Nodibinājums 

Dienas centra „Žēlsirdība” pasākumi un īpašās tēmas jūnijam un jūlija sākumam  

Datums
Pasākums
2. jūnijā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
6. jūnijā
Mācītājs un kapelāns Juris Jeršovs turpinās stāstīt par Eneagrammu un „ēnu”. Par to kā izzināt sevi, savu personību un personības dažādos tipus.
Sākums plkst. 9.00
 9. jūnijā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
13. jūnijā
Sloksnīšu pīšanas nodarbību vadīs Edīte Aurēna.
16. jūnijā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
20. jūnijā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
27. jūnijā
Dosimies ekskursijā uz Mazsalacu.
30. jūnijā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
 4. jūlijā
Nūjotāji tiek aicināti uz kopīgu nūjošanas pārgājienu. Pulcēšanās plkst. 10.00 skolas sporta laukumā.
 7. jūlijā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
11. jūlijā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

 

Esiet mīļi gaidīti Dienas centrā „Žēlsirdība” Raunā, Valmieras ielā 3. Neatkarīgi no ticības, piederības draudzei vai vecuma, ja vien Jums ir vēlēšanās būt kopā ar citiem cilvēkiem un uzzināt vai iemācīties ko jaunu, tad nāciet bez kautrēšanās! Dienas centrs ir atvērts otrdienās un piektdienās. Pasākumi sākas plkst. 10.00, ja vien nav norādīts cits laiks.

Lai mūs vieno vēlme apgūt jaunas prasmes un prieks būt kopā vienam ar otru!

Atbildīgā par darbību dienas centrā – Anita Lubūze, tel.29154762.

Lūdzu zvanīt, ja nepieciešams transports nokļūšanai uz pasākumiem dienas centrā.


Vingrošanas laukums senioriem

Veselīgs dzīvesveids, rūpes par savu ķermeni, lai tas būtu pēc iespējas vingrāks – tā joprojām ir aktuāla visas sabiedrības, kā arī senioru rūpe. Pārsvarā senioriem ir dažādi kustību ierobežojumi. Lai palīdzētu atjaunot un saglabāt kustības, ieteicami saudzējoši un specifiski vingrojumi.

Lai senioriem radītu paplašinātas iespējas fiziskām aktivitātēm, kustību atjaunošanai un nostiprināšanai, “Pansijā Rauna” 2016. gadā Lauku atbalsta dienestā iesniegts, atbalstīts un realizēts LEADER projekts (Nr. 16-09-AL18-A019.2202-000013) “Vingrošanas laukums senioriem” par kopējo summu 24806,77 EUR, no tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA, sīkāk par fondu http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv) līdzekļi 22326,09 EUR.

Tas ir vingrošanas laukums brīvā dabā, kur izvietotas septiņas dažāda veida ķermeņa vingrināšanas ierīces. Tie ir: gurnu trenažieris (ar atsperi balstīts sēdeklis gurnu vingrinājumu veikšanai); plecu rats (plecu kustības vingrinājumu iekārta); viļņveida vingrošanas stienis, roku koordinācijas vingrinājumu veikšanai; līdzsvara dēlis (viļņveida balansēšanas sija); līdzsvara stienis balansa vingrinājumiem; plecu/krūšu trenažieris; pirkstu trepes (pirkstu kustību vingrinājumu iekārta). Laukumā izvietots informācijas stends, kur izlasāmi apraksti par katru vingrošanas ierīci, kā arī projekta realizētāju logo. Visas vingrošanas ierīces izvietotas uz speciāla mīkstā seguma. Projekta ietvaros sakārtota infrastruktūra, lai laukumam ērti var piekļūt cilvēki ratiņkrēslos.

Tā kā Raunā šāda veida vingrošanas ierīces citur nav pieejamas, tad Raunas seniori ir laipni gaidīti pansijā, lai uzlabotu veselību. Par apciemojumu priecāsies arī pansijas klienti, jo labs vārds un draudzīgas attiecības ikdienu padarīs tīkamāku.

Nodibinājuma „RELD diakonijas centrs”
valdes locekle Anita Lubūze  
 

  
      Atpakaļ