Nodibinājums 

Dienas centra „Žēlsirdība” pasākumi un īpašās tēmas februārim un marta sākumam

 
Datums
Pasākums
3. februārī
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm
6. februārī
Vācu valodas kursi plkst 18.00
7. februārī
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
10. februārī
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
13. februārī
Vācu valodas kursi plkst 18.00
14. februārī
Valentīna Ņilova mācīs gatavot ēdienus no latviskiem produktiem.
17. februārī
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
20. februārī
Vācu valodas kursi plkst 18.00
21. februārī
Mācītājs Edijs Kalniņš turpinās iepazīstināt ar I. Mozus grāmatu Mārtiņa Lutera skaidrojumā.
24. februārī
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
27. februārī
Vācu valodas kursi plkst 18.00
28. februārī
Plkst. 10.15 vingrošana.
3. martā
Pulcēsimies kopīgai lūgšanai Pasaules sieviešu lūgšanas dienā.
6. martā
Vācu valodas kursi plkst 18.00
7. martā
Valentīna Ņilova – receptes ”Sirmajam pa pēdām”
10. martā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

 

Esiet mīļi gaidīti Dienas centrā „Žēlsirdība” Raunā, Valmieras ielā 3. Neatkarīgi no ticības, piederības draudzei vai vecuma, ja vien Jums ir vēlēšanās būt kopā ar citiem cilvēkiem un uzzināt vai iemācīties ko jaunu, tad nāciet bez kautrēšanās! Dienas centrs ir atvērts otrdienās un piektdienās. Pasākumi sākas plkst. 10.00, ja vien nav norādīts cits laiks.

Lai mūs vieno vēlme apgūt jaunas prasmes un prieks būt kopā vienam ar otru!

Atbildīgā par darbību dienas centrā – Anita Lubūze, tel.29154762.

Lūdzu zvanīt, ja nepieciešams transports nokļūšanai uz pasākumiem dienas centrā.
      Atpakaļ