Raunas novads

Raunas evanģēliski luteriskā draudze


Nodibinājums 
Veselības istaba senioriem tapusi!
 

Jau pāris gadi pagājuši kopš, atklājot vingrošanas laukumu senioriem, rakstījām: “Veselīgs dzīvesveids, rūpes par savu ķermeni, lai tas būtu pēc iespējas vingrāks – tā joprojām ir aktuāla visas sabiedrības, kā arī senioru rūpe. Pārsvarā senioriem ir dažādi kustību ierobežojumi. Lai palīdzētu atjaunot un saglabāt kustības, ieteicami saudzējoši un specifiski vingrojumi.”

Pansijā “Rauna” nu būs pieejams ne tikai vingrošanas laukums senioriem, bet arī veselības istaba. Veselības istaba izveidota LEADER projekta (Nr. 17-09-AL18-A019.2202-000015) “Veselības istaba senioriem” ietvaros  par kopējo summu 23995,94 EUR, no tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA, sīkāk par fondu http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv) līdzekļi 15300 EUR.

Projekta ietvaros atjaunotas 2 telpas saimniecības ēkā Miera ielā 8, Raunā, t.i., pansijas "Rauna" teritorijā tā, lai tās būtu piemērotas veselības istabu vajadzībām. Telpās izvietots inventārs klientiem ar dažādiem veselības, funkcionālajiem traucējumiem. Tādējādi iekštelpās klienti (arī novada iedzīvotāji) speciālistu uzraudzībā varēs veikt dažādus vingrinājumus atbilstoši katra individuālajām spējām, veselības stāvoklim un vajadzībai, kā arī būs iespēja rīkot grupu nodarbības.

Veselības istabu plānots svinīgi atklāt vispasaules Senioru dienā.

Nodibinājuma „RELD diakonijas centrs”
valdes locekle Anita Lubūze   
 

 
 
Dienas centra „Žēlsirdība” pasākumi un īpašās tēmas jūlijā un augusta sākumā
 
Datums
Pasākums
 
No 1-13. jūlijam pasākumi nenotiks
17. jūlijā
Edīte Aurēna vadīs sloksnīšu pīšanas nodarbību.
20. jūlijā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
24. jūlijā
Dosimies ekskursijā uz Sējas novadu.
27. jūlijā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
31. jūlijā
Mācītājs Edijs Kalniņš turpinās iepazīstināt ar I. Mozus grāmatu Mārtiņa Lutera skaidrojumā.
 3. augustā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
 7. augustā
Valentīna Ņilova mācīs gatavot dārzeņu ēdienus.
10. augustā
Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
 
Dienas centrs atvērts otrdienās un piektdienās.
 Pasākumi sākas plkst. 10.00, ja vien nav norādīts cits laiks.
Atbildīgā par darbību dienas centrā – Anita Lubūze
Tel.29154762


Vingrošanas laukums senioriem

Veselīgs dzīvesveids, rūpes par savu ķermeni, lai tas būtu pēc iespējas vingrāks – tā joprojām ir aktuāla visas sabiedrības, kā arī senioru rūpe. Pārsvarā senioriem ir dažādi kustību ierobežojumi. Lai palīdzētu atjaunot un saglabāt kustības, ieteicami saudzējoši un specifiski vingrojumi.

Lai senioriem radītu paplašinātas iespējas fiziskām aktivitātēm, kustību atjaunošanai un nostiprināšanai, “Pansijā Rauna” 2016. gadā Lauku atbalsta dienestā iesniegts, atbalstīts un realizēts LEADER projekts (Nr. 16-09-AL18-A019.2202-000013) “Vingrošanas laukums senioriem” par kopējo summu 24806,77 EUR, no tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA, sīkāk par fondu http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv) līdzekļi 22326,09 EUR.

Tas ir vingrošanas laukums brīvā dabā, kur izvietotas septiņas dažāda veida ķermeņa vingrināšanas ierīces. Tie ir: gurnu trenažieris (ar atsperi balstīts sēdeklis gurnu vingrinājumu veikšanai); plecu rats (plecu kustības vingrinājumu iekārta); viļņveida vingrošanas stienis, roku koordinācijas vingrinājumu veikšanai; līdzsvara dēlis (viļņveida balansēšanas sija); līdzsvara stienis balansa vingrinājumiem; plecu/krūšu trenažieris; pirkstu trepes (pirkstu kustību vingrinājumu iekārta). Laukumā izvietots informācijas stends, kur izlasāmi apraksti par katru vingrošanas ierīci, kā arī projekta realizētāju logo. Visas vingrošanas ierīces izvietotas uz speciāla mīkstā seguma. Projekta ietvaros sakārtota infrastruktūra, lai laukumam ērti var piekļūt cilvēki ratiņkrēslos.

Tā kā Raunā šāda veida vingrošanas ierīces citur nav pieejamas, tad Raunas seniori ir laipni gaidīti pansijā, lai uzlabotu veselību. Par apciemojumu priecāsies arī pansijas klienti, jo labs vārds un draudzīgas attiecības ikdienu padarīs tīkamāku.

Nodibinājuma „RELD diakonijas centrs”
valdes locekle Anita Lubūze  
 

  
      Atpakaļ