Raunas novads

Raunas evanģēliski luteriskā draudze


Raunas evaņģēliski luteriskā draudze informē, ka 2014. gada 16. janvārī ekspluatācijā tika nodota saimniecības ēka pie Raunas kapiem
Raunas evaņģēliski luteriskā draudze informē, ka 2014. gada 16. janvārī ekspluatācijā tika nodota saimniecības ēka pie Raunas kapiem. Draudzei tas bija ļoti liels un ambiciozs, bet tajā paša laikā sen izsapņots, projekts, kas nu ir apskatāms dzīvē. Lai šo projektu realizētu visa Rauna un tās draugi „sadevās rokās”. Īpašu paldies par atbalstu saimniecības ēkas tapšanā gribam teikt Lauku atbalsta dienestam, Raunas novada domei, Vācu sadarbības partneriem no Zēsenes, Zintim Butānam, SIA „Baižkalns”, SIA „Pavasars”, SIA „Virāža”, SIA „Maribu”, SIA „Dagra”, SIA „Raunas bruģakmens”, ZS „Krastiņi”, SIA „Jāņrāmis”, SIA „Skārdnieks M”, Andrejam Igaunim, Auseklim Tūteram un Dainim Zaharam.

Ēkas celtniecība tika veikta ar ELFLA finansējuma atbalstu saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Vidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2014. gada 16. janvāra lēmumu Nr. 09.6-11/14/170 „Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, draudzes projekta iesniegumu Nr.13-09-LL29-L413102-000009 "Saimniecības ēkas celtniecība pie Raunas kapiem", saņemot publisko finansējumu 11952.13 EUR apmērā.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas „Cēsu rajona lauku partnerība” stratēģiju.
      Atpakaļ