Raunas novads

ZAAO


Par pussimts oriģinālām gleznām vairākPar pussimts oriģinālām gleznām vairāk


Bērni no Amatas, Apes, Balvu, Cēsu, Krimuldas, Mazsalacas, Limbažu, Priekuļu, Smiltenes, Strenču, Vecpiebalgas novadiem un Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, izveidojuši vairāk nekā 50 gleznas, kas prasījis radošu izdomu un lielu pacietību. SIA ZAAO (ZAAO) par vides izglītību atbildīgie speciālisti, kā gleznu veidošanas konkursa rīkotāji, ir izvērtējuši iesniegtās gleznu fotogrāfijas un to aprakstus, nosakot laureātus.


Lielās pirmsskolas izglītības iestāžu atsaucības dēļ, uzņēmums konkursu „ZAAO glezna” organizēja otro gadu, vides projekta „Cilvēks vidē” ietvaros. Gleznu izveidē izmantoti dažādi materiāli, piemēram, plastmasas un metāla korķi, polietilēna maisiņi, audums, PET pudeles, vecas avīzes, žurnāli u.c.  


Vides izglītības projektu vadītāja Santa Saviele: „Esam ļoti priecīgi par skaistajiem darbiem, kas tapuši pārsvarā no otrreiz izmantotiem materiāliem. Gandarījums, ka materiāli, kas varēja tikt izmesti, tagad ir pārtapuši mākslā. Mēs pateicamies visiem dalībniekiem un viņu pedagogiem par iniciatīvu, radošumu un lielo ieguldīto darbu gleznu izveidē.”


ZAAO ikgadējā projekta „Cilvēks vidē” noslēguma pasākumā š.g. 6.maijā labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas. Gleznu oriģinālus varēs apskatīt vides projekta noslēguma pasākumā Limbažu 3.vidusskolā, vēlāk tās būs skatāmas ZAAO birojā Valmierā un citos uzņēmama organizētos pasākumos. Gleznu fotogrāfijas apskatāmas ZAAO mājas lapā sadaļā Galerija.


Konkursa laureāti (alfabētiskā secībā):

  • Apes novada PII „Vāverīte”, vecākā grupa „Vāverēni” – glezna „Mans logs uz tīru pasauli”

  • Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, vecākā grupa – glezna „Pāvs”

  • Vecpiebalgas novada Inešu pamatskolas pirmskolas vecuma bērni – glezna „Pavasaris mežā”
      Atpakaļ