FINANŠU KOMITEJA:

Evija Zurģe – komitejas priekšsēdētāja;
Aleksandrs Katiševs – komitejas loceklis;
Uldis Kalniņš – komitejas loceklis;
Andris Neimanis – komitejas loceklis;
Alda Raiskuma – komitejas locekle.

Finanšu komitejas nolikums 

 

IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA:

Aivars Damroze – komitejas priekšsēdētājs;
Andris Abrāmovs – komitejas loceklis;
Alda Raiskuma – komitejas locekle;
Dace Sarkane-Plijeva – komitejas locekle.

Izglītības un kultūras komitejas nolikums 

 

SOCIĀLO UN SAIMNIECISKO JAUTĀJUMU KOMITEJA:

Andris Neimanis – komitejas priekšsēdētājs;
Aivars Damroze – komitejas loceklis;
Anita Lubūze – komitejas locekle;
Uldis Kalniņš – komitejas loceklis.

Sociālo un saimniecisko jautājumu komitejas nolikums 

 

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA:

Evija Zurģe - komisijas priekšsēdētāja;
Gita Feldmane - komisijas sekretāre;
Aivars Damroze - komisijas loceklis;
Alda Raiskuma - komisijas locekle;
Ieva Ozola - komisijas locekle.
 
Administratīvās komisijas nolikums 

 

IEPIRKUMU KOMISIJA:

Andris Abrāmovs – komisijas priekšsēdētājs;
Uldis Kalniņš – komisijas loceklis;
Alda Raiskuma – komisijas locekle.
Anita Lubūze – komisijas locekle;
Guntars Rekmanis - komisijas loceklis;
Jeļena Savicka - komisijas locekle. 
 

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS KOMISIJA:

Evija Zurģe – komisijas priekšsēdētāja;
Linda Zūdiņa Sivko – komisijas locekle;
 Guntars Rekmanis – komisijas loceklis;
Uldis Kalniņš – komisijas loceklis.
 
 
 
PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA:
 
Linda Zūdiņa Sivko – komisijas priekšsēdētāja;
Andris Abrāmovs – komisijas loceklis;
Uldis Kalniņš – komisijas loceklis. 
 
 
 
KOMISIJA DARĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI:

Evija Zurģe – domes priekšsēdētāja
Linda Zūdiņa-Sivko – izpilddirektore
Daina Kļaviņa – Attīstības nodaļas speciāliste
Inita Dzenīte – U
zņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante
 Andris Neimanis - komisijas loceklis

 

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA:

Evija Zurģe – Raunas novada domes priekšsēdētāja
Zenta Špate - Lauku atbalsta dienests Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde,  Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja
Māris Sestulis - Valsts meža dienests Centrālvidzemes virsmežniecība, Priekuļu nodaļas vecākais mežzinis
Andris Ķibermanis – Latvijas Mednieku asociācija
Jānis Šulcs - Biedrība “Lauksaimnieku apvienība”, valdes loceklis
Ēriks Goldbergs/ Guntars Kampernovs - Meža īpašnieku biedrība