Draudzes pasākumi 


 

Pļaujas svētku dievkalpojums svētdien, 1. oktobrī, plkst. 10:00, Raunas baznīcā.

Svecīšu vakara dievkalpojums Raunas kapsētā notiks sestdien, 7. oktobrī, plkst. 18:00.

Raunas ev. lut. draudzē atsākas svētdienas skola bērniem un jauniešiem! Pirmā nodarbība svētdien, 8. oktobrī, plkst. 10:00. Sākums Raunas baznīcā, bet pēc tam skolotājas ar bērniem dodas uz draudzes namu, Valmieras ielā 3.  


 

Bībeles stunda katru otrdienu 17:30, draudzes namā.
Rīta lūgšana katru trešdienu 8:00, Raunas baznīcā.
Vīru vakars katru piektdienu 20:00, Cimzas saiešanas namā. 
Sievu vakari reizi mēnesī 20:00, Dienas centrā. Tuvāka informācija dievkalpojumā.
Dievkalpojumi svētdienās 10:00, Raunas baznīcā.
Svētdienas skola bērniem svētdienās plkst. 10.00, dievkalpojuma laikā
Draudzes mācītājs Edijs Kalniņš, tālr. 26553111.
Mācītāja pieņemšanas laiks katru otrdienu, draudzes namā no 16:30 līdz 17:30.
      Atpakaļ