Raunas novads

ZAAO


Vides izglītībā iesaistīti simtiem bērniVides izglītībā iesaistīti simtiem bērni


Ar aktīvāko un radošāko bērnu piedalīšanos, Limbažu 3.vidusskolā 6.maijā notika SIA „ZAAO” (ZAAO) rīkotais mācību gada noslēguma pasākums vides izglītības projektā „Cilvēks vidē”.  

Projektā notikušo aktivitāšu mērķis bija izglītot dažāda vecuma bērnus un rosināt viņus uz līdzdalību videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā, mazinot apkārtējās vides piesārņojumu.


ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: „Ir liels gandarījums par mūsu kopīgo sadarbību ar pašvaldībām un mācību iestādēm, veicinot bērnos izpratni par videi draudzīgu rīcību ikdienā. Darbu vides izglītības jomā turpināsim, aizvien vairāk uz sadarbību aicinot ne tikai mazos pirmsskolniekus un pamatskolniekus, bet mēģināsim vairāk uzrunāt arī jauniešus, lai viņiem, kļūstot pastāvīgiem savu lēmumu pieņemšanā, atgādinātu par jau reiz stāstīto un sniegtu jaunus padomus.”


2014./2015. mācību gadā projekta konkursos piedalījās 81 skola un 55 pirmsskolas izglītības iestādes no ZAAO darbības reģiona, iesaistoties dažādos radošajos konkursos: ZAAO pastkartes zīmēšanā, vides spēļu veidošanā, atbilžu sniegšanā uz jautājumiem konkursā "ZAAO mēneša jautājums", otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu vākšanā, video veidošanā. Uzzīmētas teju 400 pastkartes par dabas aizsardzības un videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas tēmu, izveidotas 59 gleznas no otrreizējiem materiāliem, tapušas 43 pašdarinātas galda spēles, iesniegtas simtiem pareizas atbildes uz mēneša jautājumiem un izstrādāti vēl citi darbi, kas liecina par vides aizsardzības tēmas izpratni. Interesantākie darbi bija aplūkojami pasākuma laikā, tos plānots izstādīt vēl vairākās bibliotēkās un mācību iestādēs.

Otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu vākšanas akcijā „Dabai labu darīt!” savāktas 244 tonnas makulatūras un 325 m3 PET pudeļu.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu motivēšanā uz radošu darbošanos, vides jautājumu aktualizēšanu un bērniem par ieinteresētību dabai labu darīt!

Konkursu laureāti gan individuāli, gan iestāžu grupās saņēma pateicības rakstus un pārsteiguma balvas.

Paldies makulatūras un PET pudeļu vākšanas akciju atbalstītājam Latvijas Zaļajam punktam, kā arī Apes, Balvu, Cēsu, Kocēnu, Priekuļu, Rūjienas, Limbažu, Smiltenes, Strenču, Valkas novadu un Valmieras pilsētas pašvaldībām par simpātiju balvām laureātiem.Suminātie konkursu laureāti

Konkurss „ZAAO pastkarte”:

Normunds Tjuniņš no Lazdiņas privātās pamatskolas „Punktiņš” struktūrvienības Zaļā skola

Beate Krasta no Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes

Lita Zonze no Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”

Laura Melisa Kraujiņa no Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas

Nikija Krivāne no Priekuļu vidusskolas

Paula Daniela Berga no Rūjienas vidusskolas


Konkurss „ZAAO glezna”

Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”, vecākā grupa „Vāverēni”

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, vecākā grupa

Inešu pamatskola, pirmsskolas grupa


Konkurss „Vides spēles”

Eduards Krūmiņš, Kristīne Podmostko, Roberts Ošāns, Markus Surovs, Kristaps Vīksne no Limbažu sākumskolas

Lelde Kursīte, Rolands Pintāns, Madara Zēmele, Elīna Žurakovska no Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas – attīstības centra

Kristiāna Žeikare no Bērzpils vidusskolas


Otrreizējo materiālu vākšanas akcija „Dabai labu darīt”

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde „Minkāns”

Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis”

Valmieras Viestura vidusskola

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola

Valmieras Pārgaujas sākumskola


Konkurss „Es iesaistos „Bez atkritumiem” kustībā”

Brenda Beķere, Kristers Bērziņš, Dita Jurkeviča, Alise Smilga, Raivis Markuss no Jaunpiebalgas vidusskolas
      Atpakaļ