Raunas novads

Raunas evanģēliski luteriskā draudze


Draudzes pasākumi 

Dievkalpojumi un pasākumi Ziemassvētkos un gadu mijā Raunas ev. lut. baznīcā

  •    Svētku koncerts "Unas Aizgales trio" 22. decembrī 18:00, ieeja: 4 EUR
  •    Ceturtajā Adventā 23. decembrī 10:00 dievkalpojums, uzstāsies bērnu ansamblis Judītes Vāveres vadībā
  •    Ziemassvētku vakara dievkalpojums 24. decembrī 20:00, kurā tiks vākti ziedojumi ērģeļu remontam
  •    Pēdējais Vecgada dievkalpojums 30. decembrī 10:00, pēc tā draudzes eglīte (līdzi ņemt groziņu!)
  •    Pirmais Jaunā 2019. gada  dievkalpojums  6. janvārī Zvaigznes dienā 10:00

Iesvētes mācība Raunas evaņģēliski luteriskā draudzē
Tiem, kas vēlas tapt kristīti, iesvētīti, laulāti vai būt par krustvecākiem un kļūt par Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem, pirmā tikšanās 2019. gada 5. janvārī, plkst. 18:00, Dienas Centra telpās, Valmieras ielā 3.

 


 
 
 


 

Bībeles stunda katru otrdienu 17:30, draudzes namā.
Rīta lūgšana katru trešdienu 8:00, Raunas baznīcā.
Vīru vakars katru piektdienu 20:00, Cimzas saiešanas namā. 
Sievu vakari reizi mēnesī 20:00, Dienas centrā. Tuvāka informācija dievkalpojumā.
Dievkalpojumi svētdienās 10:00, Raunas baznīcā.
Svētdienas skola bērniem svētdienās plkst. 10.00, dievkalpojuma laikā
Draudzes mācītājs Edijs Kalniņš, tālr. 26553111.
Mācītāja pieņemšanas laiks katru otrdienu, draudzes namā no 16:30 līdz 17:30.
      Atpakaļ