Draudzes pasākumi 
Dievkalpojumi un pasākumi Ziemassvētkos un gadu mijā Raunas baznīcā
 
24. decembra rīta dievkalpojums plkst. 10:00 nenotiks, bet Ziemassvētku vakara īpašais dievkalpojums 24. decembrī būs plkst. 20:00 (tiks vākti ziedojumi ērģeļu remontam!)
 
Koncerts “Tev tuvumā”, 29. decembrī plkst. 18:00 Raunas ev. lut. baznīcā. Biļešu cena no EUR 7 līdz 20.
 
Vecgada dievkalpojums 31. decembrī plkst. 10:00.
 
Iesvētes mācība Raunas evaņģēliski luteriskā draudzē
 
Visiem pieaugušajiem, kas vēlas tapt par Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem, tapt kristīti, iesvētīti, laulāti, vai būt par krustvecākiem, 2018. gada 6. janvārī, sestdien, plkst. 18:00 sākas jaunais IESVĒTES MĀCĪBAS KURSS. Mācības notiks dienas centrā, bet tuvāka informācija pie mācītāja Edija Kalniņa, tālr. 26553111.
 


 

Bībeles stunda katru otrdienu 17:30, draudzes namā.
Rīta lūgšana katru trešdienu 8:00, Raunas baznīcā.
Vīru vakars katru piektdienu 20:00, Cimzas saiešanas namā. 
Sievu vakari reizi mēnesī 20:00, Dienas centrā. Tuvāka informācija dievkalpojumā.
Dievkalpojumi svētdienās 10:00, Raunas baznīcā.
Svētdienas skola bērniem svētdienās plkst. 10.00, dievkalpojuma laikā
Draudzes mācītājs Edijs Kalniņš, tālr. 26553111.
Mācītāja pieņemšanas laiks katru otrdienu, draudzes namā no 16:30 līdz 17:30.
      Atpakaļ