Raunas novads

ZAAO


Infiltrāta attīrīšanas iekārtu pilnveidošana RAAC „Daibe”Infiltrāta attīrīšanas iekārtu pilnveidošana RAAC „Daibe”


SIA „ZAAO” nepārtraukti attīsta atkritumu apsaimniekošanas procesus reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) „Daibe”. Šobrīd noslēgts līgums ar SIA „EURECO” par nepieciešamo moduļu piegādi, lai pilnveidotu infiltrāta attīrīšanas iekārtas veiktspēju. Infiltrāts ir visi nokrišņi, kas izsūcas cauri noglabāto atkritumu slānim un tā savākšana un attīrīšana ir būtiska, lai netiktu piesārņota augsne un gruntsūdeņi.


Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas pirmās pakāpes membrānu moduļu piegādes summa ir 74 655 EUR +PVN. Projekts no š.g. jūlija līdz decembrim tiek īstenots Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārtas ietvaros.


Projekts Nr.3DP/3.5.1.2.2./11/IPIA/VARAM/005 tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Eiropas Savienības Kohēzijas fondu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 916 730,18 EUR, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 740 588, 97 EUR.

Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārtas ietvaros jau izbūvētas atkritumu priekšapstrādes centra un šķirošanas līnijas personāla telpas, kā arī rekonstruēts pievadceļš uz RAAC „Daibe”.  


PROJEKTU „ZIEMEĻVIDZEMES REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTA IV KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR

SIA „ZAAO”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA

 LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
      Atpakaļ