Raunas novads

Aktualitātes


84273

Nodarbības jauniešiem pasākumu organizēšanā un vadīšanā
21.02.2018


 

Nodarbības jauniešiem pasākumu organizēšanā un vadīšanā

Raunas bērnu un jauniešu centrs, 28.februārī aizsāks nodarbību ciklu "Pasākumu organizēšana un plānošana", kuru laikā tiks iegūtas teorētiskas zināšanas un veikti praktiskie uzdevumi, lai iegūtu izpratni kā rodas pasākumi un veicinātu jauniešu līdzdalību pasākumu organizācijā Raunas novadā. Nodarbību gala rezultāts būs Raunas novada jauniešu diena Augustā, kuru organizēs Raunas novada jaunieši sadarbībā ar novada jaunatnes lietu speciālistiem. Nodarbības vadīs Raunas novada bērnu un jauniešu centra vadītāja Justīne Buliņa un vieslektori.

Norises vieta: Raunas BJC Pagrabiņš telpas
Kursu norise: 4 kontakta lekcijas: 01.03, 06.03, 21.03, 04.04, 
plkst.15.30-plkst.17.00, 
45 min. - teorētisko zināšanu apgūšana, 
45 min. – praktiskā nodarbība.
No 18. aprīļa, Raunas jauniešu dienas plānošana un organizēšana, regulārās sapulces pēc vienošanās saskaņā ar pašu izveidoto darba grafiku, trešdienās, plkst.15.30 – plkst.17.00

Viss ir pavisam vienkārši - atnāc uz pirmo nodarbību! :) 

Informācija un pieteikšanās: tel.2934651 (Justīne)
      Atpakaļ