnes, Priekuļu, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Pārgaujas un Raunas novada skolu skolēni un viņu pedagogi.

Raunas novadu pārstāvēja 15 skolēni un 13 pedagogi. Lepojamies ar Raunas vidusskolas skolēnu- Ilutas Sarkanes, Kaspara Antonija Sarkaņa, Kristapa Kažuro, Ginta Broka, Ievas Cūbergas, Roberta Kokina, Ginta Broka, Katrīnas Sonveinas, Justīnes Podnieces, Roberta Smukuļa, Māra Šmita un Lindas Šutovas , un Drustu pamatskolas skolēnu – Raivja Riekstiņa, Megijas Dijpas, Kārļa Malnača, Kristera Vašiļa sasniegumiem. 

Tāpat sakām paldies par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā dalībai olimpiādēs Raunas vidusskolas skolotājiem – Daigai Abrāmovai, Baibai Rampānei, Ilzei Podniecei, Līgai Ābolai, Anitai Neimanei, Gundegai Kurpniecei, Baibai Cūbergai, Auseklim Tūteram, Brigitai Zēmelei un Drustu pamatskolas skolotājiem – Ingai Zariņai, Arnitai Rēdmanei, Mārai Kovrigai un Gunitai Malnačai.

 

 
      Atpakaļ