Raunas novads

ZAAO


60919

Auditori atzinīgi novērtē ZAAO attīstību un darbinieku kompetenciAuditori atzinīgi novērtē ZAAO attīstību un darbinieku kompetenci


Otrdien, 29.septembrī SIA ZAAO (ZAAO) strādāja „Bureau Veritas” auditori, veicot integrētās vadības sistēmas uzraudzības auditu. Audita laikā noteikts, ka ZAAO ieviestā un uzturētā integrētā vadības sistēma atbilst starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001:2009 un LVS EN ISO 14001:2005, kas apliecina kvalitatīvu un videi draudzīgu uzņēmuma darbību.

Novērtētāji uzteica integrētās vadības sistēmas efektivitāti un darbinieku kompetenci sistēmas darbībā, atzinīgi novērtējot ZAAO gada laikā ieviestos uzlabojumus uzņēmuma attīstībā.

Auditori procesa laikā apsekoja ZAAO biroju, reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) “Daibe”, Cēsu EKO laukumu – biroju un autotransporta bāzi, izzinot darbības procesus RAAC teritorijā, klientu apkalpošanas ikdienas darbu, autotransporta uzturēšanu, pakalpojumu izpildes plānošanu un darbinieku zināšanas par iekšējiem procesiem, kā arī par uzņēmuma mērķiem un darbību kopumā.

Uzziņai: ZAAO bija pirmā atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība Latvijā, kuras darbībā jau 2002.gadā tika izveidota, ieviesta un joprojām tiek uzturēta integrētās vadības sistēma atbilstoša starptautiskajiem kvalitātes un vides pārvaldības standartiem. 
      Atpakaļ