Raunas novads

Raunas evanģēliski luteriskā draudze


Nodibinājums 
 Dienas centra „Žēlsirdība” pasākumi
un īpašās tēmas

  oktobrī un novembra sākumā

 

Datums

Pasākums

  1.oktobrī

Mācītājs Edijs Kalniņš turpinās iepazīstināt ar I. Mozus grāmatu Mārtiņa Lutera skaidrojumā.

  4.oktobrī

Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

  8.oktobrī

Sloksnīšu pīšanas nodarbība kopā ar Edīti Aurēnu.

11.oktobrī

Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

15.oktobrī

Skatīsimies Kino savienības dāvāto filmu “Nameja gredzens”

18.oktobrī

Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

22.oktobrī

Dosimies ekskursijā uz Jelgavas novadu.

25.oktobrī

Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

29.oktobrī

Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

 1.novembrī

Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

 5.novembrī

Mācītājs Edijs Kalniņš turpinās iepazīstināt ar I. Mozus grāmatu Mārtiņa Lutera skaidrojumā.

 8.novembrī

Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

12.novembrī

Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

 

Dienas centrs atvērts otrdienās un piektdienās.
 Pasākumi sākas plkst. 10.00, ja vien nav norādīts cits laiks.
Atbildīgā par darbību dienas centrā – Anita Lubūze

Tel.29154762


Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” sadarbībā ar A/S “Attīstības finanšu institūciju Altum” 2018.gada 14. decembrī parakstījis Sociālās uzņēmējdarbības programmas Granta līgumu Nr.233839/SU0000063 

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001

Projekta mērķis ir:

Noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Biznesa projekta Nr. Nr. SU0000063

Biznesa projekta mērķis: Paplašinātu pakalpojumu sniegšana klientiem ar funkcionāliem traucējumiem “Pansijā Rauna”.

Biznesa projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa: EUR 56 739,79

Granta summa:    EUR 51 065,81 

Līdzdalība- Ne mazāk kā EUR 5 673,98

Biznesa projekta īstenošanas termiņš un vieta (adrese): 30.07.2019.   Miera iela 8, Raunas pagasts, Raunas novads, LV 4131.

Biznesa projekta veicamās darbības apraksts: 

  • Iegādāties specializēto transportu guļošu un klientu ratiņkrēslos pārvadāšanai, ar kuru pārvadāt pansijas klientus no un uz slimnīcu pie speciālistiem uz konsultācijām un izmeklējumiem. Papildus ar šo transportu sniegs minēto pakalpojumu tuvējā reģiona interesentiem, kuriem nepieciešams nogādāt savus tuviniekus, vai pašvaldībām savus guļošos klientus no slimnīcas uz mājām vai pansionātu, sniedzot atbalstu krīzes situācijās.
  • “Pansija Rauna” paplašinās piedāvāto pakalpojumu loku- izveidos vienotu klienta rehabilitācijas pakalpojuma sistēmu, kurā apvienoti no jauna piesaistītie speciālisti    (ergoterapeits, fizioterapeits, psihologs), kuri esošajā infrastruktūrā sniegs savus pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem gan pansijas klientiem, gan tuvējā reģiona interesentiem.


 
 
Veselības istaba senioriem tapusi!
 

Jau pāris gadi pagājuši kopš, atklājot vingrošanas laukumu senioriem, rakstījām: “Veselīgs dzīvesveids, rūpes par savu ķermeni, lai tas būtu pēc iespējas vingrāks – tā joprojām ir aktuāla visas sabiedrības, kā arī senioru rūpe. Pārsvarā senioriem ir dažādi kustību ierobežojumi. Lai palīdzētu atjaunot un saglabāt kustības, ieteicami saudzējoši un specifiski vingrojumi.”

Pansijā “Rauna” nu būs pieejams ne tikai vingrošanas laukums senioriem, bet arī veselības istaba. Veselības istaba izveidota LEADER projekta (Nr. 17-09-AL18-A019.2202-000015) “Veselības istaba senioriem” ietvaros  par kopējo summu 23995,94 EUR, no tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA, sīkāk par fondu http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv) līdzekļi 15300 EUR.

Projekta ietvaros atjaunotas 2 telpas saimniecības ēkā Miera ielā 8, Raunā, t.i., pansijas "Rauna" teritorijā tā, lai tās būtu piemērotas veselības istabu vajadzībām. Telpās izvietots inventārs klientiem ar dažādiem veselības, funkcionālajiem traucējumiem. Tādējādi iekštelpās klienti (arī novada iedzīvotāji) speciālistu uzraudzībā varēs veikt dažādus vingrinājumus atbilstoši katra individuālajām spējām, veselības stāvoklim un vajadzībai, kā arī būs iespēja rīkot grupu nodarbības.

Veselības istabu plānots svinīgi atklāt vispasaules Senioru dienā.

Nodibinājuma „RELD diakonijas centrs”
valdes locekle Anita Lubūze   
 

 


Vingrošanas laukums senioriem

Veselīgs dzīvesveids, rūpes par savu ķermeni, lai tas būtu pēc iespējas vingrāks – tā joprojām ir aktuāla visas sabiedrības, kā arī senioru rūpe. Pārsvarā senioriem ir dažādi kustību ierobežojumi. Lai palīdzētu atjaunot un saglabāt kustības, ieteicami saudzējoši un specifiski vingrojumi.

Lai senioriem radītu paplašinātas iespējas fiziskām aktivitātēm, kustību atjaunošanai un nostiprināšanai, “Pansijā Rauna” 2016. gadā Lauku atbalsta dienestā iesniegts, atbalstīts un realizēts LEADER projekts (Nr. 16-09-AL18-A019.2202-000013) “Vingrošanas laukums senioriem” par kopējo summu 24806,77 EUR, no tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA, sīkāk par fondu http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv) līdzekļi 22326,09 EUR.

Tas ir vingrošanas laukums brīvā dabā, kur izvietotas septiņas dažāda veida ķermeņa vingrināšanas ierīces. Tie ir: gurnu trenažieris (ar atsperi balstīts sēdeklis gurnu vingrinājumu veikšanai); plecu rats (plecu kustības vingrinājumu iekārta); viļņveida vingrošanas stienis, roku koordinācijas vingrinājumu veikšanai; līdzsvara dēlis (viļņveida balansēšanas sija); līdzsvara stienis balansa vingrinājumiem; plecu/krūšu trenažieris; pirkstu trepes (pirkstu kustību vingrinājumu iekārta). Laukumā izvietots informācijas stends, kur izlasāmi apraksti par katru vingrošanas ierīci, kā arī projekta realizētāju logo. Visas vingrošanas ierīces izvietotas uz speciāla mīkstā seguma. Projekta ietvaros sakārtota infrastruktūra, lai laukumam ērti var piekļūt cilvēki ratiņkrēslos.

Tā kā Raunā šāda veida vingrošanas ierīces citur nav pieejamas, tad Raunas seniori ir laipni gaidīti pansijā, lai uzlabotu veselību. Par apciemojumu priecāsies arī pansijas klienti, jo labs vārds un draudzīgas attiecības ikdienu padarīs tīkamāku.

Nodibinājuma „RELD diakonijas centrs”
valdes locekle Anita Lubūze  
 

  
      Atpakaļ